Få opslag som dette inden alle andre

Faglig leder til at stå i spidsen for den faglige kvalitet på Afdeling Kingstrup.

Region Syddanmark


Kan du lede, så det løfter den faglige kvalitet på det specialiserede socialområde? Er du enig i, at ledelse lykkes bedst, når lederen er tæt på medarbejderne i hverdagen, går i dialog men samtidig sætter tydelig retning? Så har vi måske den rigtige stilling til dig som faglig leder på Kingstrup!

På Region Syddanmarks socialområde tilbyder vi pladser til borgere med komplekse problemstillinger – afdeling Kingstrup yder tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade med svære kognitive følgevirkninger.

Kompleksiteten stiger og vi har brug for en dygtig faglig leder der – sammen med vores afdelingsleder – kan sikre løbende udvikling og tilpasning til det, den enkelte borger har brug for.

Om afdeling Kingstrup:
Kingstrup er et højt specialiseret tilbud til mobile borgere over 18 år, der har pådraget sig en ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. Tilbuddet omfatter længerevarende botilbud (§ 108), midlertidigt botilbud (§ 107) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104).

Der er 22 pladser på afdelingen, og tilbuddet er døgndækket.

Vi varetager tilbud til borgere, der fortrinsvis udfordres af svære kognitive følgevirkninger fra den erhvervede hjerneskade. Vores organisering af tilbuddet er tilrettelagt med afsæt i det tværprofessionelle og helhedsorienterede teamsamarbejde, og vi uddanner og superviserer vores medarbejdere på tværs af faggrupper i neuropædagogisk tilgang og arbejdsmetoder.

Herudover vil vi i de kommende år have fokus på at tilføre de faglige teams kompetencer inden for varetagelse af perceptionsforstyrrelser / forstyrret sanseintegration.

Vi har ca. 70 fastansatte medarbejdere i tilbuddet. De faglige teams omkring borgernes tilbud er sammensat af socialpædagoger, neuropædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere samt omsorgsmedhjælpere.

Der er 2 afdelingsledere på afdeling Kingstrup, og der vil i denne proces ansættes 2 faglige ledere, som refererer til dette afdelingslederteam.

Din nye rolle
Som faglig leder forventes du at ”gå foran” og være opdateret på ny faglig viden i forhold til vores målgruppe. Du skal være velfunderet i vores teoretiske og metodiske afsæt, som du kan bruge konstruktivt og aktivt understøttende i samspil med såvel medarbejdere som borgere. Vi lægger vægt på, at du:

  • Har relevant uddannelse og gerne ledelseserfaring inden for botilbud til voksne
  • Sikkert kan påtage dig fagligt ledelsesansvar
  • Er velfunderet i din faglighed og er fagligt nysgerrig
  • Har stærke kompetencer til at arbejde og lede tværfagligt samarbejde
  • Kan træffe selvstændige beslutninger inden for de aftalte rammer

Som faglig leder skal du sammen med afdelingslederen videreudvikle det stærke faglige fundament, vi står på og sikre, at alle arbejder ud fra dette. Det kræver en dialogbaseret tilgang, hvor du i dagligdagen er tæt på medarbejderne, men samtidig kan sætte tydelig retning og formidle de forventninger, der er til opgaveløsningen

På Kingstrup er arbejdsmiljø og trivsel et fælles ansvar. Du skal derfor kunne bidrage til en arbejdsplads med høj trivsel og bringe eventuelle opmærksomhedspunkter videre til afdelingslederen, der har personaleledelsen på afdelingen.

Din person
Vi lægger særligt vægt på, at du kan inspirere medarbejderne fagligt og udviklingsmæssigt, herunder skabe følgeskab og motivation for faglig udvikling. Derudover er det vigtigt for os, at du har gode samarbejdsevner, at du kan arbejde struktureret og har et godt overblik. Du skal søge denne stilling, hvis du:

  • Har lyst til at stå i spidsen for den faglige udvikling og komme til at lykkes med at videreudvikle den specialiserede faglighed, vi allerede står på
  • Vil være en del af et ledelsesteam med en afdelingsleder der insisterer på det forpligtigende arbejdsfællesskab i teamsamarbejdet med fokus på at lykkes i helheden og samspillet med andre – opad, nedad, udad og på tværs af afdelingen og centeret
  • Ønsker en dagligdag i tæt samarbejde med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag gør en forskel på det specialiserede socialområde

Vi sørger for den bedste start for dig med en grundig introduktion og rig mulighed for sparring.

Ansættelsen af en faglig leder på afdeling Kingstrup, er en del af en større proces på Region Syddanmarks socialområde, hvor vi opprioriterer faglig ledelse tæt på medarbejderne. Flere tilbud er derfor lige nu ved at rekruttere faglige ledere, og du vil dermed få ligestillede kollegaer, som du kan sparre og vidensdele med om ledelsesopgaven og arbejdet på socialområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Som faglig leder vil du komme til at arbejde på forskellige tidspunkter, så der er nærværende ledelse på forskellige tidspunkter af døgnet på Kingstrup. Den konkrete tilrettelæggelse vil være fleksibel og ske i dialog med afdelingslederne Maibritt Kibsgaard og Nethe Junkerby, som du kommer til at referere til.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kræver kørekort til personbil.

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, afdeling Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted.

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat fra den 1. december 2023 eller snarest muligt.
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at tage kontakt til:

Afdelingsleder Maibritt Kibsgaard, tlf. 24965616

Afdelingsleder Nethe Junkerby tlf. 29668802

Din ansøgning
Send din ansøgning senest mandag den 2. oktober 2023. Første runde ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 4. oktober 2023, og eventuel anden runde samtaler fredag den 6. oktober 2023.

Mellem første og anden samtalerunde vil vi eventuelt anvende test.

Der vil blive indhentet reference samt offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelse, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Afdeling: Socialcenter Lillebælt, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Faglig leder

Arbejdstid: 37 timer pr. uge

Arbejdssted: Gelsted

Ansøgningsfrist: 02 Oct 2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 3 dage (02.10.2023)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Bemærk, at virksomheden accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2396907//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.