Få opslag som dette inden alle andre

Udskrivnings- og forløbskoordinatorer til hjertepatienter, Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH

Region Syddanmark


Udskrivning- og forløbskoordinator – en nøgleperson for det sammenhængende tværsektorielle patientforløb.
Sygeplejerske(r) søges til en nyoprettet funktion som nøgleperson for kvalitetssikring af overgange i tværsektorielle patientforløb i samspil med mono- og tværfaglige kolleger.

Sundhedsvæsenet har ændret sig markant i de senere år, og det nære sundhedsvæsen kræver, at kommuner, praksislæger og sygehuse arbejder tættere sammen for at sikre gode patient- og borgerforløb.
Hjertemedicinsk Afdeling B har fået tildelt ekstra sygeplejerske normering til understøttelse af overgange i tværsektorielle patientforløb.
Den nye funktion skal være med til at øge fokus på og kvaliteten af det gode samarbejde samt sikre patientens oplevelse af et samhængende forløb.

Om afdelingen
Hjertemedicinsk Afdeling B hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra Region Syddanmark og i stigende omfang også patienter fra Region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense og Nordfyns Kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium samt et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlige funktioner.

Vi er en stor afdeling, som har været i markant vækst – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og inddrage vores patienter og deres pårørende.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejestuderende, ligesom vi vægter uddannelsesforløb for det færdiguddannede personale i afdelingen. Vi har høje ambitioner, når det gælder uddannelse af nuværende og kommende kolleger.
Afdelingens ledelsesgrundlag kan findes her.
Om stillingen
Stillingen er en delefunktion mellem funktionen som udskrivning- og forløbskoordinator og klinisk arbejde i et af vores 3 sengeafsnit. Rammen for fordelingen mellem udskrivning- og forløbskoordinatorfunktionen og sengeafsnittet vil som udgangspunkt være 50/50.
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. januar 2022 eller efter aftale. I funktionen indgår også vagter i afdelingens sengeafsnit B1, B2/Karma eller B3, herunder weekendvagt minimum hver 4. weekend.

De 3 sengeafsnit:
B1:

 • Patienter til udredning og behandling for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser herunder hjertestop
 • Patienter til behandling af uregelmæssig og/eller hurtig hjerterytme med medicin eller ablation (varmebehandling)
 • Patienter der skal have pacemaker eller ICD
 • Patienter til behandling af infektion ved pacemaker eller ICD
 • Patienter til aurikellukning, som er operativ lukning af lille vedhæng i venstre forkammer
 • Patienter til udredning for pludseligt tab af bevidsthed (synkope)

B2/KARMA:

 • Patienter med AMI/AMI obs. pro, samt efter primær PCI
 • Patienter med ustabil angina pectoris
 • Patienter med lungeemboli, hvor trombolyse-behandling er indiceret

KARMA er afdelingens akutte modtageafsnit og modtager alle akutte hjertepatienter.

B3:

 • Patienter med endocarditis eller mistanke herom
 • Patienter med svært traktabelt kronisk hjertesvigt
 • Patienter med betydende hjerteklapsygdom
 • Patienter med pulmonal hypertension
 • Patienter med inkompenseret højre eller venstresidigt hjertesvigt
 • Transplantationspatienter
 • Kateterisationspatienter

Vi kan tilbyde

 • et spændende job med mulighed for at præge udviklingen af det optimale patientforløb for den hjertemedicinske patient
 • at blive en del af en afdeling med fokus på betydningen af gode patientforløb og forbedringer, så patienter og pårørende oplever sig set, hørt og respekteret
 • at blive en del af en afdeling med et rigtig godt arbejdsmiljø og hvor dialog, inddragelse og medindflydelse vægtes højt, hvor ledelsen deltager aktivt sammen med medarbejderne
 • at blive en del af en stor og dynamisk afdeling, som kan tilbyde attraktive udviklings- og karrieremuligheder samtidig med, at vi stiller høje krav til dine faglige og personlige kompetencer
 • et individuelt oplæringsprogram der er tilpasset denne nyoprettet funktion, så vi sikrer en god hjertemedicinsk uddannelse, hvor du udvikler dig som sygeplejerske og i specialet. Forløbet vil bringe dig hele vejen rundt om sygeplejen af vores hjertesyge patienter, hvor både forebyggende, intensiv/akut, pallierende/kronisk og instrumentel sygepleje er på spil hver dag i vores sygepleje
 • du vil få mulighed for at følge hjertemedicinske patientforløb internt i Afdeling B, VITA og på OUH, samt følgedage i f.eks. kommunen og på andre sygehuse i RSD
 • teoretisk undervisning - undervisning i specialets sygdomme, behandling og sygepleje
 • caselæring
 • fælles refleksion med kolleger
 • oplæring i afdelingens forskellige specialer og forløb samt interventions forståelse
 • uagtet dit erfaringsniveau vil du få tildelt en primær mentor og en eller flere medmentorer, der har overblik over dit oplæringsforløb. Mentorerne vil sammen med afdelingens kliniske specialister vejlede dig

Dine ansvarsområder/opgaver som udskrivnings- og forløbskorrdinator vil være:
Udskrivningskoordinatoren har ansvar for at sikre den gode udskrivelse i samarbejde med patient, pårørende, primærsygeplejerske og visitator, bl.a. ved at vidensdele og implementere den gode udskrivelse bredt i afdelingen.

