Få opslag som dette inden alle andre

Specialkonsulent/konsulent til udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Region Syddanmark


Vil du være med til at løfte opgaver, som bidrager til et velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum? Og vil du være med til at bringe OUHs samarbejde med kommuner og praktiserende læger til nye højder? Så har du muligheden nu.

Et godt samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis er en af grundstenene i et velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen. Hvor den ene hånd slipper, tager den anden over på en måde, så patienten føler sig tryg og får den behandling og opfølgning, som der er behov for. Udviklingen af sundhedsvæsnet i disse år forudsætter en fælles tværsektoriel indsats. Banen er de seneste år blevet kridtet op med bl.a. en akutplan, nye sundhedsklynger, visioner om nærhospitaler og øget brug af virtuelle konsultationer. Og med et nyt regeringsgrundlag for 2023 tyder det på, at der fortsat sættes nye streger for samarbejdet i sundhedsvæsnet. Med andre ord: området er fyldt med ambitioner og nye spændende tiltag. Derfor søger vi på OUH - Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus en medarbejder, som vil være med til at udvikle og implementere de mange tiltag i et samarbejde med medarbejdere i de kliniske afdelinger på OUH og med samarbejdspartnere i primærsektoren.

Det tværsektorielle samarbejde med kommunerne og almen praksis er i stigende grad et politisk prioriteret indsatsområde. Det er det også for OUH, og vi har store ambitioner! OUH arbejder målrettet på at levere sammenhængende patientforløb og højeste kvalitet i alle led - også på tværs af sektorer. Ledestjernen for arbejdet er ”patienten først”. Det betyder, at alt hvad vi beskæftiger os med skal gøre en reel positiv forskel for patienten, og at vi i arbejdet er nysgerrige på, hvad patienternes behov er, når de møder sundhedsvæsnet.

Om stillingen
Du vil blive en del af teamet for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen under Kvalitet og Patientsamarbejde, som er et funktionsområde under Klinisk Udvikling. Teamet består af tre andre stærke konsulenter, som vægter høj faglighed og et tæt samarbejde, hvor der er plads til gode grin. Sammen med dem vil du arbejde med at understøtte OUHs samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne i forhold til at få udviklet løsninger, som betyder, at flere opgaver kan løses i patienternes nærmiljø. Således bliver du en central medspiller i at skabe synlige forbedringer, der resulterer i bedre patientforløb på tværs af sektorer. Du vil opleve at have en tæt kontakt til OUHs direktion og at skulle navigere i rummet mellem strategier og en travl hverdag i klinikken, hvor patientnære opgaver fylder. At oversætte handleplaner og gøre indsatser nemme og overskuelige for medarbejdere i driften er et kodeord til at lykkes med opgaverne.

Du skal som vores nye kollega, arbejde med følgende opgaver:
Understøtte OUHs arbejde med det nære sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde med resten af teamet. Nogle opgaver vil du få hovedansvaret for, og andre opgaver løses i samarbejde med dine kollegaer i teamet og på tværs af stabe, afdelinger og i samarbejde med samarbejdspartnere i de øvrige sektorer.

Din profil kan være med til at forme stillingen, men som udgangspunkt vil du få opgaver i forhold til at

 • Være tovholder, understøtte og drive indsatser og processer både internt i huset og på tværs af sektorer fx afklaring af hvilke sygehusfunktioner, der med fordel kan placeres på nærhospitaler eller i patienternes nærmiljø
 • Tage ansvar for og koordinere processer internt i afdelingen såvel som på tværs af stabe
 • Sekretariatsbetjene diverse styregrupper og fora så som fx grupper i regi af sundhedsklyngen
 • Afrapportere og følge op på forespørgsler og opgaver fra eksempelvis regionshuset
 • Udarbejde og følge op på sagsfremstillinger til direktionen
 • Løse ad hoc opgaver af stabsmæssig og administrativ karakter som del af afdelingens generelle opgaveportefølje.

Din profil
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse, og at du har erfaring med lignende opgaver og funktioner. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra det nære og sammenhængende sundhedsområde, og vi lægger vægt på, at du har kendskab til de vilkår, der gælder inden for sundhedsvæsenet. Det vil samtidig være en fordel, at du har erfaring med at facilitere og understøtte samarbejdet på tværs af sektorer samt håndtering af interessenter med forskellige fagligheder og på forskellige niveauer. Endelig skal du kunne trives med en alsidig hverdag, hvor opgaver til tider skal løses med kort varsel.

Vi lægger vægt på, at

 • Du har en relevant akademisk uddannelse
 • Du har interesse for og gerne kendskab til tværsektorielt samarbejde, og gerne indsigt i Sundhedsaftalen, sundhedsklyngerne og andre rammesættende forhold
 • Du har stærke kompetencer som sagsbehandler og kan arbejde selvstændigt fx med strategiske oplæg og direktionssager
 • Du kan arbejde både på overordnet strategisk niveau og med mere praktisk orienterede opgaver
 • Du har gode samarbejdsevner og kan samarbejde og kommunikere på alle niveauer
 • Du trives med både udviklings- og driftsopgaver
 • Du er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt
 • Du har erfaring fra det at arbejde i en politisk ledet organisation

Kan du sætte flueben ved flere af ovenstående udsagn, hører vi meget gerne fra dig.
Hvem er vi?
Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Innovativt Medicinsk Teknologi (CIMT), Simulationscentret (SimC) og Center for Lægers Videreuddannelse (CLV).

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Fyn.

Stillingen er placeret i funktionsområdet Kvalitet og Patientsamarbejde.

Kvalitet og Patientsamarbejde arbejder med den organisatoriske, patientoplevede og kliniske kvalitet ved at understøtte OUH’s direktion og forskellige afdelingsledelser. Vi står i spidsen for arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og udvikler og understøtter det nære sammenhængende sundhedsvæsen. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de kliniske afdelinger om udvikling af redskaber til kvalitetsforbedring, monitorering og patientsikkerhed. Et andet fokusområde er patient- og pårørendesamarbejde samt arbejdet med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Trivsel og udvikling
Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen vil blive besat som konsulent eller specialkonsulent afhængig af kandidatens profil og erfaring.

Stillingen refererer til kvalitetschefen og er en fast stilling på 37 timer/uge. Ansættelse og aflønning efter kvalifikationer og overenskomst med Danske Regioner og den relevante fagorganisation.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte stabschef Mads Haugaard: 24 97 71 30 / eller AC Konsulent Lene Ladefoged: 29 77 38 24 /

Ansøgningsfrist og samtaler
Der er ansøgningsfrist søndag den 19. februar 2023 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 24. februar 2023.

Afdeling: Klinisk Udvikling

Stillingsbetegnelse: Konsulent

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 19-02-2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 19.02.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Vestsjælland
Uddannelse
Administration
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Data & analyse
Medicinal & Sundhed
Politik & Samfund
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2222582//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.