Få opslag som dette inden alle andre

2022-224-04549 Lektorat i dansk sprog

Aalborg Universitet (AAU)Ved Institut for Kultur og Læring, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, er der fra 1. januar 2023 eller snarest herefter en ledig fuldtidsstilling stilling som lektor i dansk sprog.

Stillingsbeskrivelse
Stillingsbeskrivelse
Stillingen omfatter forskning inden for sociolingvistik og undervisning inden for et bredt spektrum af danskfagets sproglige dimensioner, bl.a. grammatik, fonetik og diskursanalyse. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på,

  • at ansøgeren har forskningskvalifikationer inden for sociolingvistik med særligt henblik på forholdet mellem sprog, identitet og sted
  • at ansøgeren har dokumenteret bred undervisningserfaring inden for danskfagets sproglige dimensioner
  • at ansøgeren har en danskfaglig baggrund.

Såfremt ansøger har erfaring med ekstern funding, bedes dette anføres i ansøgningen.

Stillingen vil blive tilknyttet forskningsgruppen Fremmedsprog og Sprogforskning (LangLing), hvor den succesfulde kandidat til stillingen skal bidrage til at sikre en fortsat nytænkning og videreudvikling af miljøet inden for dansk sprog og sociolingvistik. For yderligere information, se forskningsgruppens hjemmeside: https://www.kultur.aau.dk/forskning/forskningsgrupper/langling/.

Undervisningsmæssigt er stillingen primært tilknyttet bachelor- og kandidatuddannelsen på Danskstudiet. Undervisning inden for andre områder på Danskstudiet end de specifikt sproglige kan komme på tale, ligesom undervisning på andre uddannelser på Institut for Kultur og Læring eller øvrige af fakultetets uddannelser evt. kan blive aktuelt.

Endvidere skal ansøgeren kunne påtage sig projektvejledning på forskellige årgange. I den sammenhæng vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, hvis ansøgeren kan dokumentere erfaring med problembaseret læring, som er Aalborg Universitets pædagogiske model. Den nye medarbejder forventes at indgå i den løbende udvikling af Danskstudiet.

På det menneskelige plan forventes lektoren at have gode samarbejdsevner samt at være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig kulturel og politisk baggrund.

Der forudsættes daglig tilstedeværelse på instituttet med mulighed for hjemmearbejde i det omfang, at det ikke forhindrer løbende aktiv deltagelse i miljøet på instituttet. Det forudsættes endvidere, at medarbejderen er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne.

For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: https://www.kultur.aau.dk/.

Lektorat
En lektorstilling er en tidsubegrænset stilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i et vist omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, forsker eller post.doc, men som også kan være opnået på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • CV
  • Fuldstændig publikationsliste fordelt på forskellige typer (monografi, publikation med flere forfattere, journals etc.). De vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen, skal markeres. Der må maksimalt vedhæftes 10 publikationer.
  • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere Skabelon til medforfattererklæring.
  • Forskningsplan
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Vejledning til undervisningsportfolio.
  • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis)

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder findes her

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor og studienævnsforperson Jens Lohfert Jørgensen, e-mail: jenslj@ikl.aau.dk tlf. 99402857 og/ eller lektor og sektionsleder Lotte Dam ldam@ikl.aau.dk tlf. 99409143

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Kun ansøgninger udformet på dansk modtages.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer
2022-224-04549

Ansøgningsfrist
01 Sep 2022

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aalborg Universitet (AAU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.09.2022
Delvist fjernarbejde
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Nordjylland
Uddannelse
Humaniora
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Human Resources
Politik & Samfund
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Aalborg Universitet (AAU) - hurtigt overblik


Aalborg Universitet (AAU)
Aalborg Universitet (AAU)
AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse.

Placering
Fredrik Bajers Vej 5
9100 Aalborg
Logo: Aalborg Universitet (AAU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

110

ansatte med videregående uddannelse

105
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

50
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/2018632//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.