Få opslag som dette inden alle andre

Konsulent til Kvalitet & Patientsamarbejde i Klinisk Udvikling, OUH

Region Syddanmark


Vil du være med til at sikre bedre patientforløb? Og kan du se sammenhæng i data? Så har vi jobbet til dig!
I Klinisk Udvikling på OUH bidrager vi til udvikling, afprøvning og implementering af digitale PRO løsninger, hvor patientens spørgeskemabesvarelser anvendes til at inddrage patienten og understøtte dennes behandlingsforløb. Vi monitorerer behandlingskvaliteten på en lang række sygdomsområder bl.a. ved Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Alle resultater anvendes på forskellig vis til kvalitetsforbedrende arbejde, og der sikres kontinuerlig overvågning af dataindberetning og indikatoropfyldelse, så vi kan levere suveræn kvalitet.

Ansvar og arbejdsopgaver
Vi søger en konsulent med stærke kompetencer inden for spørgeskemaer, dataforståelse og dataformidling og sekretariatsbetjening som kan bistå os i arbejdet med at sikre høj faglig kvalitet og patientinddragelse.

Dine to primære arbejdsområder vil være at monitorer behandlingskvaliteten og understøtte indsamlingen af patienternes egne oplysninger om symptomer, helbred og livskvalitet i relation til deres behandling – også kaldet patientrapporterede outcomes (PRO).

RKKP området er under stor udvikling på OUH, og der vil i det nye år blive behov for at udvikle forskellige værktøjer i forbindelse med implementering af indsatser inden for ledelsesmæssig styring og undervisning i bl.a. brug af IT værktøj, som kan understøtte et kontinuerligt arbejde med RKKP-data og dermed områder i årsrapporterne, som skal have et særligt fokus.

PRO anvendes til dialogstøtte og i tilrettelæggelsen af målrettede patientforløb, til gavn for den enkelte patient, og i udviklingen af behandlingen, til gavn for kommende patienter. PRO er et område i hastig vækst på OUH, med både lokale, regionale og nationale initiativer. De kliniske afdelingers efterspørgsel efter at komme i gang med digital PRO er stigende, herunder alt fra hjælp til opbygning og opsætning af spørgeskemaer til sparring omkring lokale arbejdsgange og implementering.

Du bliver en del af funktionsområdet ’Kvalitet & Patientsamarbejde’ under stabsafdelingen ’Klinisk Udvikling’ på OUH. Dine vigtigste arbejdsopgaver vil bl.a. være at:

 • Monitorere kvalitetsdata fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP)
 • Styrke anvendelsen af PRO på OUH
 • Opbygge, implementere og vedligeholde PRO-initiativer i samarbejde med relevante kliniske afdelinger, herunder opsætning af spørgeskemaer i IT-systemet ’Mit Sygehus’ og sikring af relevant dokumentation.
 • Indgå i forskelligartede kvalitetsprojekter/opgaver
 • Stabsbetjene direktionen og programledelser

De konkrete arbejdsopgaver aftales nærmere.

Hvem er du?
Vi søger en ny kollega, som har relevant sundhedsvidenskabelig, teknisk eller humanistisk uddannelse på kandidatniveau og gerne erfaring med projektledelse, datahåndtering og/eller PRO.

Derudover forestiller vi os, at du

 • Har erfaring med monitorering af data (gerne inden for sundhedsvæsenet)
 • Har erfaring med stabsbetjening
 • Gerne har arbejdet med PRO og digitale spørgeskemaer tidligere
 • Er god til at samarbejde og kommunikere, både skriftligt og mundtligt
 • Har erfaring eller lyst til at undervise

Som person er du selvstændig og struktureret. Du kan holde overblik samt sikre fremdrift i en alsidig opgaveportefølje. Du skal kunne samarbejde med forskellige faggrupper og have nemt ved at kommunikere med samarbejdspartnere både i og uden for organisationen.

Kendskab til sundhedsvæsenet er en fordel.

Hvem er vi?
Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet og Patientsamarbejde, Innovation og MTV (inkl. CIMT, CCR og CAI-X), Uddannelse & Kompetenceudvikling (inkl. OUHs Simulationscenter SimC og Lægers Videreuddannelse (CLV)) samt Center for Klinisk Epidemiologi (CKE) og Center for Forskning i Patientkommunikation Klinisk Udvikling (ouh.dk) .

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn. Stillingen som konsulent er placeret i ’Kvalitet & Patientsamarbejde’.

Kvalitet og Patientsamarbejde arbejder med den organisatoriske, patientoplevede og kliniske kvalitet ved at understøtte OUH’s direktion og forskellige afdelingsledelser. Vi står i spidsen for arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og understøtter implementeringen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de kliniske afdelinger om udvikling af redskaber til kvalitetsforbedring, monitorering og patientsikkerhed. Et andet fokusområde er patient- og pårørendesamarbejde samt arbejdet med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Trivsel og udvikling
Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer/ugen og tidsbegrænset indtil 31. marts 2023. Ansættelse og aflønning efter kvalifikationer og overenskomst med Danske Regioner og den relevante fagorganisation.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en af følgende:

 • Stabschef Anna Skat Nielsen på tlf. 25 27 56 00 eller e-mail
 • AC-fuldmægtig Stine Kappel Nielsen på tlf. 23 35 60 25 eller

Ansøgningsfrist og samtaler
Der er ansøgningsfrist den 2. februar 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtale den 11. februar 2022 over middag.

Lokation: Odensegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 02.02.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Administration
Humaniora
IT
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Arbejdsområde
Data & analyse
IT - Software
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1909478//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo