Få opslag som dette inden alle andre

Konsulent til fremtidens intelligente grønne energi- og forsyningssystem

Green Power Denmark


VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS INTELLIGENTE GRØNNE ENERGI- OG FORSYNINGSSYSTEM?

Intelligent Energi søger en konsulent, der vil være med til at styrke vores indsats for en digital, grøn omstilling med fokus på sektorkobling, energieffektivitet og energifleksibilitet.

HVAD ARBEJDER VI FOR?

I branchefællesskab for Intelligent Energi er vores vision, at Danmark skal være blandt de første lande til at implementere et intelligent energi- og forsyningssystem. En ambitiøs målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 kræver tæt samspil mellem stigende mængder vedvarende energiproduktion og energiforbrug for at holde systemet i balance og udnytte infrastrukturen effektivt.

Vi arbejder for at fremme de løsninger, der skal styrke samspillet mellem energi- og forsyning, bygninger, transport og industri. Vi ser elektrificering og digital styring af aktiver koblet med effektiv ressourceudnyttelse som nøglen i omstillingen. Derfor er datadrevne energibesparelser kombineret med digital aktivering af fleksibilitet i energianvendelsen i alle sektorer helt centralt i vores arbejde.

HVAD SKAL DU LAVE?
En væsentlig del af dit arbejde i Intelligent Energi er at iscenesætte og facilitere en dialog om løsninger i den grønne omstilling. Dialogen skal først og fremmest udvikle vore medlemmers og samarbejdspartneres indsigt i løsninger og regulering, der skal fremme en intelligent grøn omstilling af energiinfrastruktur og energiforbrug i alle sektorer. Dialogen er også rettet mod at påvirke relevante myndigheder og politikere, der er nøglen til at fjerne barrierer og realisere potentialer for de rette grønne løsninger på tværs af sektorer.

Det betyder konkret, at:

 • Du bruger din egen indsigt og taler med medlemmer og kollegaer for at identificere relevante temaer for medlemsmøder, fx El-varme-vand-sektorkobling”; ”Øget investeringsusikkerhed i infrastruktur og krav til robusthed i komponenter”, hvor vi søger at påvirke reguleringen og/eller styrke viden og netværk.
 • Du udvikler et program og finder frem til de rette oplægsholdere, der kan belyse temaet, herunder tekniske udfordringer og løsninger, regulatoriske tiltag, forretningsmodeller, analyser mm.
 • Du udvikler linked-ins og nyhedsomtale af arrangementet mhp. stærk deltagelse blandt medlemmer og samarbejdspartnere, herunder embedsværk.
 • Du omsætter egen indsigt og dialogen fra medlemsmøder til konkrete bidrag i indsatsen for at påvirke reguleringen og i fremstillingen af de cases, der viser hvilke løsninger, der skal fremmes i den grønne omstilling.

Vi har en meget bred og kompetent medlemsbase blandt forsyningsselskaber, leverandører af fleksibilitetsydelser (aggregatorer, herunder energihandlere), teknologileverandører, it-virksomheder, kommuner, universiteter, rådgivere og finansielle virksomheder. Vi er finansieret af medlemmernes kontingent og afhængig af at fastholde og udvide antallet af medlemmer. Konkret til arbejdet som konsulent i iEnergi er følgende evner vigtige:

 • Du skal videreudvikle din indsigt i el, varme, vand, gas- og/eller bygningsregulering og identificere barrierer og løsninger for sektorkobling, energieffektivitet og -fleksibilitet i forsyningssektorer, bygninger, industri og transport
 • Du skal selvstændigt række ud til og involvere embedsværket ift. dialog og mødeaktiviteter mhp. at påvirke reguleringen inden for de områder, der omhandler sektorkobling og aktivering af kunderne.
 • Du skal evne at udbygge og vedligeholde dit netværk blandt medlemmer og samarbejdspartere i den grønne omstilling.
 • Du skal have flair for at kommunikere og omsætte kompleks stof til forståeligt indhold
 • Du skal sikre en kvalitet i vore aktiviteter, som skal tiltrække nye og fastholder eksisterende medlemmer
 • Du skal bidrage til at gøre iEnergi til omdrejningspunkt for debatten om sektorkobling og aktivering af kunderne ift. energibesparelser og energifleksibilitet
 • Du skal evne selvstændigt at være opsøgende overfor potentielle medlemmer

VI SØGER EN KOLLEGA, SOM HERUDOVER HAR FLERE AF NEDENSTÅENDE KOMPETENCER:

