Få opslag som dette inden alle andre

Uddannelsesansvarlig overlæge, Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart Sygehus

Region Syddanmark


Uddannelsesansvarlig overlæge søges til velfungerende røntgenafdeling
Brænder du for uddannelse og vil du gerne være med til at skabe et fantastisk uddannelsesmiljø?

Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling

  • Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø samt en høj uddannelseskvalitet
  • Hvor du kan være med til at arbejde i et højtspecialiseret team
  • Hvor sparring med kollegaer er prioriteret
  • Hvor du kan indgå i et velfungerende team med fællesskab, god kollegialitet og uden hierarki
  • Hvor patienten er i fokus

Så er Røntgenafdelingen i Vejle måske noget for dig.

Vi søger en speciallæge i radiologi til en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge.

Med denne stilling kan du være med til at skabe de optimale rammer for uddannelse af yngre kollegaer, samt præge udviklingen af uddannelsesmiljøet og kulturen på afdelingen. Du får mulighed for faglig og personlig udvikling, med ledelsesmæssigt ansvar for yngre lægers uddannelse. Det er således en mulighed for at dygtiggøre sig som leder inden for et afgrænset område.

Lidt om afdelingen
Afdelingen er en mellemstor røntgenafdeling fordelt på de to matrikler på Vejle Sygehus og Rygcenter Syd i Middelfart. Pr. 01.01.2021 er der fælles afdelingsledelse på Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart og Røntgen og Scanning, Kolding. Der er vagt på Kolding matriklen med deltagelse af læger fra begge matrikler.

Afdelingen har aktuelt 2-3 introstillinger og 1-2 HU-stillinger. Vi modtager HU-læger i hhv. det første år af uddannelsen og det 4. år. Der er planer om delte Vejle-Kolding forløb til introduktionslæger.

Desuden modtager afdelingen jævnligt medicinstuderende.

På afdelingen er vi, foruden uddannelseslæger, 17 overlæger og 3 afdelingslæger. Afdelingen er ligeledes bemandet med beskrivende kiropraktorer, beskrivende radiografer og UL-beskrivende radiografer som varetager diagnostiske opgaver inden for afgrænsede områder.

Matriklen i Vejle har, som en del af Patienterne Kræftsygehus i Vejle, en velfungerende onkoradiologisk sektion, og varetager en stor produktion af onkologiske kontroller samt den primære udredning for bl.a. lungecancer, kolorektal cancer og urologisk cancer. Herunder UL- og CT-vejledte biopsier, samt et stort antal MDT-konferencer. Der er også en stor uroradiologisk produktion i form af nefrostomianlæggelser og skift, samt pyelografier og urologiske skanninger. Derudover er der et Mammografiafsnit på matriklen i Vejle med udredning af mammacancerpatienter, og screeningsenhed i Fredericia.

Arbejdet i Vejle er opdelt i fleksible teams på tværs af modaliteter, hvor de fleste læger deltager i 2-3 teams, herunder f.eks. thoraxradiologiske team, uroradiologiske team, kolorektale team og muskuloskeletale team.

På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi ”griber bolden” som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder.

Afdelingen har en aktiv forskningsenhed med et tilknyttet professorat, samt forskningsradiograf og lektor.

Forventninger til dig som radiolog på afdelingen
Du er speciallæge i radiologi. Du vil gerne være med i et team hvor du arbejder tæt sammen med kolleger for hvem teamwork er mere end noget man siger. Du brænder for uddannelse og har interesse i at videreudvikle ikke kun din faglighed, men også dine evner inden for samarbejde, kommunikation, ledelse og supervision. Du har fokus på kvalitet og udvikling.

Du har mod på at udvikle nye samarbejdsrelationer med de henvisende afdelinger og tage nye metoder i brug. Du forventes at kunne varetage supervisions- og sparringsopgaver for bl.a. yngre læger og andre speciallæger. Du ønsker vedvarende at udvikle dine kompetencer ved at deltage i kurser i såvel ind- som udland. Der er krav om deltagelse i den regionale efteruddannelse til uddannelsesansvarlige overlæger, såfremt denne udbydes.

Der afsættes administrativ tid til varetagelse af UAO funktionen, som udgangspunkt tilstræbes 1 dag ugentligt, med mulighed for løbende justering efter behov. Der forventes tæt samarbejde med UKYL, herunder uddelegering af relevante opgaver til denne.

Vi tilbyder

  • Stor grad af medindflydelse på udviklingen af afdelingen
  • Godt kollegialt miljø
  • Gode muligheder for fleksibel tilpasning af stillingen - stillingen kan etableres med udstrakt grad af medindflydelse for dig på indholdet. Således med dialog om afdelingsledelsen om det er med eller uden vagter, antal timer pr. uge, ønske om bestemte radiologiske subspecialer, ønske om hjemmearbejde, osv.
  • Gode muligheder for kurser og videreuddannelse, herunder tilbud om relevante ledelseskurser
  • Fokus på tværfagligt samarbejde og innovative løsninger. Herunder mulighed for oprettelse af færdighedstræning i samarbejde med vores simulationsinstruktører.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Funktionsbeskrivelse foreligger.

Ved mindre end 5 års erfaring som speciallæge er stillingen betinget af godkendt ansøgning om dispensation til ansættelse som overlæge.

Du bedes fremsende en motiveret ansøgning samt et CV og publikationsliste.

Du bedes medsende referencer som vi kan kontakte. Du skal udfylde skemaet for samtykke til dette ved samtalen, og vi indhenter ikke referencer, før du har underskrevet skemaet.

Ligeledes beder vi dig udfylde ”Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere”, som du finder på: http://videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 og vedhæfte det til din ansøgning som bilag.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen kan du kontakte Cheflæge Jakob Møller, eller Chefradiograf Pica Andersen

Der afholdes løbende samtaler og vi ansætter, når vi finder den rette.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lokation: Sygehus Lillebælt

Ansøgningsfrist: 30 Aug 2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 30.08.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sydøstjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2062747//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.