Få opslag som dette inden alle andre

Afdelingslæge søges til det kardiologiske område på Svendborg Sygehus

Region Syddanmark


Vil du være med til at fremtidssikre kardiologien på Sydfyn som medarbejder i et stærkt kardiologisk team?
DET KARDIOLOGISKE SPECIALE består af 2 professorer, 1 ledende overlæge, 4 overlæger, 3 afdelingslæger, samt 4-5 læger i hoveduddannelse i kardiologi.

Der er selvstændig bagvagtsfunktion for kardiologien.

Patienter der indlægges med en primær kardiologisk problemstilling, kommer direkte til det kardiologiske modtageafsnit. Patienter der primært indlægges i FAM, men som viser sig at have en primær kardiologisk sygdom eller et behov for telemetriovervågning, overflyttes til kardiologisk sengeafsnit.

I Kardiologisk Ambulatorium er der årligt mere end 23.000 fremmøder, og der er specialeambulatorier i hjertesvigt, rehabilitering, hypertension, DVT, atrieflimren og telekardiologi. Ambulatoriet udfører mere end 6.500 transthorakale ekkokardiografier og et stort antal transøsofagale ekkokardiografier for både indlagte og ambulante patienter. Herudover udføres et mindre antal stressekkokardiografier.
Hjerte-CT-skanning er en væsentlig aktivitet i Kardiologisk Ambulatorium, og afdelingen råder over eget hjerte-CT-apparatur. Undersøgelserne foretages i samarbejde mellem Kardiologisk Ambulatorium og Radiologisk Afdeling.
Kardiologisk Ambulatorium har et tæt samarbejde med den kardiologiske forskningsenhed, hvor der løbende foregår en betydelig forskningsaktivitet specielt indenfor områderne hjerte-CT og ekkokardiografi.

Arbejdsforhold
Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i kardiologien, samt deltagelse i kardiologisk bagvagt. Afhængig af kvalifikationer vil der være gode muligheder for at opdyrke eventuelle interesseområder. Du vil i det daglige arbejde referere til den ledende overlæge. Afhængig af interesse og kvalifikationer tilknyttes du en eller flere af afdelingens specialfunktioner, men forventes i øvrigt at kunne indgå på linje med de øvrige læger i afdelingens samlede arbejde.

Kvalifikationer
Du er speciallæge i kardiologi. Herudover forventer vi, at du har lyst og evne til at være med til at udvikle specialet yderligere frem mod Svendborg Specialsygehus. Du skal have lyst til aktivt at deltage i afdelingens kvalitets- og forbedringsarbejde og øvrige indsatser i forhold til optimering af patientforløb, samt patient- og pårørendeinvolvering. Endelig forventer vi, at du på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger vil være rollemodel for afdelingens store gruppe af uddannelseslæger og medicinstuderende samt aktivt deltage i undervisningen af disse.

Lidt om afdelingen
Medicinsk Afdeling M/FAM er en intern medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: reumatologi, gastroenterologi/hepatologi, infektionsmedicin, kardiologi lungemedicin og endokrinologi. Endvidere har vi et Diagnostisk Center for hele Fyn samt et Daghospital.
I afdelingen har vi speciallæger ansat i alle medicinske dobbeltspecialer. Vi har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer, introduktionsstillinger samt KBU-læger.
Afdelingen er normeret til 74 stationære senge, heraf 9 senge i FAM. Der ca. 7.500 indlæggelser og 50.000 ambulante besøg årligt. FAM har ca. 33.600 patientkontakter pr. år.
Afdelingens lægestab udgør i dag 38 speciallæger og 55 uddannelsessøgende yngre læger.

Forskning og Innovation
I Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning og innovation på et højt nationalt og internationalt niveau. Afdelingen har 2 professorer, forskningslektorer og flere Ph.D-studerende.

Undervisning
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer samt almen medicin, og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger.

Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 2 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 5 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. november 2023 eller efter aftale. Ved ansættelse vil du indgå i den 8-skiftede kardiologiske bagvagtsfunktion i 1-holdsdrift med tilkaldevagt hverdage og tilstedeværelsesvagt weekend og søgne/helligdage.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Mette Worsøe på telefon 6320 2102. E-mail: [email protected] eller ledende overlæge Claus Tveskov på telefon 6320 2215, e-mail: [email protected].

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og skal indeholde speciallægeautorisation, CV, samt publikationsliste. Vi modtager gerne din ansøgning senest den 29. september 2023. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter aftale.

Afdeling: Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

Stillingsbetegnelse: Afdelingslæge

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 29 Sep 2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (29.09.2023)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Bemærk, at virksomheden accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2395252//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.