Få opslag som dette inden alle andre

Speciallæger inden for fagområdet børneortopædi, håndkirurgi, knæalloplastikkirurgi, fod/ankelkirurgi eller infektions- og tumorkirurgi ved Ortopædkir

Region Syddanmark


Speciallægestillinger inden for fagområdet børneortopædi, håndkirurgi, knæalloplastikkirurgi, fod/ankelkirurgi eller infektions- og tumorkirurgi ved Ortopædkirurgisk afd. O - Odense Universitets Hospital.

Der udbydes 2 speciallægestillinger, heraf den ene som et halvårigt vikariat, inden for fagområdet børneortopædkirurgi, håndkirurgi, knæalloplastikkirurgi, fod/ankelkirurgi eller infektions- og tumorkirurgi med besættelse pr 01.10.22 eller efter aftale. Stillingerne kan besættes på enten overlæge- eller afdelingslægeniveau.

Om stillingen
Hovedfunktionen vil være i sektoren for henholdsvis børneortopædkirurgi, håndkirurgi, knæalloplastikkirurgi, fod/ankelkirurgi eller infektions- og tumorkirurgi. Ud over funktionen i subspecialet, er der deltagelse i varetagelsen af den traditionelle bagvagtsfunktion, samt varetagelse af funktionen i Den Fælles Akutmodtagelse. Der vil ligeledes være ambulant samt operativ funktion i Svendborg inden for håndkirurgien, knæalloplastikkirurgien samt fod/ankel fagområderne. I børnesektoren er der operativ og ambulant funktion i Kolding. Der lægges stor vægt på forskning og ansøger skal være villig til at understøtte og deltage i forskningsprojekter inden for fagområdet.

Supplerende kan indenfor for de enkelte fagområder nævnes:

Børneortopædi: Sektoren varetager sammen med traumesektoren børnefrakturbehandlingen og inden for det højt specialiserede bl.a behandlingen af klumpfødder, Calvé-Perthe og CP med osteotomier, artrodeser og seneforlængelser. Afdelingen råder over ganganalyselaboratorie. Der er samarbejde med skulder/albuesektoren og håndksektoren omkring varetagelse af plexus brachialis læsioner.

Håndkirurgi: Sektoren varetager alle patientkategorier under specialeplanen og kan tilbyde uddannelse til håndkirurgisk regionsniveau og/eller på sigt til at varetage håndkirurgi på højt specialiseret niveau med mulighed for at indgå i den landsdækkende replantationsvagt. Der er samarbejde med skulder/albuesektoren og børneortopædisektor omkring varetagelse af plexus brachialis læsioner.

Knæalloplastikkirurgi: Udover basiskirurgi med TKA og unikompartmentelle knæalloplastikker, varetages den højt specialiserede revisionskirurgi med stort knogletab. Ansøger forventes at kunne udføre basiskirurgi inden for fagområdet og må gerne have kendskab/erfaring med revisionskirurgi.

Fod/ankel: Højt specialiseret kirurgi udføres på OUH i form af ankel alloplastikkirurgi og revisionskirurgi. Sektoren indgår i det multidisciplinære team på Universitetscenter for Sårheling, hvor der bl.a. udføres komplicerede rekonstruktioner af charcot betingede fejlstillinger.

Infektions- og tumorkirurgi: Sektoren har et bredt samarbejde med de øvrige fagområder indenfor ortopædkirurgien, og derudover et tæt samarbejde med bl.a plastikkirurger, mikrobiologer og infektionsmediciner, samt indgår i multidisciplinært team indenfor tumorområdet. Under subspecialet foretages en bred vifte af indgreb fra fjernelse af benigne tumores til hofteeksartikulationer og behandling af nekrotiserende fascitis.

Om afdelingen
Ortopædkirurgisk Afdeling O er en stor, dynamisk, travl og spændende universitetsafdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau og er centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion. Afdelingens læger indgår i den ortopædkirurgiske vagt i FAM. Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle-/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og gang-analyselaboratorium), desuden er Ulykkesanalysegruppen en del af afdelingen.

Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde mellem sektorerne. Vi tilstræber en god tone og et godt arbejdsmiljø og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet. Afdelingen består af en enhed i Odense og en i Svendborg. Endvidere er der samarbejde med Sygehus Lillebælt, Kolding og Rigshospitalet.

Se mere om OUH og afdelingen på: http://www.ouh.dk/wm359195

Ansøgning, samtale og ansættelsesvilkår
Ansøgningen disponeres i forhold til de 7 kompetencerområder og yderligere motivation for ansøgning. Ansøgningen skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efter- og videreuddannelse.

Ansøgningsfristen er d. 27.06.22. Der afholdes løbene ansættelsessamtaler. Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL respektive FAS.

Tiltrædelse pr. 01.10.22 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Børneortopædkirurgi: Uggi Balle. Tlf. 5335 3235 Mail:

Håndkirurgi: Jens Christian Werlinrud. Tlf. 3082 8015. Mail:

Knæalloplastikkirurgi: Martin Lindberg-Larsen. Tlf. 2521 3900. Mail:

Fod/ankelkirurgi: Johnny Frøkjær. Tlf. 2628 2065. Mail:

Infektions- og tumorkirurgi: Morten Schultz-Larsen. Tlf 6130 3548. Mail:

Cheflæge Lonnie Froberg. Tlf: 2028 0321. Mail:

Lokation: Odense

Ansøgningsfrist: 27 Jun 2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 1 dag (27.06.2022)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Vikariat
Geografi
Fyn
Sydøstjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2048056//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.