Få opslag som dette inden alle andre

Klinisk projektsygeplejerske Hæmatologisk forskningsenhed (HFE)

Region Syddanmark


Klinisk projektsygeplejerske Hæmatologisk Forsknings Enhed (HFE-X)
Studiekoordinerende klinisk sygeplejerske Hæmatologisk ForskningsEnhed (HFE-X)
Forskningsaktiviteten i Hæmatologisk afdeling er stærkt stigende. Vi deltager i flere tidlige-fase -og komplekse studier og har brug for at opgradere de kliniske kompetencer. Vi har med stor succes ansat to studiekoordinerende kliniske sygeplejersker tilknyttet vore to sengeafsnit og ønsker nu at ansætte en med tilknytning til vores ambulatorium X4.

Ansættelsen er en dele stilling mellem forskningsenheden og klinikken med weekend vagt i sengeafsnit hver 5. weekend.

Ansættelse per 1. april 2022 eller snarest derefter.

Du bliver blandt andet ansvarlig for:

 • i tæt samarbejde med projektsygeplejerskerne og projektbioanalytikerne, at planlægge, koordinere, gennemføre og implementere det kliniske forløb i de forskningsprojekter, der helt eller delvis gennemføres i ambulatoriet
 • at varetage de kliniske opgaver i forskningsprojekterne, herunder administration af medicin, observation af patienten, blodprøvetagning, EKG samt øvrige sygeplejerelaterede opgaver, foreskrevet i protokollen.
 • at supportere kliniske kollegaer i forhold til varetagelse af de kliniske opgaver i relation til forskningsprojekter
 • at sikre præcis og korrekt dataindsamling i forhold til det enkelte forskningsprojekt
 • at undervise og supervisere dine kollegaer i klinikken i henhold til de enkelte relevante protokoller.

Vi tilbyder i HFE-X

 • Et velfungerende og tæt tværfagligt team, hvor fagligheden er i højsæde.
 • En afdeling præget af, professionelle dedikerede medarbejdere, der arbejder meget systematisk og som sætter en ære i deres faglighed.
 • En god introduktion og oplæring ud fra kvalifikationer og behov.
 • Gode kolleger med en humoristisk omgangstone.

Vi tilbyder i X4

 • Et ambulatorie med højt patientflow inden for alle sygdomskategorier.
 • Et ambulatorie hvor flere patienter modtager højt specialiseret behandling.
 • Et spændende speciale med en patientgruppe i alderen 18 år og opefter.
 • En god introduktion og oplæring ud fra kvalifikationer og behov.
 • Et job hvor du bliver nøglepersonen i forhold til sikre at behandlingerne i ambulatoriet følger protokollernes forskrifter.
 • Et job hvor du sætter en ære i, at være bindeled og frontfigur i arbejdet med at forbinde klinik og forskning
 • Et tæt samarbejde med de protokol ansvarlige læger.
 • Kollegaer med høj faglighed og stor viden inden for det hæmatologiske speciale.

Om dig:

 • Du har minimum 2 års klinisk erfaring, gerne inden for kræftspecialet
 • Du har interesse i at bygge bro imellem forskning og klinik
 • Du læser og forstår engelsk, alt skriftligt materiale er på engelsk.
 • Du er imødekommende, serviceorienteret og har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med sans for overordnede elementer og detaljer
 • Du har overblik, god ordenssans og er selvmotiverende
 • Du har lyst og evner til at undervise og dele viden på tværs i afdelingen
 • Du er fleksibel og kan samarbejde tværfagligt
 • Du er indstillet på at arbejdstiden følger opgaverne

Om den hæmatologiske forskningsenhed:
Forskningsenheden Hæmatologisk forskningsenhed (HFE-X) varetager alle støttefunktioner vedrørende afdelingens forskning. Teamet i HFE-X er bredt sammensat, hvilket sikrer stor faglig kompetence inden for de forskellige funktioner. Foruden gruppen af studiekoordinatorer/ projektsygeplejersker på 13, består teamet af to forskningssekretærer, en forskningskoordinator, to projektbioanalytikere, to studiekoordinerende kliniske sygeplejersker, fem professorer og fem ph.d.-studerende, samt en projektleder i vores enhed for forskning i sygdomsrelaterede livskvalitet.
Afdelingen har desuden et meget aktivt forskningslaboratorium.

Afdelingen har klinisk lægemiddelforskning, livskvalitetsstudier, epidemiologi - og laboratorieforskning samt forskning inden for det sygeplejefaglige felt bl.a. med fokus på sundhedsteknologi og brugerinddragelse. Vi er godkendt til at varetage First In Human-studier.

Om Hæmatologisk afdeling
Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Patienter med hæmatologiske sygdomme er præget af såvel akutte medicinske tilstande som kronisk og livstruende sygdomme. Størstedelen af vores patienter har en kræftdiagnose, og derfor har kræftpakker og implementering af disse en central rolle i afdelingen.

Behandlingsforløbene strækker sig ofte over en lang periode, hvilket betyder, at vi får et nært og nuanceret kendskab til den enkelte patient og de pårørende. Sygeplejeopgaverne i det hæmatologiske speciale er på en gang fagligt specialiserede, komplekse og varierende og sætter alle facetter af sygeplejefaget i spil.

I forbindelse med den nyligt gennemførte revision af Sundhedsstyrelsens Specialeplan har afdelingen fået tildelt tre nye højtspecialiserede funktioner (mastocytose, eosinofili og amyloidose). For nyligt har vi også hjemtaget kontrolforløb af patienter efter allogen stamcelletransplantation.

Vores værdier:
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har defineret de fire mest fremtrædende værdier - passer de til dig?

Vi arbejder sammen:
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit.

Vi arbejder målrettet på at udbrede interessen og arrangementet for forskning i hele afdelingen. Vi opretter nye stillinger og funktioner på tværs mellem forskningsenheden og klinikken. Vores motto er, at vi løfter i flok.

Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

Vi tager ansvar:
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

Vi tænker nyt:
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi udvikler nye procedure og byder nye initiativer velkommen. Forskningsfeltet udvikler sig hurtigt, der udvikles ikke kun nye præparater, men helt nye behandlingsmetoder. Sygdommene angribes på stadig snedigere måder, der kræver at vi helt gentænker forskningsområdet. Vi elsker det.

Vi skaber stemning:
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Både internt i forskningsenheden og i afdelingen som helhed mærkes den gode stemning. Vi vil gerne hinanden og er fælles om at ville det bedste for patienten.

Se afdelingens LindkedIn-profil
Se afdelingens Facebook-profil
Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regionernes lønnings- og takstnævn og efter gældende forhåndsaftale for kliniske projekt sygeplejersker. Der vil ligeledes være mulighed for tillæg for relevant efteruddannelse.

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne daglig leder af forskningsenheden Pia Pedersen på tlf. 51830096. Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Dorthe Skov Rasmussen, mail: eller på tlf. 6541 1850.

Interview finder sted d. 22. februar 2022 om eftermiddagen

Ansøgningsfrist er 13.februar 2022

Lokation: OUHgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 13.02.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1908431//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo