Få opslag som dette inden alle andre

Afdelingen for Militære Cyberoperationer søger sagsbehandler

Forsvarets Efterretningstjeneste


Vil du bidrage til koordinationen af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) defensive kapacitet inden for cyberoperationer til støtte for Forsvaret, samt bidrage til at koordinere og facilitere træning for FE’s samlede Computer Network Operations (CNO) kapacitet?

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som sagsbehandler i CNO-kapacitetens Afdeling for Militære Cyberoperationer bidrager du til planlægningen af FE’s øvelsesvirksomhed, nationalt og internationalt, primært på det defensive område. Du skal også forestå sagsbehandling af doktriner, der vedrører CNO-kapaciteten. Du vil være en del af den samlede CNO-kapacitets bidrag til orientering og uddannelse af Forsvarets myndigheder, stabe, enheder og enkeltpersoner.
Du bidrager til ledelsesstøtte for afdelingschefen, og du skal udarbejde skriftlige produkter i form af briefinger, notater og beslutningsoplæg som led i den fortsatte udvikling af CNO-kapaciteten.
Du skal deltage og arrangere mødeaktiviteter med udenlandske samarbejdspartnere, som led i den fortsatte udvikling af CNO-kapacitetens partnerstrategi.
Sagsbehandling og koordinering på tværs i FE, såvel som på tværs af relevante myndigheder inden for Forsvarsministeriets område er en væsentlig del af denne stilling. Det er derfor vigtigt, at du kan formidle din viden til andre på en klar og tydelig måde, samtidig med, at du kan opbygge og fastholde relationer til dine samarbejdspartnere, da du vil få en bred kontaktflade på tværs af FE.
CNO-området er under konstant udvikling, og du vil derfor få gode muligheder for at få indflydelse på udviklingen på området, herunder din egen opgaveløsning.

Du og din baggrund er vigtig
Du er major/orlogskaptajn (M331) eller kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) (optaget på eller har gennemført MMS eller tilsvarende). Alternativt kan du have en civil akademisk baggrund med erfaring fra sagsbehandling gerne med kendskab til Forsvaret – f.eks. reserveofficersbaggrund.
Du har en bred erfaring som sagsbehandler med høj faglighed, men du behøver ikke at have en højere uddannelse indenfor IT, om end det kan være en fordel, hvis du interesserer dig for informationsteknologi i bred forstand. Det vil også være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med planlægning af øvelser på operativt niveau, som vil være en del af din hovedopgave. Der bliver derfor lagt vægt på, at du kan tilegne dig forståelse for og formidle CNO-kapacitetens karakteristika med henblik på at bringe vores potentiale i spil til støtte for Forsvarets operationer.
Dine engelskkundskaber – både i skrift og tale – er gode.
Det kan også være en fordel, men er ikke et krav, hvis du har gennemført kurser inden for cyber- eller IT-områderne, eksempelvis kurserne ”Cyber Operations and Cyber Warfare” (COCW), Cyberspace Operations Officer & Liaison (COOL) og International Cyber Education (ICE) på Forsvarsakademiet, eller lignende.

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.
FE’s målsætning er, at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.
Afdelingen for Militære Cyberoperationer leverer effekt til støtte for Forsvarets gennemførelse af operationer, og afdelingen indgår i FE’s Forsvarssektor. Afdelingen løser primært sine opgaver fra FE’s lokalitet på Amager, men Sagsbehandler Cyberoperationer vil have et omfattende samarbejde med medarbejdere fra såvel Forsvarskommandoen som Center for Cybersikkerhed, som ligger i det centrale København.
Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Hvis du er civil: Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevante faglig organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle tillæg afhængig af dine kvalifikationer.
Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.
Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Hvis du har en militær baggrund besættes stillingen i henhold til protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause.
Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.
Som militær ansat har du pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du allerede udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 1. marts 2023.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 11-12 og stiler mod en ansættelse fra 1. maj 2023. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2233 eller lokal 5006, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Udsyn” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Afdeling: Kastellet 30, København Ø

Lokation: Skydebanevej, Dragørgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.03.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Administration
IT
Arbejdsområde
Data & analyse
Få opslag som dette inden alle andre

Forsvarets Efterretningstjeneste - hurtigt overblik


Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarets Efterretningstjeneste
Det er Forsvarets Efterretningstjenestes opgave at medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Det gør vi ved at indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser. Vores arbejde retter sig derfor mod udlandet og de områder, hvor vi på baggrund af vores analyser ser truslerne komme fra.

Placering
Kastellet 30
2100 København Ø
Logo: Forsvarets Efterretningstjeneste
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2222173//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.