Få opslag som dette inden alle andre

Fysioterapeut søges til engageret team på Kirurgisk Afdeling A med primærfunktion i sengeafsnit A1

Region Syddanmark


Fast stilling på 37 timer/uge på Kirurgisk Afdeling A, OUH Odense er ledig til besættelse fra den 1. september 2023.
Du vil blive ansat i Kirurgisk Afdeling A. Vi søger en fysioterapeut, der har lyst til at arbejde i et tæt tværfagligt samarbejde om patienterne på sengeafsnit A1.

Vi har gode erfaringer med at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med vores patientforløb, derfor ønsker vi at udvide samarbejdet med en fast fysioterapeut i afsnittet. Vi er optaget af at sammensætte det rette hold omkring patienten, som med hver sine kompetencer kan optimere patientens forløb fra indlæggelse til udskrivelse.

Forskellige faggrupper har forskellige øjne på den samme opgave. En bredere faglig fordeling i personalet skal sikre, at der arbejdes rehabiliterende med bredt fokus på træning i alle situationer. Vi ønsker herved at opnå de bedste vilkår for, at patienten kommer hjem i eget hjem.

Den fysioterapeutiske viden skal blandt andet bruges til at sikre vurderinger af funktionsevne inden udskrivelse og derved sikre, at der gives den nødvendige information til de tværsektorielle samarbejdspartnere i forhold til evt. hjælp i hjemmet.

Hvem er vi:
Sengeafsnit A1 er en højt specialiseret afdeling med pleje og behandling af elektive og akutte kirurgiske patienter med maligne og benigne sygdomme inden for spiserør, mavesæk, tolvfingertarm, bugspytkirtel og leveren.

Du vil møde den elektive patient i hele deres forløb, dvs. ambulant i vores ambulatorium før operation, under indlæggelsen til operation samt ved opfølgning i ambulatoriet efterfølgende.

Der er et højt patient flow i afdelingen, og vi har mange korte forløb, hvor patienterne skal forberedes til at komme hjem efter kirurgisk indgreb og kort indlæggelse. Det stiller krav til os, og derfor har vi løbende stort fokus på teamsamarbejdet der skal til, for at lykkedes med patientinddragelse, høj faglighed, træning, mobilisering og information, så patienten og de pårørende oplever en god indlæggelse og er trygge ved udskrivelsen.

Teamet i afsnittet består af kirurger, mediciner, diætister, farmakonomer og plejepersonale. Vi arbejder løbende med at udvikle vores patientforløb og har stort fokus på, at medarbejdere involveres i dette udviklingsarbejde.

Vi søger dig som fysioterapeut, der har følgende kvalifikationer:

 • Formår at medtænke og bidrage med egne faglige kernekompetencer i den fælles opgaveløsning sammen om patienten
 • Besidder kreativitet og mod til at forme den nye funktion og dine arbejdsopgaver i en sengeafdeling
 • Kan vise gode samarbejdsevner samt stor rummelighed og lysten til nært samarbejde med andre faggrupper, så vi sammen kan planlægge og sikre hensigtsmæssig udskrivelse af patienterne
 • Har evnen til at lære fra dig således, at du er med til at øge kvaliteten på de områder, der er inden for dit fagområde. Det kan f.eks. være i forhold til ADL-aktiviteter, respirationsfysioterapi, forflytning samt mobilisering af patienter
 • Kan bidrage til effektive og accelererede patientforløb med fokus på høj kvalitet
 • Er fleksibel, kan prioritere, bevare overblikket i pressede situationer og fungere i en travl hverdag
 • Har evne til at dokumentere og kommunikere tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder:

 • Du ansættes i Kirurgisk Afdeling A, hvor du bliver forankret i en gruppe af fysioterapeuter, men har din dagligdag på sengeafsnit A1
 • Du har således et netværk, som kan tilbyde sparring, vejledning og erfaringsudveksling
 • Du bliver fast tilknyttet og har hele din arbejdsdag på sengeafsnit A1, hvor du arbejder med udgangspunkt i dine monofaglige kernekompetencer i området mellem fysioterapi og sygepleje i et tæt tværfagligt samarbejde. Du vil således få et tæt tværfagligt samarbejde og kollegaskab med alle faggrupper, som løser opgaver i sengeafsnittet
 • Mulighed for uddannelse som forflytningsvejleder
 • Et dedikeret personale, der er klar til at modtage dig som ligeværdig kollega, med stort fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Tæt samarbejde med kommuner i forbindelse med behov for hjemmepleje ved udskrivelser, hjælpemidler eller almen genoptræning
 • Grundig introduktion og personlig mentorordning
 • Deltagelse i intern undervisning og netværks- og gruppemøder som finder sted både på sengeafsnittet samt i fysioterapeutgruppe
 • På sigt varetagelse af ambulante patientforløb inden for det bækkenbundssygdomme.

