Få opslag som dette inden alle andre

Ledende projektsygeplejerske (afdelingssygeplejerske) søges til Klinisk Forskningsenhed, Sjællands Universitetshospital (SUH), Klinisk Onkologi

Region SjællandDrømmer du om at blive en del af et tværfagligt lederteam, hvor samarbejde, dynamik, fokus på ledelseskompetencer og strategisk tænkning er vigtige elementer i bestræbelserne på at skabe en klinisk forskningsenhed som understøtter evidensbaseret behandling, gode patientforløb, kompetente medarbejdere og trivsel?
Lyder det som et arbejdsfællesskab for dig? Er du blevet nysgerrig? Og har du mod til at sætte kursen mod det nye hospital i Køge i 2026, i et tæt samarbejde med medarbejdere og afdelingens tværfaglige ledergruppe? Så læs videre her.

Vi søger en Ledende projektsygeplejerske (afdelingssygeplejerske) til Klinisk Forskningsenhed (KFE) Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed, SUH. KFE har et afsnit på både Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde, men skal planmæssigt samles på det nye hospital i Køge i 2026, sammen med resten af afdelingen.

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed på SUH er en forskningsstærk afdeling med 3 professorer og 1 sygeplejefaglig adjungeret professor, KFE på begge matrikler, 4 ph.d. forløb, 1 post doc., 1 lektor, et forskningsudvalg og flere andre tilknyttede forskere. KFE er et velfungerende selvstændigt afsnit i forskningsgruppen og består af 8 projektsygeplejersker fordelt på vores afdelinger i Roskilde og Næstved. KFE ledes af den ledende projektsygeplejerske i samarbejde med KFE ansvarlig læge, overlæge Kell Østerlind, og forskningsleder professor Jørn Herrstedt.
Som ledende projektsygeplejerske bliver du afdelingssygeplejerske og leder for projektsygeplejerskerne i KFE. Samtidig er du en væsentlig del af afdelingens ledergruppe bestående af afsnitsansvarlige overlæger, afdelingssygeplejersker og øvrige mellemledere. I personaleledelsen refererer du til ledende oversygeplejerske Helle Gert mens du i faglige spørgsmål refererer til forskningslederen.

KFE er sammen med afdelingens overlæger ansvarlig for at den kontraktbaserede forskning gennemføres i henhold til GCP lovgivningen, samt sponsorernes retningslinjer. KFE bistår, i mindre omfang, også afdelingens forskere i deres projekter. Dermed er KFE afgørende for, at afdelingen kan tilbyde eksperimentel behandling til kræftpatienter. Afdelingen har lige nu 26 aktive protokoller og yderligere 9 protokoller i pipeline. Vi har protokoller indenfor bryst-, lunge-,kolorektal, gynækologisk-, samt urologiske cancere. Desuden har vi protokoller indenfor stråleterapi i Næstved.
Alle kontrakter i forbindelse med kontraktbaseret forskning, både interne og eksterne, forhandles af 2 sygeplejersker i KFE, i samråd med den ledende projektsygeplejerske. Som ledende projektsygeplejerske bliver du medlem af afdelingens forskningsudvalg.

Vi er samlet set en stor afdeling som, foruden KFE, består af 2 sengeafsnit, et daghospital, 2 ambulatorier, 2 sekretariater, en stråleterapi og stabsmedarbejdere fordelt på Sjællands Universitetshospital Roskilde og Næstved sygehus. Derudover har vi fem specialiserede palliative teams, som kombineret med 10 specialiserede palliative senge i sengeafsnittet i Næstved, varetager den specialiserede palliation i regionen. I alt er vi 375 medarbejdere.
Vi prioriterer en uformel og god tone højt, og det er vigtigt du har veludbyggede samarbejdsevner, kombineret med et godt overblik, faglig indsigt samt lyst, vilje og mod til at bedrive ledelse. Kompetenceudvikling er vigtigt for os. Det udmøntes på flere niveauer med undervisning, kurser og videreuddannelse. Hos os får du derfor mulighed for at påbegynde en lederuddannelse i løbet af de første 2-3 år af din ansættelse.

Vi tilbyder dig:

 • At medvirke til videreudvikling af en velfungerende KFE
 • At indgå i afdelingens tværfaglig ledergruppe med stærke faglige relationer og respekt for hinandens kompetencer og erfaring
 • Mulighed for at videreudvikle egne faglige og ledelsesmæssige kompetencer

Vi forventer, at du har nedenstående ledelseskvalifikationer:

 • Indlevelsesevne og evne til at opnå indsigt i medarbejderes forskellige kompetencer, behov og forventninger til arbejdslivet
 • Evne til at lede medarbejderne i afsnittet i samme retning og skabe sammenhængskraft
 • Evne til at lede med tillid, kvalitet, retfærdighed og trivsel som ledetråde
 • Gode samarbejdsevner
 • Evne til at tænke fremadrettet og bevare ro og en god tone i pressede situationer
 • Er løsningsorienteret, visionær og handlekraftig
 • Er en god kommunikator både mundtligt og skriftligt
 • Er i stand til at indgå i mange og forskelligartede relationer
 • Er reflekterende
 • Er i stand til at bede om hjælp, når opgaver eller funktioner bliver svære, eller kræver yderligere viden og/eller erfaring
 • Evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde herunder med lægelig leder af KFE og forskningsleder

Vi forventer du har nedenstående faglige kvalifikationer:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • GCP Uddannelse
 • Erfaring med onkologisk behandling
 • Betydelig erfaring med KFE-arbejde, fortrinsvist indenfor onkologi eller hæmatologi
 • Evne til at skabe overblik og struktur i opgaverne
 • Udviklings- og kvalitetsbevidst

Det er ikke en forudsætning, at du besidder alle de beskrevne kvalifikationer, men det er vigtigt, du besidder det rette match og har lyst til at udvikle dig på de øvrige.

Du er meget velkommen til at kontakte Forskningslede, professor, overlæge Jørn Herrstedt (93 56 73 84) eller Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen (41 41 18 01), hvis du har spørgsmål til stillingen. Du kan også rekvirere stillingsbeskrivelse for jobbet eller Referenceramme for ledelse i Region Sjælland, hos Ledelsessekretær
Charlotte Kjær-Olsen på chak@regionsjaelland.dk telefon 47324950.

Onboarding på SUH
På Sjællands Universitetshospital arbejder vi målrettet med rekruttering og fastholdelse. Alle skal føle sig ventede og velkomne og ingen skal efter få måneder konstatere, at jobbet ikke var, hvad de blev præsenteret for.
SUH er i kontinuerlig vækst og som universitetshospital har vi brug for dygtige og dedikerede medarbejdere. Det får vi blandt andet gennem en rekrutteringsproces, hvor vi gør os umage med at matche forventninger til kompetencer, kultur, resultater og allerede fra første dag skaber struktur på kompetenceudvikling og karriereforløb.
Løn- og ansættelsesforhold sker efter overenskomst.

Ansøgningsfrist: 20. oktober

Samtaler: Finder sted den 26. oktober i Roskilde

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Sjællandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Legal Monster

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Sydsjælland & Øer
Vestsjælland
Østsjælland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Få opslag som dette inden alle andre

Region Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1815715//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo