Få opslag som dette inden alle andre

Overlæge i fod-/ankelkirurgi søges til sektor for fod-, sår- og amputationskirurgi, Ortopædkirurgi, Sygehus Lillebælt Kolding

Region Syddanmark


Sektoren for fod-, sår- og amputationskirurgi søger en overlæge pr. 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi og have erhvervet sig overlægekompetencer ledelsesmæssigt og inden for det fod-/ankelkirurgiske fagområde.

Det forventes, at ansøgeren har stor klinisk erfaring i diagnostik og behandling af patienter med lidelser i foden og anklen. Desuden forventes det at ansøger har kompetencer på speciallægeniveau inden for sårbehandling, konservativt såvel som kirurgisk. Gode samarbejdsevner og lyst til tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og forskellige specialer vægtes højt.

Funktion
Overlægen skal indgå som kyndig specialist i sektoren for fod-, sår- og amputationskirurgi. Desuden vil der være vagtforpligtelse eller funktion i FAM/weekendstuegang efter nærmere aftale. Ledelsesmæssigt skal overlægen indgå i afdelingens ledergruppe og være en synlig medleder i afdelingen, der tager medansvar for sektoren såvel som for afdelingens øvrige opgaver.

Forventninger til overlægen
Som overlæge forventes det, at du er en rollemodel i afdelingen som yngre kolleger kan spejle sig i. Det forventes, du tager medansvar for at fremme trivsel, samarbejde og et godt arbejdsmiljø i hele afdelingen. Vi forventer, du er medansvarlig for afdelingens ressourceforbrug, således at afdelingens samlede økonomiske ramme holdes. Desuden skal du som overlæge have lyst til at arbejde for afdelingens mål, strategier og for at afdelingens kvalitetskrav opfyldes. Overordnet er man som overlæge medansvarlig for at Sygehus Lillebælts vision, mission og strategier udføres.

Som ny overlæge i afdelingen, vil man blive indbudt til to forventningssamtaler inden for det første ansættelsesår.

Om sektoren for fod-, sår- og amputationskirurgi
Afdelingen har regionsfunktion for fod-/ankelkirurgi, og således modtager vi ca. 3500 henvisninger fra hele Region Syddanmark årligt. Dette fører til ca. 1000 årlige operationer på ambulante og indlagte patienter. Derudover varetager sektoren behandling af kroniske sår i samarbejde med sårsygeplejersker og karkirurger. Sektoren indgår i multidisciplinært team sammen med karkirurgi, endokrinologi om patienter med diabetiske fodsår. Sektoren består af 3 overlæger, 5 afdelingslæger og 1 specialiseret fysioterapeut.

Om afdelingen
Ortopædkirurgi ligger på Sygehus Lillebælts Akutsygehus i Kolding. Ud over fod-/ankelkirurgi er følgende fagområder repræsenteret i afdelingen: Skulder-/albuekirurgi, håndkirurgi, traumatologi og infektions-, sår- og amputationskirurgi samt børneortopædi. Afdelingen har stor akutaktivitet og er godt klædt på til dette. I vagten er der tilstedeværelse af for-, mellem- og bagvagt. Derudover speciallæge i FAM fra 8.00-23.00. En traumatolog på tilkald 24/7 og to læger der varetager stuegang i weekenden.
Afdelingen har en aktiv forskningsenhed med mange igangværende projekter inden for alle sektorer.
Afdelingen har ca. 215 medarbejdere heraf 16 overlæger, 13 afdelingslæger og 4 1. reservelæger – i alt ca. 50 læger. Vi uddanner uddannelsessøgende læger inden for ortopædkirurgi, almen medicin, plastikkirurgi og akutmedicin. Vi råder over et sengeafsnit med 45 senge og har ca. 4000 indlæggelser årligt. I ambulatoriet har vi ca. 36.000 ambulante besøg.

Om Kolding Sygehus
Sygehus Lillebælt er en sygehusenhed med tre matrikler: Akutsygehuset i Kolding, Kræft- og specialistsygehus i Vejle og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Ortopædkirurgien er fordelt mellem matriklerne, således at Ortopædkirurgi i Vejle primært varetager den elektive ortopædkirurgi og Rygcenteret varetager rygkirurgien. I Kolding er der både akutte og elektive patienter.

Øvrigt
Afdelingen lægger vægt på at sætte patienten først. For at gøre det, arbejder vi aktivt med IPLS – interprofessionel læring og samarbejde, der har vist sig at give gode patientforløb. Derudover prioriteres uddannelse, udvikling og forskning højt. Afdelingen er og skal være et godt være- og lærested for alle medarbejdere.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sektoransvarlig overlæge Thomas Friis Østergaard: eller 76362328, eller cheflæge Anders Jordy: anders.jordy@rsyd.dk eller 76362334.

Ansøgningen
Søg stillingen via linket senest den 7. august 2022. Ansøgningen stiles til afdelingsledelsen og skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats. Desuden skal skema til lægefaglig bedømmelse af de 7 lægeroller udfyldes og vedhæftes.
Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.
Ansættelsessamtaler er planlagt til den 9. august 2022.

Lokation: Kolding

Ansøgningsfrist: 07 Aug 2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (07.08.2022)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2057113//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.