Få opslag som dette inden alle andre

Medie Planner Praktikant – Wavemaker Copenhagen, Denmark

WavemakerMedie Planner Praktikant – Wavemaker
Future Talent & Entry Level

Copenhagen, Denmark

Description
Position at Wavemaker

Please see English version below

Wavemaker er en af mediebranchens stærkeste på strategisk, analytisk og digital rådgivning, og vi bestræber os hele tiden på at bevare denne position. Til dette har vi brug for de største talenter og derfor søger vi lige nu spirende marketing praktikanter med ambitionerne i top til vores kontor i København.

Overbevis os om, at du skal være med på holdet, og at dét der med medier og marketing er lige noget for dig. Brænder du for strategisk og analytisk medierådgivning, eller digitale kommunikationsløsninger? Så skal vi yde vores til, at du får en grundig indføring i vores verden, og dermed det bedste afsæt for en karriere i marketing.

Et lærerigt praktikforløb
Vi er ambitiøse på dine vegne, og vi anser dig for en ressource på lige fod med dine kolleger. Du kommer til at arbejde med rigtige opgaver for nogle af landets største brands og har du mod på det, får du også mulighed for at få ansvar for dele af vores kunders medieaktiviteter. Vi forventer, at du tør bevæge dig uden for din komfortzone, er nysgerrig og selvstændig i din tilgang til arbejdet.

Du tilknyttes et kundeteam i Wavemaker, hvor vi arbejder med strategi, målsætninger, medieplanlægning og eksekvering. Du vil være med fra vi modtager et kundebrief, til udarbejdelse af mediestrategi hvilket involverer intern briefing på tværs af mediekanaler, til booking af kampagner, monitorering samt evaluering.

For at kunne arbejde med mediestrategi og kunne eksekvere på disse, handler en del af jobbet om at sætte sig ind i nye systemer, mediemarkedet, forbrugertrends samt kundens behov og ambitioner, og det forventes at du nysgerrigt og selvstændigt tilgår opgaver, for at finde frem til viden og nye løsninger. Af videnskilder har vi adgang til en enorm mængde data gennem diverse systemer, vi har gode mediekontakter og masser af dygtige kollegaer, som du forventes at gøre brug af og bidrage til i planlægningsprocessen.

Du får en alsidig hverdag, med en bred palette af opgaver, og med tiden få mulighed for, at sætte dit fingeraftryk på det indholdsmæssige i dine arbejdsopgaver.

Hvem er du?
Vi er åbne overfor mange baggrunde og spidskompetencer, men ideelt set er du:

  • I gang med en relevant videregående uddannelse
  • Ambitiøs, nysgerrig og faglig stærk
  • Innovativ og kan tænke ud af boksen
  • Struktureret og har analytisk forståelse
  • Selvstændig og kan prioritere arbejdsopgaverne

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Send din ansøgning, samt relevante papirer hurtigst muligt. Vi modtager kun ansøgninger via Jobvite. Praktikforløbet er ulønnet, og starter i august 2024. Vi er fleksible med længde, men du skal minimum stå til rådighed i 5 måneder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Talent Team på mail: [email protected]

Læs mere om Wavemaker på www.wavemakerglobal.com eller www.groupmdanmark.dk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wavemaker is looking for Media Planning Interns
Wavemaker is one of the media industry's strongest in strategic, analytical and digital consultancy, and we are constantly striving to maintain this position. To do so, we need the best talent and that's why we're currently looking for ambitious marketing interns to join our office in central Copenhagen.

Convince us that you should join the team and that media and marketing is right for you. Are you passionate about strategic and analytical media consulting, or digital communication solutions? Then we'll do our best to give you a introduction to our world, and thus the best start for a career in marketing.

A steep learning curve
We're ambitious for you, and we consider you a resource on an equal footing with your colleagues. You'll get to work on real assignments for some of the country's biggest brands, and if you're up for it, you'll also have the opportunity to take responsibility for parts of our clients' media activities. We expect you to dare to move outside your comfort zone, be curious and independent in your approach to work.

You will be assigned to a client team within Wavemaker, where we work on strategy, objectives, media planning and execution. You will be involved from receiving a client brief, to developing a media strategy which involves internal briefing across media channels, to booking campaigns, monitoring as well as evaluation.

In order to work with media strategy and be able to execute on these, part of the job is about getting to grips with new systems, the media market, consumer trends and the client's needs and ambitions. You are expected to approach tasks with curiosity and independence in order to find knowledge and new solutions. We have lots of resources, access to a huge amount of data through various systems, good media contacts and lots of skilled colleagues - and we want you to make use of that to learn and to apply this knowledge in the planning process.

No day looks the same with a wide range of tasks, and you'll have the opportunity to make an impact with your work.

Who are you?
We are open to many backgrounds and areas of expertise, but ideally you are:

  • In the process of a relevant higher education
  • Ambitious, curious and a fast learner
  • Innovative and able to think outside the box
  • Structured and analytically minded
  • Independent and able to prioritize tasks

Application deadline and start date
Please send your application and relevant documents as soon as possible. We only accept applications via Jobvite. The internship is unpaid and starts in August 2024. We are flexible with the length, but you must be available for a minimum of 5 months. If you have any questions, please feel free to contact our Talent Team [email protected]

Read more about Wavemaker at www.wavemakerglobal.com or www.groupmdanmark.dk

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Wavemakergem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


CA a-kasse: Få gratis kurser, coaching og meget mere.

Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


Wavemaker

Kristen Bernikows Gade 1, 4. sal, 1105 København K

Vi har lige nu ingen beskrivelse af virksomheden.

Vi accepterer uopfordrede jobansøgninger: Søg via vores websider
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

Følg og udforsk


https://jobbank.dk/job/2398176//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.