Få opslag som dette inden alle andre

Afdelingssygeplejerske til Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark


Vil du være en del af et dynamisk og ambitiøst lederteam bestående af 11 afdelingssygeplejersker og afdelingsledelsen? Vi har fokus på de gode sammenhængende patientforløb, god ledelse og høj faglig kvalitet.

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, søger en afdelingssygeplejerske med ledelseserfaring til Lungesygdomme ambulatorium og Palliativt Team med tiltrædelse per 1.1.2022, eller snarest herefter. Der er tale om en fast stilling.

Om Lungesygdomme ambulatorium
Lungesygdomme ambulatorium er i år flyttet ind i Ambulatorietorvet, Sønderborg, sammen med fire øvrige medicinske specialeambulatorier og varetager ambulant udredning, behandling og kontrol af lungemedicinske patienter, herunder udredning af lungecancer. Herudover har Lungesygdomme ambulatorium på Aabenraa-matriklen 2 dage ugentligt.

Om Palliativt Team
Palliativt Team er et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeuter, præst, psykologer og sekretær.

Palliativt Team tilbyder specialiseret tværfaglig palliativ indsats til patienter og pårørende i primær og sekundær sektor i Sønderjylland. Teamet modtager patienter med livstruende sygdomme ledsaget af komplicerede specialiserede palliative problemstillinger.

Palliativt team samarbejder tæt med både primær og sekundær sektor og sengeafsnit 22 i Sønderborg, som er sengeafdeling for lindrende behandling og stamafdeling for terminale patienter.

Ud over det kliniske arbejde har Palliativt Team også undervisende funktion i både primær og sekundær sektor, dette planlægges i samarbejde med Hospice Sønderjylland. Palliativt Team arbejder aktuelt med at implementere initiativer vedrørende ”Den sidste tid”, som er et regionalt indsatsområde.

Vi forventer at du:

 • er uddannet sygeplejerske med dansk autorisation
 • har ledelseserfaring som afdelingssygeplejerske
 • kan løse ledelsesopgaver med stærk fokus på kvalitet, effektivitet, sammenhængende patientforløb, høj faglighed og medarbejdertilfredshed
 • er god til at varetage den ledelsesmæssige praksisdisciplin og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser, herunder arbejde med strategiske indsatsområder på afsnitsniveau
 • har en bred klinisk erfaring og har lyst til at udvikle sygeplejen
 • har en direkte og ærlig kommunikation, og kan træffe beslutninger
 • har erfaring med at arbejde systematisk med strategier samt og arbejdsmiljø
 • har gode samarbejdsevner, kan arbejde med sundhedsprofessioner tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt
 • har en lederuddannelse på diplomniveau, eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse
 • mestrer på samme tid at tænke i strategier og være nærværende for medarbejderne med henblik på at bevare og forbedre det gode arbejdsmiljø

Vi tilbyder et spændende job med udviklingsmuligheder,

 • hvor du er med til at præge nutiden og fremtiden og hvor ledelse værdsættes
 • hvor du indgår i et samarbejde med fokus på at udvikle patientforløbene
 • hvor du indgår i et lederforum med fagligt dygtige og engagerede kollegaer
 • med et varieret og udfordrende job i et dynamisk miljø med stor gensidig tillid og fleksibilitet
 • mulighed for formel ledelsessparring en gang per måned, samt efter behov
 • mulighed for ledelsessupervision
 • mulighed for at tage del i den kommende arbejdsmiljøcertificering
 • mulighed for deltagelse i Forbedringsledelses uddannelse via Den Syddanske forbedringsmodel
 • introduktion til stillingen via struktureret, individuelt tilpasset introduktionsprogram samt tilknytning til en mentor gennem introduktionsperioden. Introduktionsprogrammet tilrettelægges efter en standard som er minimum, og du har mulighed for at få indflydelse på øvrigt indhold, efter behov
 • mulighed for at blive en del af en ambitiøs afdeling med fokus på nytænkning bl.a. inden for de akutte patientforløb, sammedagsforløb, videokonsultationer, pro data, patientinddragelse og fælles beslutningstagen.

Om Medicinske Sygdomme SHS
Afdelingen Medicinske Sygdomme SHS ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, samt stedfortrædende ledende overlæge og stedfortrædende oversygeplejerske. Afdelingen arbejder fokuseret med at skabe de gode patientforløb på tværs samt at hjælpe hinanden på tværs af afdelingen. Afdelingens LMU spiller en vigtig rolle i dette arbejde.

Afdelingen består af 6 afsnit:

 • Afsnit for Ældresygdomme, sengeafsnit samt ambulatorium
 • Afsnit for Mave tarm sygdomme, sengeafsnit samt ambulatorium. (mave-tarm og medicinsk) samt karkirurgisk ambulatorium som er en satellitfunktion fra Sygehus Lillebælt
 • Afsnit for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme (diabetes og hormonambulatorium, nyreambulatorium, sårambulatorium, nyresygdomme sengeafsnit A og dialysen).
 • Afsnit for Lungesygdomme og Kræftsygdomme (sengeafsnit A for lindrende behandling, palliativt onkologisk dagafsnit, palliativt team, lungemedicinsk sengeafsnit B og lungemedicinsk ambulatorium, kræftambulatorium, blodsygdomme og de kliniske diætister).
 • Medicinsk Modtagelse (Medicinsk modtagelse sengeafsnit, Medicinsk modtagelse ambulatorium og akutsekretariatet).
 • Medicinsk Daghospital i Tønder.

Vi arbejder systematisk med løbende forbedringer via Den Syddanske forbedringsmodel og har et særligt fokus på det gode, sammenhængende og involverende patientforløb, faglig udvikling og et godt arbejds- og læringsmiljø.

Vilkår
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem DSR/Sundhedskartellet og Danske Regioner.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte

 • oversygeplejerske Anette Brink, , 7997 3005
 • ledende overlæge Frans Brandt Kristensen, , 7997 3010

Du er også velkommen til at besøge afsnittet.

Stillingsbeskrivelse og organisationsdiagram kan rekvireres hos Ulla Mai, sekretær for afdelingsledelsen, , 79973003

Ansøgningsfrist er mandag den 6. december 2021, ansættelsessamtaler forventes afviklet tirsdag den 7. december. Der vil blive indkaldt til samtale umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Lokation: Sønderborggem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 06.12.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Vestjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1866906//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo