Få opslag som dette inden alle andre

Praktik Read more

The Royal Danish EmbassyDanmarks ambassade i Finland søger praktikanter
***OBS: Vi søger kun en Public Diplomacy-praktikant til foråret 2025, da den politiske praktikant allerede er fundet. Du er velkommen til i stedet at søge praktikstillingerne for efteråret 2025 allerede nu.***

FINLAND I NY GEOPOLITISK VIRKELIGHED - DANMARKS AMBASSADE SØGER PRAKTIKANTER
Den danske ambassade i Helsingfors søger praktikanter til at arbejde med ambassadens opgaver inden for politik, samfund, kultur og kommunikation. Vi søger praktikanter til hhv. efterårssemesteret i perioden 1. august – 31. januar og forårssemesteret, der løber fra 1. februar – 31. juli.

 • Seneste ansøgningsfrist for efterårssemesteret: 1. marts.
 • Seneste ansøgningsfrist for forårssemesteret: 1. september.

Men vent ikke til fristen med at søge; vi tager løbende kontakt med ansøgere, også for kommende senere semestre.

Er du interesseret i at arbejde i et internationalt miljø? Har du lyst til få indblik i beslutningsprocesserne bag scenen, når f.eks. EU-politik, sikkerheds- og forsvarssamarbejde mv. er på den politiske dagsorden? Eller brænder du for strategisk kommunikation og kulturfremme? Og drømmer du om at have muligheden for at arbejde med alsidige opgaver i et dynamisk team med godt sammenhold og højt humør?
Såfremt ovenstående afspejler dine personlige og faglige ambitioner til en praktikplads, så kan et praktikophold på den danske ambassade i Helsingfors være en unik mulighed for dig. Gennem opholdet vil du få kendskab til sikkerhedspolitik, arktisk samarbejde, kultur- og samfundsforhold og international handel i en nordisk metropol, der er yderst aktuel. Du vil få kendskab til arbejdsgangene i Udenrigsministeriet, samt et indblik i Finlands internationale samarbejde gennem EU og NATO. I øjeblikket søger ambassaden praktikanter med to forskellige profiler, som begge er forankret i ambassadens politiske team.

 • Som politisk praktikant vil du i høj grad arbejde med udenrigs-, sikkerheds-, og EU-politik, finsk og nordisk politik samt finske forhold generelt. Ydermere vil du generelt som politisk praktikant følge udviklingen i Finlands økonomi og politik i relation til rigsfællesskabets interesseområder, herunder Arktis.
 • Som Public Diplomacy praktikant vil du være en del af ambassadens samlede Public Diplomacy indsats, som hører under det politiske team. Arbejdet vil foregå på tværs af de politiske, økonomiske, handelsrelaterede og kulturelle aktiviteter, og det primære fokus vil være på at arbejde med ambassadens strategiske kommunikation på de sociale medier LinkedIn, Instagram og Facebook.

Som praktikant vil du ligeledes blive involveret i forberedelsen af danske delegationsbesøg i Finland og forskellige events som arrangeres af ambassaden. Du vil have stor selvstændighed i varetagelsen af de daglige opgaver i samarbejde med alle kolleger, og du har stor mulighed for at bringe egne interesser og kompetencer i spil.

Dine opgaver vil bl.a. bestå af følgende:

Politisk praktikant

 • Udarbejde baggrundsresearch, informationsindsamling og bidrag til ambassadens indberetninger til Udenrigsministeriet samt øvrige ministerier
 • Lave analyser af aktuelle indenrigs- og udenrigspolitiske forhold i en finsk kontekst
 • Have kontakt med finske myndigheder
 • Deltage i briefinger og seminarer afholdt af finske myndigheder og organisationer
 • Følge udviklingen i Finlands økonomi og politik i relation til rigsfællesskabets interesseområder
 • Rapportere om arktiske forhold og samarbejde på tværs af ambassaderne
 • Indgå i ambassadens forefaldende arbejde og øvrige praktiske opgaver.

Public Diplomacy praktikant

 • Assistere og udføre opgaver relateret til kultur- og eksportfremme samt økonomisk diplomati
 • Opretholde kontakt til relevante danske og finske interessenter
 • Assistere og udføre opgaver relateret til ambassadens eksterne strategiske kommunikation heriblandt opdatering af ambassadens hjemmeside og sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn)
 • Planlægge og forberede events og besøg
 • Redigere film- og billedmateriale
 • Løse ad hoc-baserede opgaver, der kan variere betydeligt i indhold og omfang

Krav
Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelsesinstitution på bachelor- eller kandidatniveau.

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet.

Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen.

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer
Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning. Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber samt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word).

Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en akademisk medarbejder i afdelingen. Vi anbefaler, at du inden du søger om et praktikophold undersøger, hvilke akademiske krav din uddannelsesinstitution stiller til dig i forbindelse med et praktikophold.

Ferie og arbejdstid
Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 12,5 feriedag i løbet af dit 6-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få dage med skrive-fri.

Bolig
Du er selv ansvarlig for at finde bolig og afholde alle udgifter forbundet hermed.

Refusion af visse udgifter
Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation (afstemt til finske forhold) til dækning af udgifter til logi, transport, forsikring og andre udgifter, der knytter sig til praktikopholdet.

De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Generelt om praktik i Finland
Du vil som praktikant på Danmarks Ambassade i Finland blive del af en forholdsvis lille arbejdsplads med ca. 17 fastansatte. Ambassadens daglige arbejdsdag foregår på tværs af tre teams med hhv. fokus på det politiske område, Trade Council og konsulære opgaver, hvilket giver dig som praktikant mulighed for indblik i alle ambassadens diverse ansvarsområder.

Et praktikophold i Finland er dermed en unik mulighed for at supplere studiet med praktisk erfaring fra en ambassade og samtidige få indblik i relevante samfunds- og erhvervsforhold. Som praktikant på ambassaden vil man blive inddraget i en lang række områder af ambassadens daglige arbejde, og dermed få styrket sin profil betydeligt i løbet af et spændende halvår.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, dit CV samt evt. andre relevante dokumenter i én samlet PDF-fil til ambassaden på helambjobs(a)um.dk senest:

 • D. 1. marts for praktik i efterårssemesteret (1. august – 31. januar)
 • D. 1. september for praktik i forårssemesteret (1. februar – 31. januar)

Skriv enten ”Public Diplomacy praktikant efterår/forår”, eller ”Politisk praktikant efterår/forår” i emnefeltet.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Yderligere oplysninger
For yderligere praktiske oplysninger er du meget velkommen til at kontakte:

 • Maija Karjalainen, Senior Political Advisor, maikar(a)um.dk.
 • Caisa Sundell, Political and Public Diplomacy Advisor, caisun(a)um.dk

Du kan læse mere om ambassadens arbejde her: Ambassadens opgaver (um.dk) . På hjemmesiden kan du også finde praktikanterfaringer fra tidligere praktikanter.

Eller besøg os på LinkedIn , Facebook og Instagram .

Udenrigsministeriet indsamler og behandler personoplysninger som led i rekrutteringsprocessen. Du kan her læse mere om, hvordan udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger her .

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos The Royal Danish Embassygem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.09.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


The Royal Danish Embassy

Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København

Ambassaderne fremmer danske politiske og økonomiske interesser ved at analysere og vurdere opholdslandenes indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.

Arbejdspladsen har lige nu 6 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de ingen færdiguddannede samt 5 studerende og praktikanter.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

Følg og udforsk


https://jobbank.dk/job/1949946//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.