Få opslag som dette inden alle andre

Udskrivningskoordinator søges ved Voksenpsykiatrien i Aabenraa

Region Syddanmark


Ønsker du at være med til at give patienter og pårørende en god oplevelse af udskrivningsforløb? Så læs videre!

Vi søger en medarbejder, der kan optimere planlægning og udførelse af tværsektorielle indsatser forbindelse med sektorovergange og dermed skabe tryghed for patienter og pårørende ved komplicerede udskrivelser. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat snarest.

Om stillingen:
Som udskrivningskoordinator vil du blive ansat i et af vores sengeafsnit med reference til afsnitsledelsen. Du vil både have opgaver i sengeafsnittene og ude af afdelingen.

I tæt samarbejde med en anden udskrivningskoordinator og dine øvrige kolleger skal du sikre daglig screening af patienter under hele indlæggelsen bl.a. med det fokus, at udskrivelsen begynder ved indlæggelsen.

Opgaven vil kræve, du har en sikker klinisk kompetence ift. at vurdere patientens behov, ligesom du evner at koordinere tiltag, der kan sikre bedre sektorovergange for patienter med komplekse forløb. I hele processen forventes det, at du arbejder medinddragende ift. patienten og dennes eventuelle pårørende. Du bliver garant for, at relevante problemstillinger tages op og følges op i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Du vil således have ansvar for afvikling af samarbejdsmøder med disse.

Du vil fungere som sparringspartner, videndeler/rådgiver i afdelingen. Du vil varetage tværgående koordinering og udvikling af funktionen i samarbejde med de øvrige udskrivningskoordinatorer ved Psykiatrisygehuset og øvrige samarbejdspartnere både internt og eksternt. Samtidigt vil du få et tæt og integreret samarbejde med din koordinatorkollega og med afdelingens forløbskoordinatorer, som varetager indsatser i relation til patienter med dobbeltdiagnoser. Endvidere vil du indgå i et tæt samarbejde med socialsygeplejersken og forebyggelseskoordinatorerne.

Vores mål er, at alle medarbejdere med patientkontakt har kendskab til SAM:BO og sundhedsaftalerne. Derfor kommer du til at få en vigtig opgave i relation til oplæring af kolleger og introduktion af nye medarbejdere.

Vi forventer at du:

  • er social- eller sundhedsfaglig uddannet, gerne med erfaring fra såvel primær som sekundær sektor
  • har indgående kendskab til tværsektorielle samarbejdsaftaler, sundhedsaftaler samt primære og sekundære tilbud
  • har gode relationelle og kommunikative kompetencer
  • kan arbejde selvstændigt og holde overblik over mange opgaver på én gang
  • har interesse i at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • er fleksibel og ansvarsbevidst ift. opgaver
  • er skarp til planlægning, koordinering og formidling

Om afdelingen:
Afdelingen består af en psykiatrisk akutmodtagelse, der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Åbenrå ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, demensklinik, oligofreniteam, OPUS, samt klinik for selvmordsforebyggelse. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og Den Syddanske Forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft, samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden www.psykiatrienisyddanmark.dk

Praktiske oplysninger:
Ansøgningsfristen er d. 11. april. Ansøgningen fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag uge 16.

For yderligere oplysninger kan du kontakte chefsygeplejerske Yvonne Reinholdt, tlf. 9944 7301 eller e-mail

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. For den rette ansøger er der mulighed for kvalifikationstillæg.

Referencer: Vi tager reference umiddelbart efter en evt. samtale efter aftale med ansøger. Medbring derfor kontaktoplysninger på reference (en tidligere leder) til samtalen eller skriv dem i din ansøgning.

Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Stillingsbetegnelse: Socialrådgiver

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Aabenraa

Ansøgningsfrist: 11 Apr 2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 11.04.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering

Damhaven 12
7100 Vejle

Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Vis statistikker
Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2247483//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.