Få opslag som dette inden alle andre

Psykolog søges til barselsvikariat på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Region Syddanmark


Vi har et barselsvikariat som klinisk psykolog ledigt til besættelse på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital. Stillingen er på 37 timer/uge og til besættelse pr. den 1. februar 2023.

Psykologen skal sammen med fem kolleger betjene afdelingens indlagte og ambulante patienter og deres familier og bliver tilknyttet de neonatale sengeafsnit samt tilknyttede ambulatorier inkl. familieambulatoriet.

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er en af 4 børneafdelinger i Region Syddanmark og regionens universitetsafdeling inden for pædiatri. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har i alt ca. 6.000 indlæggelser årligt. Derudover har vi regionsfunktion og højt specialiseret funktion inden for alle pædiatriske subspecialer. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har i alt ca. 30.000 besøg årligt.

Familieambulatoriet er en tværfaglig enhed bestående af psykologer, socialrådgivere, børne- og fødselslæger samt sekretærer. Familieambulatoriet yder en målrettet indsats i forebyggelse af medfødte alkohol-, rusmiddel- eller medicinrelaterede skader hos nyfødte børn samt at arbejde forebyggende i forhold til at forhindre fejludvikling og omsorgssvigt i den tidlige barndom og førskolealder.

Neonatalafsnittene H5 og H6: H5 er en neonatal intensiv afdeling, hvor alle børn hovedsageligt behandles med CPAP eller respirator. Børnene er enten ekstremt præmature og/eller syge nyfødte. Afdelingen har specialister i pleje og behandling af ekstremt for tidligt fødte børn, intensiv behandling af syge nyfødte samt behandling af nyfødte børn med medfødte abdominalkirurgiske misdannelser. Afdelingen varetager desuden hypotermibehandling af børn og transport af svært syge nyfødte børn i Region Syddanmark. H6 er et neonatal- og mor/barnafsnit, hvor vi har 6 semiintensive pladser - primært til nyfødte og præmature i f.eks. CPAP-behandling, antibiotika, monitorering ved akut opstået kardielle problemstillinger og abstinenser. Derudover har vi 14 mor/barn- pladser, hvoraf de indlagte mødre ofte er obstetrisk syge, hvilket fordrer et tæt fagligt samarbejde med Obstetrisk/Gynækologisk afdeling D. H6 varetager desuden funktioner i forhold til TTHO (Telemedicinsk Tidligt Hjemme Ophold), hvor børn fra uge 34 passes i hjemmet, men med tæt kontakt til afdelingen. Patienterne indlægges planlagt eller akut, og indlæggelsestiden er meget svingende fra timer til få dage til flere måneder.

Arbejdsopgaver:

 • Testning af børn i alderen 0-6 år (Bayley, WPPSI, SSAP og ADBB)
 • Observation og vurdering af forældre-barn-kontakt
 • Samtaler med forældre til indlagte børn og børn, som følges i neonatalambulatoriet
 • Sparing til personalet på afdelingen omkring de indlagte børn, omkring f.eks. krise- og belastningsreaktionsmønstre hos forældre til neonatale børn.

Vi tilbyder:

 • Spændende og varierende arbejdsopgaver
 • Et velfungerende psykologteam
 • Gode arbejdsforhold
 • Mulighed for supervision og understøtning af uddannelse mod autorisation og specialist

Vi søger en autoriseret psykolog:

 • Med uddannelse som cand. Psych. gerne autoriseret eller specialistuddannet med erfaring inden for børneområdet og/eller inden for det sundhedspsykologiske felt, særligt vægtes erfaring i at arbejde med børn og familier, herunder undersøgelse, testning og behandling og erfaring med sårbare familier og familier i krise, psykologisk behandling, psykologiske undersøgelser og vurderinger af ambulante og indlagte børn og deres forældre
 • Superviserende opgaver i forhold til det kliniske personale, undervisning m.v.
 • Netværkssamarbejde i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • Lyst og evne og erfaring med at arbejde tværfagligt.

Formalia:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes en børneattest. Børneattesten udstedes af Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. december 2022.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 19. december 2022.

Afdeling: H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Stillingsbetegnelse: Psykolog

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 15-12-2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 15.12.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Vikariat
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2177234//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.