 • Har en solid samfundsvidenskabelig eller teknisk uddannelse (fx cand. polit., cand. scient. pol, cand jur., tek.sam. el. lign.
 • Har ca. 3 års erhvervserfaring inden for energi og forsyningsområdet og/eller i en medlemsorganisation fx fra embedsapparat, interesse-organisation eller rådgivningsvirksomhed.
 • Har arbejds- og studiemæssig en vis indsigt i grøn omstilling fx inden for el, varme, vandforsyning, bygninger eller industri. Vi søger ikke en sektorspecialist, men forventer at du kan videreudvikle dig til at have en tværgående indsigt ift. flere sektorer.
 • Har prøvet at organisere og styre større møder. Og evner med positiv energi at facilitere den afbalancerede dialog blandt medlemmer og samarbejdspartnere, der øger den fælles indsigt og er i stand til at styre mødet fremad mod en konklusion, der bidrager til resultater og vidensdeling.
 • Har evnen til at lytte og give anerkendende modspil i en dialog, der tjener til at varetage og videreudvikle vores positioner gennem medlems- og interessent involvering.
 • Har evnen til at udvikle, forklare og omsætte værditilbuddet i vore aktiviteter til potentielle medlemmer, som vi ønsker at favne i vores medlemskreds
 • Kan arbejde selvstændigt og udvise initiativ, samt prioritere i egne opgaver ift., hvad der er vigtigst at få gjort.
 • Tager ansvar for egne arbejdsopgaver, løser disse effektivt bl.a. ved rettidig involvering af chef og kollegaer, således at deadlines overholdes.
 • Er sprogligt skarp ift. kommunikation om komplekse temaer hvor mediet er oplæg til beslutningstagere (se vores hjemmeside – udgivelser), notater til bestyrelse, linked-in opslag (se vores linked-in profil) mv.
 • Arbejder systematisk både ift. forberedelse, udførelse og opfølgning på egne opgaver med deadline for øje.
 • Er udadvendt, foretrækker samarbejde i mindre teams og er glad for at indgå i et team.
 • Har kendskab til og interesse i god medlemsservicering fx fra arbejdet i en interesseorganisation.

HVEM ER VI?
Du kan læse mere om iEnergi på www.ienergi.dk. Særligt ift. vores måde at arbejde på, vil vi understrege, at vi har et godt og uformelt samarbejdsklima, hvor der ofte er travlt, og hvor prioriteringer følger omskiftelige politiske dagsordener. Vi er et lille team af tre fuldtidskollegaer og en deltids-studentermedhjælp, der arbejder tæt sammen og understøtter hinandens indsats. Du skal derfor være en udpræget holdspiller, men samtidig kunne arbejde selvstændig og være tryg ved at arbejde med egne opgaver.

Vi er en del af Green Power Denmark og bor sammen i nye lækre lokaler, hvor vi har fokus på et godt og udviklende arbejds- og læringsmiljø. Et stærkt fagligt arbejdsfællesskab er vigtigt for os, og vi videndeler på kryds og tværs af hele Green Power Denmark for at dygtiggøre os. Lige nu afprøver vi et fordybelseseksperiment, hvor vi 3 timer om ugen, har ”fri” fra møder, mails og telefoner, så vi kan fordybe os i selvvalgte dele af vore arbejdsopgaver. Gode sociale relationer er vigtige for vores arbejdskultur, og derfor har vi mange forskellige sociale arrangementer hen over året.

Udover nogle fantastiske kontorfaciliteter ved havnefronten, tilbyder vi blandt andet gratis fitness, sundhedsforsikring, en sund kantineordning og masser af god kaffe, the og frugt – og ikke mindst utrolig gode og dygtige kollegaer, der også prioriterer fredags-baren og dysten om ”ugens tal”.

Løn- og ansættelsesforhold aftales individuelt.

ANSØGNINGSFRIST

Vi holder løbende samtaler og ansætter, når vi har fundet en passende kandidat. Send din ansøgning snarest muligt og senest den 1. juni via dette link. Vi ønsker tiltrædelse i begyndelsen af august.

HVIS DU VIL VIDE MERE

- så kontakt Helle Juhler-Verdoner, branchechef Intelligent Energi på telefon +45 35 30 04 56.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.06.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Administration
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Elektro & Telekommunikation
Jura
Klima, Miljø & Energi
Maskin & Design
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Arbejdsområde
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Jura
Kommunikation & Media
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Projektledelse
Rådgivning & Support
Salg
Teknik
Få opslag som dette inden alle andre

Green Power Denmark - hurtigt overblik


Green Power Denmark
Green Power Denmark
Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm.

Placering

Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

Logo: Green Power Denmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Vis statistikker
Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2297245//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.