Få opslag som dette inden alle andre

Introduktionsstilling i intern medicin, Infektionsmedicinsk afdeling Q

Region Syddanmark


Introduktionsstilling i intern medicin, ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH
Introduktionsstillingen er ledig til besættelse pr. 1. december 2022 eller efter aftale
Jobbet
Vi søger en introduktionslæge til en spændende klinisk hverdag, hvor et højt fagligt niveau for udredning efterfølges af relevante behandlingsforløb. På Infektionsmedicinsk sengeafsnit indlægges patienter med et bredt spektrum af akutte infektionssygdomme via FAM, OUH, derudover varetages alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for infektionsmedicin med akutte og elektive overflyttelser af patienter med CNS infektioner, svære knogle-bløddels infektioner eg. spondylodiscitis, andre svære infektioner og div. tropesygdomme, samt udredningspatienter med f.eks. langvarig feber uden kendt årsag.

Afdelingen råder aktuelt over to sengeafsnit hhv. et infektionsmedicinsk afsnit med 15 sengepladser, herunder 2 semi-intensive sengepladser og 2 sluse-stuer.

I Infektionsmedicinsk ambulatorium er der flere spor bl.a.

 • Daghospitalsfunktion her ses især udrednings patienter som kan følges og behandles ambulant
 • Ambulatorium her ses pt med kroniske infektioner (eg. HIV og virus hepatitis), immundefekter og patienter med længerevarende behandlingsforløb.
 • Yngre læge ambulatorium hvor nogle af de hyppigste henvisningsdiagnoser er bl.a. neuroborreliose, feber uden kendt årsag, samt opfølgning af udskrevne patienter fra infektionsmedicinsk sengeafsnit
 • HYL ambulatorium, for erfarne intro læger samt HU1 læger med egne patient forløb
 • COVID ambulatorium for COVID senfølger
 • Indvandrermedicinsk klinik.

Som introlæge vil arbejdet bestå af stuegang, vagtarbejde og ambulatoriefunktion.

Vagtforpligtigelse ligger både som Q-MV fra 8-18 alle dage, samt i den fælles akut modtagelse FAM. Som intro-læge er man i FAM indplaceret i mellemvagt-/ sweeper vagtlaget med varetagelse af både dagvagt og aften-nattevager

I FAM varetages modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter inden for den brede internmedicinske patientgruppe.

Vi tilbyder:

 • Godt introduktionsprogram og uddannelsesmiljø
 • Godt lærings- og arbejdsmiljø med fokus på supervision og fast ugentlig undervisning
 • Bred uddannelse inden for intern medicin i såvel afdelingen som på FAM.
 • Introduktion til det infektionsmedicinske speciale ved varetagelse af både stuegang og yngre læge ambulatorium.
 • Mulighed for at vælge tilknytning til et eller flere speciale områder med arbejdsplanlægning herefter.
 • Højt fagligt engagement
 • Afdelingen er forskningsmæssigt aktiv, og vil gerne fremme allerede igangværende eller initiere akademisk aktivitet hos introduktionslæger

For den erfarne intro læge med allerede gennemført og godkendt medicinsk introduktionsstilling tilbydes

 • Samme som ovenfor anført
 • Tilknytning til center for vektorbårne infektioner, Indvandrermedicinsk klinik, COVID-ambulatorium, eller center for kirurgiske proteseinfektioner
 • Mulighed for tilsynsfunktion under supervision af infektionsmedicinsk bagvagt/ speciallæge
 • Fast ambulatorium x 1 måned med mulighed for længerevarende patientforløb

Vi forventer:

 • At du er læge med interesse for intern medicin og infektionsmedicin
 • At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift, og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.
 • At du selvstændigt og på lige fod med kolleger - afhængigt af kompetencer - indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker på overenskomst vilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Hør mere:
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Anne Øvrehus, tlf. 6541 2645 eller på E-mail:

Ansøgningsfristen 23. oktober 2022 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag i uge 43.
Du kan læse mere om os på http://www.ouh.dk/wm238367

Lokation: Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Ansøgningsfrist: 23 Oct 2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 23.10.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2114342//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.