Få opslag som dette inden alle andre

Er du analytisk stærk og drømmer som nyuddannet om at arbejde med den grønne omstilling og et bygget miljø inden for de planetære grænser?

Smith Innovation


I Smith Innovation arbejder vi for den planetære omstilling af byggeriet og vores byer – vi har kun én planet at bygge på. Det kræver brainpower! Derfor søger vi en analytisk stærk projektmedarbejder.  

Motiverer det dig at have ansvar for komplekse projekter med mange fagligheder involveret? Drømmer du om at arbejde med radikal omstilling og innovation for en konsulentvirksomhed med højt til loftet og begge ben plantet solidt i det byggede miljø? Er du interesseret i de tekniske, organisatoriske og økonomiske udfordringer, der knytter sig til at realisere den grønne omstilling i vores byer og i byggeriet? Og har du en skarp pen, et klart analytisk overblik og evnen til at omsætte individuelle modsætninger til kollektiv handling? Så har vi jobbet til dig.  

Arbejdsområder 

Smith består i dag af et velsammenspillet team af syv personer med dyb viden om byggeriets aktører, og hvordan byggeriet samlet set omstiller sig. Vi har også stor viden om politiske beslutningsprocesser, og hvordan byer omstiller sig. Vi oplever et stigende behov for velfunderede analyser af, hvordan denne omstilling tilrettelægges og eksekveres. Derfor søger vi en teamspiller, der kan arbejde på tværs af omstillingens tekniske, økonomiske og organisatoriske delelementer med blik for at øge de rammeskabende aktørers handlemuligheder. Du evner både at forstå og formidle løsningerne.  

Du kommer til at løse opgaver for kunder, som arbejder både nationalt og internationalt for at understøtte den grønne omstilling af det byggede miljø. Den systemiske forandring kan ske på mange niveauer - alt fra nye bæredygtige løsninger til byggeriet, påvirkning af regulering til øget brug af livscyklusanalyser på bygningsniveau og bæredygtig fortætning af vores byer.  

Dine opgaver kan både omhandle kvantitative analyser af fx ressource- eller markedsforhold, kvalitativ desk-research eller gennemførelse af interviews og øvrig kvalitativ dataindsamling.  

Og så kommer du lige som os andre til at løse nogle af alle de andre store og små, udfordrende, sjove og til tider meget trivielle opgaver, der naturligt opstår undervejs, når man er en lille virksomhed i vækst.  

Om dig – og os 

Det er vigtigt for os, at du fagligt evner: 

 • Hurtigt at kunne sætte dig ind i komplekse problemstillinger inden for et bredt felt af temaer relateret til byer og byggeriets omstilling.    
 • En metodisk bredde herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af kvalitative og kvantitative analyser af byggeriets udviklingspotentiale på et systemisk niveau med blik for både top-down og bottom-up forandringsstrategier.  
 • Konceptualisering og beskrivelse af processer og aktiviteter, der kan omsætte kundernes problemer til løsninger. Vi leverer sjældent hyldevarer, så evnen til metodisk at kunne redegøre for, hvordan vi griber en opgave an, er afgørende - både i igangsættelsen og opsamlingen på opgaven.  
 • Projektsupport, herunder håndtering af projekter med deltagelse af mange og forskelligartede parter og interessenter. Du kan holde styr på det administrative, men mindst lige så vigtigt, evner du at samle trådene fx gennem rapportens klare syntese og arrangementets gode værtskab 
 • Skriftlig og mundtlig formidling i et sprog, der gør fagligt indhold tilgængeligt for alle målgrupper, uanset om formatet er det korte notat, den længere baggrundsrapport eller PowerPointen til direktionen. 

Og, at du som person er kendetegnet ved: 

 • Engagement og selvstændighed i opgaveløsningen kombineret med lysten til at arbejde sammen med os andre. 
 • Du er analytisk og kan se en problemstilling fra mange vinkler. Du forstår og interesserer dig for dybden i et udviklingsområde uden at miste overblikket. 
 • Du er omhyggelig og struktureret – også hvad angår administrative og praktiske opgaver. 
 • Du er hurtig til og ikke bange for at tænke og skrive i hele feltet fra den korte præsentation til den lange baggrundsrapport.
 • Du har lyst til at tage del i det faglige, sociale og praktiske liv i en mindre virksomhed med mange bolde i luften.
 • Troværdig og sikker fremtoning. 

Hvis du søger faste arbejdstider og veldefinerede strukturer ned til mindste detalje, er vi nok ikke stedet. Til gengæld tilbyder vi dig en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med nogle af de sjoveste og vigtigste udviklingsaktører inden for byggeriet. Ligesom du vil blive en central del af en virksomhed i vækst.  

Vi forventer, at du er nyuddannet eller helt i starten af dit arbejdsliv og har en lang videregående uddannelse bag dig. Din profil kunne være samfundsfaglig. Vi forventer ikke, at du har indgående kendskab til byudvikling og byggeriet. Det er dine analytiske evner og dit drive for en planetær omstilling, som vi leder efter.  

Det praktiske 

Stillingen opslås som en tidsbegrænset projektmedarbejder på 6 måneder med mulighed for efterfølgende fastansættelse. Vi har brug for dig senest 1. februar 2023. 

Vil du vide mere om jobbet eller om os, så se www.smithinnovation.dk og læs mere om hvad vi tænker på vores blog, eller kontakt Simone Kongsbak på .  

Din ansøgning skal du sende til senest onsdag den 7. december 2022 kl. 12.00. Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 50 og 51. 

I Smith lever vi for, og af, at skabe langsigtet udvikling i det byggede miljø. Vi kombinerer viden om økonomi og organisation med kendskab til hele byggeriets værdikæde. For os at se er byggeriets altoverskyggende udfordring at sikre respekten for de planetære grænser. Det kræver løsninger udviklet på tværs af branchens nuværende fag- og videngrænser. Vi tror ikke på, at man kan skabe fremtidens løsninger på fortidens præmisser.  

Som arbejdsplads prøver vi i en travl hverdag at kombinere analyse og den skæve vinkel med fremdrift og resultater. Og vi insisterer på, at det både skal være sjovt og stimulerende at arbejde – og holde fri. Smith blev startet primo 2009 og består i dag af et team på 7 fastansatte personer.  gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 3 dage (07.12.2022)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg via e-mail
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Humaniora
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Arbejdsområde
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Kommunikation & Media
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Projektledelse
Få opslag som dette inden alle andre

Smith Innovation - hurtigt overblik


Smith Innovation
Smith Innovation
Facilitering, implementering og systematisering af tværgående innovation i byggeriet.

Placering
Frederiksholm kanal 30, indgang A1
1220 København K
Logo: Smith Innovation
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2173330//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.