Få opslag som dette inden alle andre

Afdelingslæge til Klinik for Arvelige Hjertesygdomme til Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Region Syddanmark


Hjertemedicinsk afd. B, OUH søger en afdelingslæge til klinik for arvelige hjertesygdomme. Start 1. september 2022 eller efter aftale.

Om afdelingen
Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra region Syddanmark og i stigende omfang også patienter fra region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense, Assens og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium samt et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion.

Vi er en stor afdeling – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi tager ansvar for patienterne på tværs af sektorer og arbejder ihærdigt med udvikling af samarbejdet med det nære sundhedsvæsen. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og gennem fælles beslutningstagen inddrager vores patienter og deres pårørende.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i KBU-stilling, introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. Vi har også meget høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger.

Afdelingsledelsen og ledergruppen arbejder endvidere med transparent og tydelig ledelse og har sammen udarbejdet et fælles ledelsesgrundlag, som kan findes her.

Opgaven og forventningerne
Vi ønsker en afdelingslæge med dokumenteret interesse og kompetencer indenfor arvelige hjertesygdomme. Ansøger skal have lyst og vilje til at styrke både udviklingen og forskningen indenfor området.

Ansøger vil have primær funktionsområde i Klinikken for Arvelige Hjertesygdomme og sammen med resten af teamet i klinikken varetage udredning, behandling og kontrol af de forskellige typer af arvelige hjertesygdomme og tilstande, som kan føre til hjertesygdom.

Det forventes desuden, at du deltager i den ugentlige arytmikonference, hjertesvigtklinikken og bidrage med stuegang i vores sengeafsnit, således at patienterne vil opleve et sammenhængende forløb, og at du i handling efterlever principperne bag begrebet ”Patientsansvarlig Læge”.

Det forventes, at du sætter ”patienten først” og har fokus på patientsikkerhed og patientinddragelse.

Det forventes, at du som klinisk vejleder for kolleger i uddannelsesstillinger, dagligt bidrager med situationsbaseret læring indenfor arvelige hjertesygdomme.

Det forventes, at du kan indgå i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde særligt med personalet i Klinikken for Arvelige Hjertesygdomme, men selvfølgelig også med personalet i resten af afdelingen.

Du skal evne at samarbejde med alle de øvrige aktører, der er involveret i patienternes forløb – det være såvel egen læge som kollegaen på et af regionssygehusene, men også sygeplejersker i kommunen og patientens pårørende.

Du forventes at indgå i afdelingens team omkring regionsobduktioner og i den forbindelse samarbejde med Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet. Opgaven kan på sigt indebære at indgå i et team, der dækker vagttelefon for regionsobduktion indenfor almindelig dagarbejdstid mandag-fredag.

Du skal bidrage til at sikre, at patienterne har forløb, som lever op til de nationale kvalitetsstandarder, som fastsættes af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP).

Du forventes at indgå i hele afdelingens samarbejde med STENO i forhold til patienter med multisygdom.

Det forventes, at du senest 2 år efter tiltrædelse starter Masteruddannelse i Personlig Medicin.

Endeligt forventer vi, at du med din faglige indsigt, dine visioner for både patient, personale og speciale samt dine ambitioner om at nå de mål, vi i fællesskab sætter, bidrager aktivt til, at vi er den hjerteafdeling i Danmark, der på alle parametre yder den højeste kvalitet til patienterne og deres pårørende, og samtidig er den bedste arbejdsplads og blandt de bedste hjerteafdelinger i Danmark.

Mod Nyt OUH
Du skal have lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen – både fagligt og organisatorisk – frem mod Nyt OUH. På Nyt OUH vil afd. B’s sengeafsnit være beliggende i en sengeslange sammen med afd. T (hjerte-, lunge-, og karkirurgi), afd. J (lungemedicin) og afd. G’s sengeafsnit (geriatri). Ambulatoriet på Nyt OUH vil være et fællesskab med hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling og der vil være fælles interventionsafsnit primært sammen med Radiologisk Afdeling. Dvs. vi skal indgå i et nye fællesskaber og i tættere samarbejde med andre specialer, og du forventes at bidrage til at forme udviklingen af dette fællesskab.

Vores generelle krav til speciallæger i Hjertemedicinsk afdeling

  • Du er rollemodel for ”Patientens Først, Højeste Faglighed, og Helhed og Ansvar”
  • Du erspeciallæge i intern medicin: kardiologi
  • Du formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
  • Du kan stimulere dine kollegaers udvikling, både mono- og tværfagligt
  • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings- og udviklings- og administrative aktiviteter
  • Du kan skabe struktur på en travl og uforudsigelig hverdag
  • Du er fleksibel og deltager ved behov i afdelingens øvrige funktioner
  • Du er en god kollega, som bidrager til et godt tværfagligt arbejdsmiljø
  • Du har erfaring fra eller er indstillet på at opnå erfaring fra andet højt specialiseret center, gerne internationalt
  • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en speciallæge

Vagtforpligtigelse
Afdelingen er ved at revurdere vagtstrukturen med henblik på at kunne overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende speciallæger eller H5-læger i tilstedeværelsesvagt 24/7. Ansøger skal derfor være indstillet på at indgå i bagvagtsfunktion.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til
Leder af Klinik for Arvelige Hjertesygdomme, overlæge Finn Lund Henriksen

E-mail:

Tlf. 5146 7149

Ledende overlæge, Tina Svenstrup Poulsen

Tlf. 2466 6642

E-mail:

Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller
Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Der er ansøgningsfrist den 28. januar 2022.

Der forventes afholdt samtaler den 2. februar 2022 fra kl. 14.00.

Lokation: Odensegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 28.01.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1909472//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo