Få opslag som dette inden alle andre

Vil du være vores nye kollega? Vi søger reservelæger til landets største Mave- og Tarmkirurgiske afdeling

Region MidtjyllandMave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital søger to reservelæger i uklassificerede 1-årige stillinger med start 1. september 2022 eller efter aftale.

Vi tilbyder stillinger inden for den almene og højt specialiserede behandling af kirurgiske sygdomme.

Hvem er vi?
Mave- og Tarmkirurgi varetager alle funktioner inden for det mavetarmkirurgiske område, inklusiv de højtspecialiserede funktioner, som er organiseret i teams. Herudover varetager afdelingen, på hovedfunktionsniveau, behandlingen af et bredt udsnit af kirurgiske lidelser i mave-tarmkanalen samt alle akutte funktioner. Afdelingen deltager i varetagelsen af Vestdansk Blødningscenter og Traumeteamet. Akut- og traumefunktionen er organiseret i eget akut-kirurgisk team. Modtagelsen af de akutte kirurgiske patienter håndteres primært i regi af den Fælles Akutafdeling (FAA).

MTK består af 3 kirurgiske sengeafsnit med i alt 71 senge fordelt med 26 senge på henholdsvis Sengeafsnit 1 og 2 (SA1 og SA2) samt 19 senge på Sengeafsnit 3 (SA3), primært akutte patienter.

De mave- og tarmkirurgiske patienter i SA1 og SA2 er primært cancerpatienter inklusiv patienter i højtspecialiserede funktioner, som henvises fra andre hospitaler (lands- og landsdelsfunktioner). Afdelingen håndterer 7 kræftpakkeforløb samt 7 MDT-konferencer. Derudover har afdelingen tre klinik enheder: En fælles klinik, Klinik for Kikkertundersøgelser inklusiv en Motilitetsenhed samt en Analfysiologisk enhed i Klinik for Bækkenbundslidelser.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Egne ambulatoriedage med fokus inden for egne interesseområder (galdevejssygdomme, nyhenviste ptt., kontrolptt., mindre amb. behandlinger, proktologiske lidelser, stomiproblemer) m.m.
  • Stuegangsarbejde på afdelingen, berøring med brede problemstillinger relateret til både akutte og kroniske patienter, herunder også den postoperative pleje
  • Oplæring i minimum mindre kirurgiske og endoskopiske procedurer/indgreb f.eks. appendektomi og gastroskopi samt laparoskopisk cholecystektomi
  • Stort flow af akutte kirurgiske patienter og rig mulighed for oplæring i vurdering/gennemgang samt udredningsplan
  • Godt læringsmiljø med mentorordning og rig mulighed for sparring
  • Mulighed for faglig udvikling
  • Ugentlig undervisning for yngre læger
  • Stor indflydelse på vagtplanen
  • Godt kollegialt samvær.

Der er to mellemvagts- og et bagvagtslag i tilstedeværelsesvagt og desuden et bag-bagvagtslag i tilkaldevagt. Det forventes, at ansøger skal indgå i mellemvagtslaget. Vagten er delt (2-skifte) på både hverdage, i weekends og helligdage.

Har du behov for yderligere information om afdelingens uddannelsesmiljø, kan du se seneste inspektorrapport fra forår 2019 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger og nærmere beskrivelse af stillingens indhold kan fås ved henvendelse til cheflæge Charlotte Buchard på 2044 7004 eller på chanoe@rm.dk.

Ansøgning samt relevante bilag skal være modtaget senest den 21. august 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøgningsfrist:
21. august 2022

Stillingsbetegnelse:
Læge

Tiltrædelse:
1. september 2022

Arbejdssted:
Aarhus Universitetshospital

Afdeling:
Mave- og Tarmkirurgi
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Beskæftigelsestype:
Tidsbegrænset

Arbejdstid:
Fuldtid, Varierende arbejdstider

Kontaktperson:
Charlotte Buchard Nørager

Telefon:
2044 7004

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Midtjyllandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 21.08.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Få opslag som dette inden alle andre

Region Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Facebook feed

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Find mere info på www.rm.dk

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/2062019//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.