Få opslag som dette inden alle andre

Leder til den fælles studie- og karrierevejledning på Det Humanistiske Fakultet

Københavns Universitet (KU)


På Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet er vi i færd med at etablere en ny, fælles enhed for studie- og karrierevejledningen. Vi har en vision om at skabe en stærk vejledning, der både kan udvikle indsatser for alle vores studerende, samtidig med at vi er i øjenhøjde med den enkelte.

Du er en erfaren, fremsynet leder med en solid vejlederfaglighed.

De første planer for den kommende organisering er lagt, men du vil skulle opbygge enheden, der vil bestå af 16 AC-studie- og karrierevejledere og en mindre gruppe studenterstudievejledere. Vi har et ønske om, at enheden skal etableres fra 1. juni 2023. Du skal derfor være komfortabel med at være personaleleder for en ny medarbejderkonstellation, samtidig med at enheden skal udvikles.

Ambitioner for den nye enhed
Vejledningsindsatsen skal aktivt understøtte de studerende i at blive kompetente til studieplanlægning og til at træffe reflekterede studievalg. Herudover skal vejledningsindsatsen være med til at underbygge et godt studiemiljø og sikre, at de studerende oplever en god vej gennem deres uddannelse og får sparring og hjælp til deres overgang til arbejdsmarkedet.

Fakultetet har en række ambitioner for studie- og karrierevejledningen, som den nye enhed skal understøtte. Enheden skal:

 • Sikre relevante tilbud til alle studerende, hvor der arbejdes både lokalt og på tværs af fakultetet.
 • Arbejde endnu mere proaktivt og strategisk i udvikling og implementering af lokale indsatser såvel som initiativer af mere tværgående karakter på tværs af institutter og fakulteter.
 • Sætte vejledningsfagligheden i centrum. Fakultetets studie- og karrierevejledere er dygtige vidensmedarbejdere, der skal have mulighed for at have indgående kendskab til vejledningens mange facetter og områder. Det kræver, at faglig spændvidde og kvalitet i opgavevaretagelsen er omdrejningspunkter i vejledningen.
 • Give studie- og karrierevejlederne bedre mulighed for faglig sparring i hverdagen. Vidensdeling inden for forskellige områder som rekruttering, studieliv, trivsel, studiestart, studieteknik, karriere og SPS vil udgøre et fagligt stærkt vejlederfællesskab og gøre dette til en stærk medspiller for hele fakultetet – både studerende og ansatte.

Som leder vil du i det daglige referere til Fakultetsdirektøren på Det Humanistiske Fakultet. I faglige spørgsmål står prodekanen for uddannelse og institutternes viceinstitutledere for uddannelse til rådighed for sparring.

Dine opgaver
Som leder af studie- og karrievejledningen skal du prioritere opgaver i tæt dialog med vores institutter. Vejledningen af vores studerende ventes at foregå på fakultetets seks institutter, mens der vil blive etableret et område centralt på fakultetet, hvor udvikling og sparring skal foregå.

Som leder får du mulighed for at præge, hvordan opgaver og snitflader i den nye enhed skal tilrettelægges. Samarbejde og inddragelse er vigtige nøgleord, og vi ønsker, at udviklingen sker som en inddragende proces med medarbejderne.

Konkrete, fastlagte opgaver er:

 • Personaleledelse af medarbejdergruppen, herunder allokering af ressourcer til løsning af opgaver på tværs af fakultetet
 • Løbende udvikling og drift af vejledningsenheden, herunder kobling til fælles initiativer og tværgående projekter på KU
 • Deltagelse i netværk og arbejdsgrupper på tværs af KU
 • Dialog og udvikling i samarbejde med medarbejdere og relevante administrative enheder
 • Medvirke til sparring og rådgivning ved evaluering og udvikling af uddannelser og undervisning i samarbejde med fakulteternes studienævn og studieledere samt indgå i enhedens løbende udviklingsprojekter

Hvem leder vi efter?
Du er en erfaren personaleleder eller teamleder, der er åben, tilgængelig og formår at styrke samarbejdsrelationerne i teamet. Du finder ledelsesopgaven motiverende, og du værdsætter samspillet med selvstændige og dedikerede medarbejdere. Du har stor indsigt i de uddannelses- og samfundsmæssige dagsordener og er optaget af de problemstillinger, vores studerende står i.

Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau med en faglighed, der gør dig til en god sparringspartner for medarbejderne, kollegaer og ledelsen.

Vi forventer, at du har

 • Viden om og erfaring med studie- og karrierevejledning, herunder erfaring med forskellige vejledningsformater, både individuelle og kollektive
 • Erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation
 • Evnen til at formidle komplekse regler og rammer og holde dig opdateret på gældende bekendtgørelser og vejledningsfaglige tendenser samt skabe overblik og trivsel for de studerende
 • Kompetencer til at navigere i et miljø præget af udvikling, opfindsomhed og omskiftelighed

Vi tilbyder

 • Mulighed for at forme og udvikle fakultetets nye vejledningsenhed
 • Et team af engagerede og dygtige medarbejdere og kollegaer
 • Et udviklingsorienteret og godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone

Ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC med indplacering som chefkonsulent med personaleledelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen på tlf. 20347949 eller mail . Du kan læse mere om fakultetet på www.hum.ku.dk

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV samt dokumentation for uddannelse elektronisk via dette link, så den er universitetet i hænde senest den 10. april 2023.

Vi afholder 1. samtaler d. 17. og 20. april samt 2. samtaler d. 25. april. I forbindelse med 2. samtalerne vil der være en personprofiltest og en case. Tiltrædelse 1. juni eller snarest muligt derefter.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 10.04.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Administration
Humaniora
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Administration
Forskning & Udvikling
Kommunikation & Media
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Undervisning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering

Nørregade 10
1165 København K

Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Vis statistikker
Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Find mere info på www.ku.dk

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2264271//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.