Få opslag som dette inden alle andre

Faglig leder med pædagogisk baggrund til at stå i spidsen for den faglige kvalitet på Syrenparken.

Region Syddanmark


Kan du lede, så det løfter den faglige kvalitet på det specialiserede socialområde i en teambaseret organisation på alle niveauer? Er du enig i, at ledelse lykkes bedst, når lederen er tæt på medarbejderne i hverdagen, går i dialog og samtidig sætter tydelig retning? Så har vi måske den rigtige stilling til dig som faglig leder på Syrenparken

På Region Syddanmarks socialområde tilbyder vi pladser til borgere med komplekse sociale problemstillinger. Kompleksiteten stiger og vi har brug for en dygtig faglig leder der – sammen med vores afdelingsleder – kan sikre løbende udvikling og tilpasning til det, den enkelte borger har brug for.

Om Syrenparken
Målgruppen på Syrenparken er voksne med alvorlige sindslidelser og personlighedsforstyrrelser. Det omfatter borgere med svære følelsesmæssige forstyrrelser, selvskadende adfærd, og borgere med skizofreni og svær udadreagerende adfærd, paranoide psykoser, dependente og evasive personlighedstræk.

Syrenparken arbejder med en recoveryorienteret tilgang og efter rehabiliterende principper. Målet er at den enkelte borger udvikler færdigheder til at mestre eget liv og sygdomssituation, samt bliver så selvhjulpen i dagligdagen, som muligt.

Personalet forestår grupper med undervisning i stemmehøring, naturgruppen, svømmegruppe og meget mere.

Vi tilbyder efteruddannelse i f.eks. LA2, Kognitiv terapi, NADA-øreakupunktur, Neuropædagogik, herunder sensory profiling, Dialektisk adfærdsterapi (DAT) og vejlederuddannelser.

Vil du videre mere om Syrenparken? Så hør podcasten Syrenparkens stemmer, der hvor du streamer podcasts.

På Syrenparken arbejder social-og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere sammen for at give den bedst mulige individuelt tilrettelagt støtte til borgerne.

Din nye rolle
Som faglig leder forventes du at ”gå foran” og være opdateret på ny faglig viden i forhold til vores målgruppe. Du skal være velfunderet i vores teoretiske og metodiske afsæt, som du kan bruge konstruktivt og aktivt understøttende i samspil med såvel medarbejdere som borgere. Læs mere her:

https://recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=f4a78d5d-a79d-4934-9721-6ce17db5009e&cid=198

https://recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=1a966da3-9472-4d30-88cf-d0f21886a623&cid=198

Vi lægger vægt på, at du:

  • Har relevant uddannelse og gerne ledelseserfaring inden for det specialiserede psykiatri eller socialområde
  • Sikkert kan påtage dig fagligt ledelsesansvar
  • Er velfunderet i din faglighed og er fagligt nysgerrig
  • Har stærke kompetencer til at arbejde og lede tværfagligt samarbejde
  • Kan træffe selvstændige beslutninger inden for de aftalte rammer
  • Evner at samarbejde og skabe følgeskab

Som faglig leder skal du sammen med lederteamet videreudvikle det stærke faglige fundament, vi står på og sikre, at alle arbejder ud fra dette. Det kræver en dialogbaseret tilgang, hvor du i dagligdagen er tæt på medarbejderne, men samtidig kan sætte tydelig retning og formidle de forventninger, der er til opgaveløsningen.

På Syrenparken er arbejdsmiljø og trivsel et fælles ansvar. Du skal derfor kunne bidrage til en arbejdsplads med høj trivsel og bringe eventuelle opmærksomhedspunkter videre til afdelingslederen, der har personaleledelsen.

Din person
Vi lægger særligt vægt på, at du kan inspirere medarbejderne fagligt og udviklingsmæssigt, herunder skabe følgeskab og motivation for faglig udvikling. Derudover er det vigtigt for os, at du har gode samarbejdsevner, at du kan arbejde struktureret og har et godt overblik. Du skal søge denne stilling, hvis du:

  • Har lyst til at stå i spidsen for den faglige udvikling og komme til at lykkes med at videreudvikle den specialiserede faglighed, vi allerede står på
  • Ønsker en dagligdag i tæt samarbejde med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag gør en forskel på det specialiserede socialområde
  • Kan danne dig overblik, samt prioritere og koordinere

Vi sørger for den bedste start for dig med en grundig introduktion og rig mulighed for sparring.

Ansættelsen af en faglig leder er en del af en større proces på Region Syddanmarks socialområde, hvor vi opprioriterer faglig ledelse tæt på medarbejderne. Flere tilbud er derfor lige nu ved at rekruttere faglige ledere, og du vil dermed få ligestillede kollegaer, som du kan sparre og vidensdele med om ledelsesopgaven og arbejdet på socialområdet. På Syrenparken ansætter vi to faglige ledere; en med socialfaglig og en med sundhedsfaglig baggrund.

Løn- og ansættelsesvilkår
Som faglig leder vil du komme til at arbejde på forskellige tidspunkter, så der er nærværende ledelse på forskellige tidspunkter af døgnet. Den konkrete tilrettelæggelse vil være planlagt og ske i dialog med afdelingsledelsen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kræver kørekort til personbil.

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, afdeling Syrenparken, Syrenvej 18, 7080 Børkop.

Stillingen ønskes besat fra den 1. december 2023.
Du er meget velkommen til at tage kontakt til afdelingslederne Sarah Bro Petersen ( tlf. 21 72 84 55), Birgitte Rosenberg (tlf. 24 34 60 70) eller Thomas Mortensen (tlf. 24 65 13 61), hvis du ønsker at høre mere om stillingen.

Din ansøgning
Send din ansøgning senest torsdag den 5. oktober 2023. Første runde ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 10. oktober 2023 og anden runde samtaler tirsdag den 17. oktober 2023. Mellem første og anden samtalerunde vil vi evt. anvende test.

Der vil blive indhentet reference samt offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelse, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.

Vi ser meget frem til at læse din ansøgning.

Afdeling: Socialcenter Lillebælt, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Faglig leder

Arbejdstid: 37 timer pr. uge

Arbejdssted: Børkop

Ansøgningsfrist: 05 Oct 2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 05.10.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Bemærk, at virksomheden accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2396905//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.