 • undervisning af afsnittets personale i den gode udskrivning, herunder også virtuelle udskrivningssamtaler
 • at supervisere kollegaer i vanskelige udskrivningsforløb med henblik på bred forankring af praksis om den gode udskrivning
 • at have særligt fokus på overgange i patientforløbet og det tværsektorielle samarbejde
 • daglig deltagelse i morgenkonference, hvor udskrivningskoordinatoren kan danne sig et overblik over patienterne i afdelingen og hvilke patienter, der har behov for udskrivningskoordinator
 • daglige samtaler med de involverede plejepersoner for at sikre al væsentlig information om patienten deles og bruges i planlægning af udskrivelsen
 • at sikre kontakt til hjemmepleje/hospice/andre afdelinger både telefonisk, virtuelt og via Cosmic
 • at sikre samarbejde med patienten og pårørende i forhold til udskrivelsen
 • gennemgang af plejeforløbsplan og/eller udskrivningsrapport med patient/pårørende
 • at sikre aftaler med diætist, fysioterapeut og ergoterapeut
 • at sikre der er booket de nødvendige ambulante tider til patienten samt at disse er koordineret indbyrdes, hvor det er muligt
 • at sikre korrekt ajourføring/afslutning af FMK i samarbejde med læge
 • at sikre alle patienter tilbydes behovsvurdering ved udskrivelse samt dokumentation af dette.
 • at kontakte særligt komplicerede patienter efter udskrivelse, f.eks. telefonisk eller ved hjemmebesøg.
 • at gennemgå og vurdere de indkaldte patienters journal med henblik på blodprøvesvar, undersøgelse før indlæggelse m.v.
 • at medvirke til udarbejdelse af patientinformationsmateriale i samarbejde med andre ressourcepersoner
 • at sikre det skriftlige materiale, der sendes til patienter, er korrekt
 • at samarbejde med overlægerne i forbindelse med visitation af henvisninger
 • Periodevis stikprøvekontrol på aflyste og flyttede patienter (min.x1 årligt). Opfølgning af operationsprogram min. 1 uge før dette skal afvikles i samarbejde med såvel overlæger som sekretærer og Kardiologisk Laboratorium

Vi forventer at du:

 • har et højt fagligt engagement og klinisk kompetence til at yde sygepleje af høj kvalitet til den hjertemedicinske patient
 • har viden og/eller særlig interesse for det sammenhængende og tværsektorielle patientforløb
 • er motiveret for at udvikle nøglefunktion sammen med os til gavn for vores patienter og vores kolleger
 • besidder gode kommunikative og formidlende evner, og som har lyst til at undervise kolleger i de tværsektorielle forløb, aftaler etc.
 • er/bliver superbruger i SAMBO-aftalerne og vil være med til at sikre de gode udskrivelser
 • er selvledende i forhold til funktionen og i sin egen udvikling som sygeplejerske
 • bidrager til vores gode arbejdsmiljø og har en god tilgang til det mono-, tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde
 • fungerer som faglig sparringspartner for funktionsledere, afdelingens kvalitetskoordinator og nøglepersoner
 • trives i mange forskelligartede og tværfaglige sammenhænge, da vi er en afdeling med et højt patientflow, hvor man ofte skal have flere bolde i luften
 • har evne og lyst til at administrere en stilling, der er delt mellem kliniske opgaver og udviklingsopgaver

Uddannelseskrav
Autorisation som sygeplejerske og gerne kardiologisk erfaring

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og protokollat på OUH.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning i dag.
Har du spørgsmål til stillingen, så ring eller skriv til oversygeplejerske Helle Marie Mogensen tlf. 24675497 eller e-mail

Interne RSD ansøgere kan se mere om afdelingen på intranettet -Hjertemedicinsk afdeling afd, B https://intra.ouh.rsyd.dk/afd/b/Sider/default.aspx
(linket er kun tilgængelig for ansatte i Region Syddanmark)

Lokation: Odense Universitetshospitalgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Data & analyse
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1853431//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo