Få opslag som dette inden alle andre

Jura eller samfundsvidenskabelige studentermedhjælpere til vejledning af folkeskoler og forberedende grunduddannelser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet


Ønsker du at afprøve din akademiske kunnen i praksis, og har du lyst til at hjælpe skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner til at give børn og unge en god skolegang?

I fronten på vores vejledning
Din primære opgave bliver arbejdet i vores henvendelsesgruppe, hvor vi besvarer henvendelser fra sektoren telefonisk og skriftligt. Du vil sammen med centrets andre studenter være i første linje til at modtage telefonopkald og besvare spørgsmål. Vi modtager henvendelser fra både kommuner, borgere, skoler, uddannelsesinstitutioner m.fl. om problemstillinger inden for lovgivningen på området, udsatte børns skolegang, fagenes indhold og overgange mellem grunduddannelse og ungdomsuddannelse. Du vil modtage en grundig oplæring og får kontinuerlig supervision.

Du vil blive tilknyttet et af vores fire teams i centret, der hver har ca. 10 til 12 medarbejdere, og du vil ud over henvendelsesarbejdet indgå i teamets arbejdet med tilsyn og udviklingsprojekter. Dine opgaver vil give dig et solidt kendskab til folkeskoleområdet og den forberedende grunduddannelse samt akademisk arbejde i praksis, og du får mulighed for at blive skarp på, hvad det vil sige at arbejde i en centraladministration.

Du vil fx:

 • besvare skriftlige og telefoniske henvendelser
 • udarbejde tekster til hjemmeside
 • varetage løbende anmodninger om aktindsigt
 • bistå med oversigter, databilag, og dataanalyser ved tilsyn
 • bistå med mødereferater og udarbejde analyser og notater
 • hjælpe med det praktiske ved forberedelse af møder

Om dig
Du er i gang med jurastudiet, statskundskab, uddannelsesvidenskab eller en anden samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. Det vil være en stor fordel, hvis du har afsluttet 1. årsprøve eller afslutter i dette semester.

Som vores nye kollega vil det desuden være en fordel, hvis:

 • du har forståelse for lovgivning og har haft eller er i gang med forvaltningsret
 • du har gode kommunikative evner og forstår at formidle ud fra et modtagerperspektiv
 • du er vant til at arbejde i Excel både til brug for overblik og analyse af data
 • du er trænet i at overskue, systematisere og uddrage relevant viden fra rapporter og undersøgelser
 • du arbejder struktureret og selvstændigt
 • du drives af samarbejdet med dine kollegaer og gerne giver en hjælpende hånd, når arbejdstempoet er højt.

Om os
Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse har det samlede ansvar for folkeskolen og den forberedende grunduddannelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen har til opgave at understøtte, at politiske aftaler og ny lovgivning udmøntes i praksis, og at følge op på og understøtte, at skoler og uddannelsesinstitutioner leverer høj kvalitet. Det gør vi blandt andet i centret via tilsyn med sektoren, policyudvikling og udviklingsprojekter, vejledning af sektoren.

Styrelsen er en central samarbejdspartner for departementet i både udvikling og implementering af policy, og i centret arbejder vi tæt sammen med resten af styrelsen for at sikre, at der er et solidt fagligt grundlag for de politiske beslutninger. Derudover har vi tætte samarbejder med andre myndigheder, ligesom vi indgår i en tæt og løbende dialog med interessenter på området.

Centret består af ca. 60 medarbejdere fordelt på fire teams og to kontorchefer. Du vil ved ansættelse blive placeret i et team med reference til teamets teamleder. De fire teams er fordelt på følgende områder.

 • Forberedende Grunduddannelse, Den kommunale Unge Indsats og overgange
 • Fag og undervisning i folkeskolen
 • Udsatte og særlige elevgrupper i folkeskolen
 • Tilsyn med folkeskolens almenområdet, samt juridisk vejledning i folkeskoleloven.

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi ønsker at besætte stillingerne senest 1. august 2022.

Som udgangspunkt bliver du ansat til 15 timer om ugen. Du bliver ansat som studentermedhjælper efter fællesoverenskomsten mellem Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. i staten. Vi stiller krav om studieaktivitet under ansættelsen som studentermedhjælper.

Ansættelsessted: Frederiksholms Kanal 26, 1220 København

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder i Team rammer og tilsyn, Janne Schacke på telefon 25 47 25 51.

Du kan også læse mere om vores arbejde på vores hjemmeside www.stukuvm.dk eller www.uvm.dk/job

Sådan søger du
Send din ansøgning, CV, og karakterudskrift via dette link senest søndag den 26. juni 2022. Vi afholder samtaler løbende. Der vil i den forbindelse indgå en case.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

I Børne- og Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (26.06.2022)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Studiejob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Administration
Jura
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Administration
Internet & Multimedia
Jura
Kommunikation & Media
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - hurtigt overblik


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser på Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og understøtter en effektiv institutionsdrift.

Placering
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Logo: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

220

ansatte med videregående uddannelse

20
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

6
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2046881//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.