Få opslag som dette inden alle andre

To fysioterapeuter søges til spændende projekt med fokus på medicinreducerende tilgang på Almenpsykiatrisk Afsnit P1 i Middelfart

Region Syddanmark


Som led i psykiatriplanen for 2020-2024 etableres et 2 årigt projekt på vores almenpsykiatriske afsnit P1 med fokus på at reducere patienters forbrug af og behov for medicin samt øge oplevelsen af mestring og recovery.

Projektgruppen består af afsnitsledelse, repræsentanter fra personalegruppen, to fysioterapeuter, en psykolog samt en socialrådgiver med særligt fokus på overgangen til den ambulante behandling efter udskrivelse.

Vi søger derfor to erfarne fysioterapeuter, som har viden og stor interesse inden for psykiatrisk fysioterapi. Har du lyst til at udvikle og afprøve kropslige metoder til at supplere den medicinske behandling og har du flair for tæt tværfagligt samarbejde, så er dette måske stillingen for dig?
Den fysioterapeutiske behandling vil foregå i tæt samarbejde med den faste fysioterapeut, som i forvejen er tilknyttet afsnittet i dagtiden. Hele afsnittet indgår i projektet, men der er særligt fokus på patientgrupper med et stort forbrug af pn. medicin.

Fysioterapeuterne i projektet vil skulle arbejde kropsligt med arousal- og affektregulering. Desuden med fokus på at støtte patienterne i at kunne lindre, forstå og håndtere deres reaktioner, såvel fysiske som psykiske og sociale.

Begge stillinger er på 37 timer ugentligt i blandede vagter (dag/aften/weekend) og projektperioden løber fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2025. Timerne vil være tilknyttet det almenpsykiatriske døgnafsnit P1, men med ansættelse i en central fysioterapi under monofaglig ledelse. Fysioterapien består af ni engagerede og teamorienterede fysioterapeuter. Vi har fokus på, at psykiatrisk fysioterapi indgår som en meningsfuld del af patientens samlede behandlingsplan og er med til at optimere patientens funktionsniveau. Undersøgelse og behandling sigter mod, at patienten med støtte eller selvstændigt kan anvende mestringsstrategier, som kan være med til at forebygge anvendelsen af tvang og uhensigtsmæssig adfærd samt støtte op om en sundhedsfremmende livsstil. Der arbejdes ud fra en psykomotorisk og ressourceorienteret referenceramme.

Vi søger en fysioterapeut, som:

 • har erfaring med psykiatrisk fysioterapi eller stor interesse for psykisk sårbare borgere
 • gerne med en bred faglig erfaring da vi ofte møder meget forskelligartede problematikker af såvel somatisk som psykiatrisk karakter
 • har mod på at sætte fysioterapi på dagsordenen
 • er vedholdende i det tværfaglige samarbejde til gavn for patienten
 • er fleksibel ift. at igangsætte relevant intervention hurtigt ved akutte og korte indlæggelser
 • kan udvise tålmodighed og empati i patientrelationen
 • trives med at være opsøgende over for patienterne og arbejde intensivt med deres motivation
 • kan håndtere til tider opkørte situationer og patienter i affekt

Vi kan tilbyde dig:

 • høj faglighed med sparring i det daglige og med fokus på faglig udvikling
 • supervision to gange månedligt
 • gode fysiske rammer
 • mentorordning det første ½ år ved erfaren fysioterapeut
 • introduktionsforløb med bl.a. kursus i konflikthåndtering og kommunikativ deeskalering
 • stor grad af indflydelse på tilrettelæggelse af de daglige arbejdsopgaver
 • høj trivsel internt i personalegruppen

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og til at møde dig!
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til ledende fysioterapeut Merete Wildt på tlf.: 24632183 eller fysioterapeut og TR Anne Madsen på tlf.: 99448404.

Løn- og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst.

Afdelingen ansætter kun medarbejdere med en tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentet samtykke fra dig.
Ansøgningsfristen er den 6. februar 2023 og ansættelsessamtaler afholdes den 22. februar 2023.

Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Stillingsbetegnelse: Fysioterapeut

Arbejdstid: Fuld tid

Arbejdssted: Middelfart

Ansøgningsfrist: 06-02-2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 06.02.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2222584//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.