Få opslag som dette inden alle andre

Jordemoder til fast stilling i ”Sengeafsnit for Graviditet og Barsel”, OUH

Region Syddanmark


Brænder du særligt for at arbejde med de gravide kvinder og barslende familier?
Så har du nu chancen for, at blive en del af vores team af engagerede medarbejdere hos ”Sengeafsnit for graviditet og barsel. Barselsklinikken”
Tiltrædelse 1. januar 2022 eller efter aftale
Vi tilbyder:

 • Et struktureret oplæringsprogram med relevant undervisning indenfor generelle medicinske sygdomme og patologiske graviditets og barselskomplikationer herunder forløb med senaborter og foetus mors.
 • Et tværfagligt samarbejde hvor sygeplejersker, jordemødre og læger bruger hinanden aktivt i varetagelsen af de komplekse graviditets- og barselsforløb.
 • Et alsidigt og afvekslende arbejdsfelt, som rummer både patientforløb under indlæggelse og ambulante forløb (hyperemesis- og barselsklinik).
 • CTG undervisning med fokus på de specifikke gravide risikogrupper vi har indlagt i afsnittet
 • Årlig intern team træning med udgangspunkt i afsnittets patientforløb, samt årlig undervisning/træning i behandling af det akut dårlige barn.
 • Sidemandsoplæring/følgevagter i introduktionsperiode og et generelt fokus på sparring mellem kolleger, mono- såvel som tværfagligt.
 • Et arbejdsmiljø hvor åbenhed, gensidig respekt og humor prioriteres højt
 • Arbejdstidstilrettelæggelse via ”Min Tid” og dermed indflydelse på egen vagtplan med weekend arbejde svarende til hver 3 uge
 • Et tæt samarbejde med fødeafsnit, klinik for igangsættelse og akut klinik for gravide, med mulighed for fremtidig vagtfordeling mellem afsnittene, hvis ønske herom.

Dine arbejdsopgaver:

 • Som jordemoder i afsnittet, bliver din funktion at varetage de jordemoderfaglige opgaver, omkring vores indlagte gravide.
 • Varetagelse af patientforløb i barselsregi, med fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for hele familien
 • Skabe den gode relation med de gravide / den nybagte familie og de pårørende, så familien oplever helhed og kvalitet på en omsorgsfuld og respektfuld
 • Tage aktiv del i, at udvikle læringsmiljøet i afsnittet med fokus på faglig sparring og vidensdeling
 • Deltage i pædagogiske opgaver ift. jordemoder- og sygeplejestuderende
 • Tage aktivt del i afsnittets praktiske og driftsmæssige opgaver

Vi ønsker en kollega der:

 • Brænder for arbejdet med de gravide og de barslende familier
 • Tager del i at bevare det gode tværfaglige samarbejde og arbejdsmiljø
 • Har et højt fagligt engagement og som har lyst til at udvikle egne kompetencer og tage del i praksisudviklende tiltag i afdelingen
 • Arbejder energisk og proaktiv i en uforudsigelig hverdag

Præsentation af sengeafsnittet:
Præsentation af sengeafsnittet:
I sengeafsnittet for graviditet og barsel på OUH, er der plads til 28 indlagte gravide og barslende kvinder. Fordelingen mellem antal indlagte gravide og barslende kan variere meget. Belægningen ses ofte med 1/3 gravide og 2/3 af barslende.
Vi har ambulatoriefunktioner, der varetager pleje og behandling af patienter i graviditeten og i puerperiet i op til 7 dage efter udskrivelsen af mor og barn.

Vi modtager såvel akutte som elektive patienter. Den jordemoderfaglige omsorg stiler mod at styrke familien bedst muligt, så de under indlæggelsen opnår størst mulig egenomsorg og forældrekompetence, hvor nøgleordene medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus. Personalet arbejder ud fra en fælles regional ammepolitik, der tager udgangspunkt i WHO og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi er en stor tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejesekretærer og serviceassistenter. Vi har et tæt samarbejde med fødegangen og børneafdelingen. Afsnitsledelsen består af læge Britta Blume Dolleris og afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn.

Løn – og ansættelsesforhold:
Du refererer til afdelingssygeplejersken i afsnittet.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionens lønnings og takstnævn. Region Syddanmark anvender prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med evt. ansættelse.

Nærmere oplysninger:
Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn på mail: eller mobil: 2329 2458

Ansættelsesudvalget består af afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn, stedfortræder og jordemoder Stine Marie Hansen og medarbejdere fra afsnittene.

Ansættelsessamtaler holdes løbende og ansøgningsfrist er senest den 17. december 2021.

Lokation: Odensegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.12.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1837523//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo