Få opslag som dette inden alle andre

Fysioterapeut til sensomotorisk klinik, Sengeafsnit 10, Regionshospitalet Hammel Neurocenter ved Hospitalsenhed Midt.

Region MidtjyllandStillingen er ledig til besættelse fra 1.september 2022 eller snarest derefter.

Timetallet er op til 37 timer og er fordelt på overvejende dagvagter, få aften- og weekendvagter.

Vi søger en fysioterapeut til højt specialiseret neurorehabilitering der:

  • Har faglige ambitioner og lyst til at udvikle specialet med patienten i centrum
  • Gerne har erfaring med specialet
  • Har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde
  • Bidrager til et godt arbejdsmiljø med ro kan overskue, prioritere og koordinere fleksibelt i en kompleks hverdag
  • Har interesse for en meget spændende bred patient gruppe med forskellige forløb
  • Naturligt samarbejder med patient, pårørende, kommunale instanser, kolleger og ledere.

Kan du nikke genkendende til disse udsagn, så er du måske vores nye kollega.

Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:
Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling, af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau, hvor der målrettet sigtes mod optimal grad af motorisk kontrol i hverdagslivet.

Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. Interventionen sigter mod, at personen under indlæggelse gives positive kropslige oplevelser i den nye livssituation, således at det motiverer til fysisk aktivitet såvel under indlæggelsen som efter udskrivelsen.

Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

Der tilbydes introduktionsforløb. Fagligheden er naturligvis i højsædet samtidig med at vi lægger vægt på det gode arbejdsmiljø.
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke og udvikle os.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes ved at følge linket.

Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter, 60 ergoterapeuter.

Sensomotorisk Klinik modtager patienter til neurorehabilitering, hvor følgetilstanden til den erhvervede hjerneskade især er præget af svære føle- og sanseforstyrrelser, kognitive problematikker, dystoniske tilstande, pareser og andre motoriske udfald, afasi, neglekt, bevidsthedsforstyrrelser og synkeproblemer.

Sengeafsnit S10 har 13 senge hvoraf de 4 er på højt specialiseret niveau og de 9 er på regionalt niveau. Vi har i afsnittet tæt samarbejde med udviklings og forskningsenheden og har stort udbytte af dette samarbejde.

Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter,Regionshospitalet Skive og regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
-kan fås ved henvendelse til:
Karin Ibsen, Afsnitsleder/Ledende fysioterapeut
Johanne Rasmussen, Specialeansvarlig fysioterapeut
Charlotte Hamann, fysioterapeut
Marie Friis Gerdsen; Afsnitsleder og oversygeplejerske
-På tlf. 7841 9361.

Din ansøgning
Din ansøgning vedhæftet eksamensbevis, autorisations ID og andet skal være os i hænde senest 17. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 23.8.22.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøgningsfrist:
17. august 2022

Stillingsbetegnelse:
Fysioterapeut

Tiltrædelse:
1. september 2022

Arbejdssted:
Hospitalsenhed Midt

Afdeling:
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15
8450 Hammel

Beskæftigelsestype:
Fast

Arbejdstid:
Fuldtid

Kontaktperson:
Karin Ibsen

Telefon:
7841 9361

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Midtjyllandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (17.08.2022)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Facebook feed

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Find mere info på www.rm.dk

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/2064511//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.