Det forventes, at arbejdstid kan placeres i dag- og aftentid samt weekend.

Dine arbejdsopgaver
Du vil primært arbejde på sengeafsnit A1, men indgå i et team bestående af 8 fysioterapeuter. Stilingen indebærer også weekend- og søgnehelligdagsarbejde på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Nyremedicinsk Afdeling Y og Urinvejskirurgisk Afdeling L.

Du skal medvirke til at vurdere og prioritere patienterne i tæt samarbejde med dine kollegaer, afdelingens læger og plejepersonale i kirurgien. Du skal vurdere, prioritere og evaluere dine behandlinger.

Du skal blandt andet:

 • Udføre postoperativ mobilisering og efterfølgende udføre fysioterapeutisk behandling og træning hos relevante patienter med afsæt i den rehabiliterende tankegang
 • Udføre respirationsfysioterapi herunder PEP- og CPAP-behandling
 • Undervisning af patienter som er planlagt til operation. Dette både individuelt og i grupper
 • Arbejde med komplekse problemstillinger hos patienterne, der kræver tværfaglig tilgang og dermed tværfaglige kompetencer
 • Bidrage til effektive og accelererede patientforløb med fokus på høj kvalitet
 • Vurdere behovet for behandlingsredskaber/hjælpemidler under indlæggelse samt efter udskrivelse. Herunder være ansvarlig for at bestille og koordinere hjælpemidler fra hjemsygehus
 • Vurdere genoptræningsbehov og –potentiale, herunder udarbejdelse og rettidig afsendelse af genoptræningsplan
 • Have lyst til at arbejde med patienter, som har komplekse problemstillinger, der kræver tværfaglig tilgang og tværfaglige kompetencer
 • Have mod på at arbejde i grænselandet med sygeplejen, hvor lette plejeopgaver er en naturlig del af hverdagen ud fra den rehabiliterende tankegang.

Om os
Kulturen i terapeutgruppen på Afdeling A, hvor du vil blive ansat, er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement og godt kollegialt arbejdsmiljø.

Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først, hvilket betyder, at vi holder vores aftaler med patienten og træffer beslutninger, der fremmer patientens behandlingsforløb.
Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på kirurgisk afdeling med et tværfagligt fokus løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team, hvor dygtige og engagerede tværfaglige kolleger har fokus på patienten og opgaveløsningen i et selvstændig fungerende afsnit.

Fysioterapeuterne udtaler selv:
”Vi er kendetegnet med, på trods af travlhed, at være meget sociale og gode til at holde humøret højt.”

”Fællesskabet er en stor del af vores kultur forstået på den måde, at vi ofte spiser frokost sammen, sparrer og deler med hinanden også andet end arbejde og arrangerer sociale arrangementer uden for arbejdstiden.”

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Det er derfor vigtigt, at medsende en fuldstændig oversigt over uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt dokumentation for erhvervserfaring og uddannelse.

Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.

Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.


Ansøgning

Ansøgningsfrist: Fredag den 9. juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 16. juni 2023.

​Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks jobportal.

Spørgsmål​
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Fysioterapeut Henriette Bahrt, mobil 2445 9055, mail:

Oversygeplejerske Marlene V Sørensen, mobil 4023 9420, mail:

Cheflæge Claus Christian Vinther, mobil 2059 5667, mail:

OUH´s internetside, Facebook og Linkedin kan du læse mere om afdelingen​.

Afdeling: Kirurgisk Afdeling A Odense-Svendborg

Stillingsbetegnelse: Fysioterapeut

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 09 Jun 2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (09.06.2023)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering

Damhaven 12
7100 Vejle

Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?

Vis statistikker
Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/2307970//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.