Få opslag som dette inden alle andre

Vil du være med til at forberede Danmark på klimaforandringerne?

Kystdirektoratet


Klimaforandringer og tilpasning fylder mere end nogensinde før. I juli i år blev det vestlige Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg ramt af voldsomme oversvømmelser. Senest satte COP-26 fokus på vores fælles klimaudfordringer i Glasgow. Og i Danmark arbejder vi netop nu på tværs af ministerier med forslag til en klimatilpasningsplan. Har du mod på at være med til at udvikle modeller og værktøjer, der skal danne grundlag for klimatilpasningen i Danmark, har vi jobbet til dig.

Kystdirektoratet spiller en central rolle i klimatilpasningen langs kysterne. En af Kystdirektoratets kerneopgaver er at vejlede kommunerne om klimaforandringernes konsekvenser, som for eksempel oversvømmelse og kysttilbagerykning i kystzonen. Sårbarheds- og risikoanalyser, risikohåndtering og risikokommunikation bliver afgørende for kommunernes planlægning og klimatilpasning. Udviklingen af disse værktøjer er af stor samfundsmæssig betydning, når mennesker og samfundsværdier skal beskyttes bedst muligt i fremtiden.

Om jobbet

Som vores nye kollega skal du bidrage til udvikling af modeller og værktøjer, som bl.a. belyser de økonomiske konsekvenser af oversvømmelser og kysttilbagerykning i Danmark. Arbejdet vil også omfatte analyser, som skal kvantificere betydningen af et øget antal oversvømmelser og større kysttilbagerykning ikke kun for naturen, men også for mennesker. Sammen med kollegerne vil du udvikle nye metoder til beregning af håndgribelige og uhåndgribelig sårbarheder. Datagrundlaget for beregningerne af sårbarhed skal udvikles, både i form af nye data og anvendelse af eksisterende data.

Dit arbejde med sårbarheds- og risikoanalyser kommer også til at omfatte scenarier for den aktuelle og fremtidige brug af ressourcer til klimatilpasning langs hele Danmarks kystlinje. Du vil ligeledes indgå i løsning af vores opgaver med vejledning og undervisning af kommunerne bl.a. med tydeliggørelse og beregning af den økonomiske værdi og merværdi ved forskellige klimatilpasningstiltag. Du vil også komme til at arbejde med værdisætning af kystnaturen, rekreative aktiviteter i kystzonen og uhåndgribelige sårbarheder. Du får således en spændende mulighed for at bygge bro mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben på klimatilpasningsområdet.

Din profil

Du har erfaring med miljøøkonomi eller er uddannet inden for antropologi, samfundsøkonomi eller relaterede samfundsfag. Din uddannelsesmæssige baggrund er kandidat i fx miljøøkonomi, klimaforandringer, antropologi eller måske er du økonom med særlig interesse for klima og samfund. Kan du både bidrage med viden om både socialvidenskab og naturvidenskab er det en fordel.

Du har

  • Erfaring med anvendelse af økonomiske analyser til at analysere bæredygtigheds- og klimaproblemer, herunder miljøøkonomiske cost-benefit analyser.
  • Kendskab til miljøøkonomisk værdisætning af natur og kultur, og betydningen af økonomi i forhold til klimaændringer.
  • Erfaring med analyser af samfundets risikobevidsthed og -håndtering samt tilpasningsevne til kommende klimaændringer.
  • Erfaring og kendskab til skades- og risikovurderinger, samt en grundlæggende forståelse for at uhåndgribelige sårbarheder som fx kulturarv og natur skal indgå i en risikobetragtning.
  • Erfaring med og viden om indsamling af både kvalitative og kvantitative data samt brug af GIS.

Vi lægger vægt på, at du har stærke analytiske kompetencer og er god til formidling, samt at du kan bringe din viden i spil i forhold til vores naturvidenskabelige discipliner og viden om processerne i kystzonen. Erfaring med projektledelse er ønskelig.

Om os

Kystdirektoratet ligger i Lemvig med direkte adgang til Vestjyllands flotte natur. Hvis du er til store naturoplevelser eller en entusiastisk tilhænger af vandsport, er Lemvig det rette sted for dig. I Kystdirektoratet bruger vi viden og data til at skabe tryghed og sikkerhed for de, der bor i de danske kystområder. Vi har fokus på tværgående samarbejde og bruger vores viden og kompetencer på tværs af organisationen. Vores ledelsesstruktur er flad og tillader en smidighed og handlingsorienteret opgaveløsning. De faglige opgaver er organiseret i teams og projekter.

Vi tilbyder

Du bliver en del af et engageret team af kystteknikere, der favner forskellige faglige baggrunde inden for natur- og ingeniørvidenskab. Teamet arbejder med vidensopbygning om konsekvenser af klimaforandringer, kysttilbagerykning og oversvømmelse samt udvikling af værtøjer og modeller til håndtering af konsekvenserne, herunder også design af kystbeskyttelse. Vi er ansvarlig myndighed for implementeringen af EU’s Oversvømmelsesdirektiv i Danmark, og vi arbejder med såvel nationale som internationale projekter i tæt samarbejde med partnere i ind- og udland. Vi har udviklet Kystplanlægger.dk og indgår for øjeblikket meget centralt i arbejdet omkring regeringens nationale klimatilpasningsplan. Vi tilbyder således et spændende og dynamisk miljø, hvor der er rig mulighed for faglig udvikling, samt at få en indflydelse på, hvordan Danmark i fremtiden skal møde klimaforandringerne.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig.

Yderligere oplysninger

Kontakt teamleder for Team Kyst og Klima, Thorsten Piontkowitz på telefon +45 2170 1092 eller områdechef for ”Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse”, Ane Høiberg Nielsen på telefon +45 9133 8430.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest søndag den 5. december 2021.

Rekrutteringsforløb

Samtaler gennemføres i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, onsdag den 15. december 2021. Der indgår en case-opgave i forbindelse med samtalen.

Tiltrædelse 1. februar 2022.

Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Kystdirektoratet er statens myndighed på kystområdet. Vi tager vare på Danmarks kyster og søterritoriet, hvor vi med analyser sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller anlæg langs Danmarks over 7.300 km kyststrækning. Kystdirektoratet udvikler også nye risikoanalyser og metoder til kystbeskyttelse i forbindelse med klimaforandringer samt formidler viden og rådgivning til miljøministeren, andre myndigheder og borgere i Danmark.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 05.12.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Vestjylland
Uddannelse
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Humaniora
Klima, Miljø & Energi
Landbrug & Natur
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Data & analyse
Kommunikation & Media
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
Naturvidenskab
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
Teknik
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Kystdirektoratet - hurtigt overblik


Kystdirektoratet
Kystdirektoratet
Kystdirektoratet er den statslige kystenhed i Danmark. Vi er en del af Naturstyrelsen, som er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet. Kystdirektoratets kontor ligger i Lemvig og er en selvstændig fungerende enhed, som dækker Danmarks mere end 7.300 km kyststrækning. Det betyder, at Kystdirektoratet har et bredt samarbejde med mange forskellige instanser over hele landet.

Placering
Højbovej 1
7620 Lemvig
Logo: Kystdirektoratet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://kyst.dk/


Kystdirektoratet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1861656//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo