Få opslag som dette inden alle andre

Afdelingslæge til Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Region Syddanmark


Så har du chancen for at blive en del af dynamisk afdeling!
Pr. 1. marts 2024 søger vi en afdelingslæge, der vægter faglighed inden for onkologisk behandling af kræftsygdomme højt og ønsker at være med til videreudvikling af forløb og behandling for patienter med kræft.
Afdelingsbeskrivelse:
Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet Klinisk Onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højt specialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.

Afdelingen råder over:

 • R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet 4 sammedagssenge, specialstuer til PDR og til behandling med radioaktivt iod, modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger og anæstesistue
 • Ambulatorium, der varetager ambulant behandling samt information og opfølgning af patienter
 • Strålebehandling/Radiofysisk Laboratorium med 7 acceleratorer, 1 MR-accelerator, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer samt 1 MR-simulator.
 • Laboratorium
 • Klinik for Præcisionsmedicin med tilknyttet Fase 1 Enhed
 • Klinisk forskningsenhed
 • Palliativ Enhed i Odense og Svendborg.
 • Palliativt Sengeafsnit med 11 senge
 • Klinik for Senfølger
 • Center for immunterapibivirkninger
 • Stort tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper

Afdelingen i tal:
Afdelingens samlede budget er ca. 500 mio. kr., og den samlede personalenormering er 405 fuldtidsstillinger.

Nuværende lægestab:
Der er aktuelt ansat 77 læger.
En cheflæge, en forskningsleder, 6 ledende overlæger, 4 professorer, 26 overlæger, 13 afdelingslæger, 7 1. reservelæger og 19 reservelæger.

Organisering:
Afdelingsledelsen består af cheflægen, chefsygeplejersken og afdelingens forskningsleder. Udover forskningslederen (translationel forskning) har vi 2 lægefaglige professorater tilknyttet afdelingen; ét i gastrointestinal cancer og ét i strålebehandling. Afdelingen har desuden en professor i kræft- og familiesygepleje.

Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams:

 • H-team: Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, skjoldbruskkirtelcancer.
 • A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.
 • T- team: Lungecancer, lungehindecancer, ukendt primærcancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.
 • M-team: Mammacancer.
 • Q-team: Gynækologisk cancer.
 • G-team: Gastrointestinal cancer.

Til afdelingen er ligeledes tilknyttet Klinik for Præcisionsmedicin, Center for immunterapibi-virkninger, Klinik for Senfølger og Palliativ Enhed.

Afdelingslægens funktioner:
Det forventes, at afdelingslægen i tæt samarbejde med de øvrige speciallæger i Onkologisk Afdeling deltager i varetagelsen af teamets arbejdsområder, herunder

 • visitation, behandling og opfølgning af patienter
 • bidrager konstruktivt til at den daglige drift opretholdes
 • multidisciplinære konferencer
 • fokus på kerneopgaven patientkontakt med opmærksomhed på patientinddragelse i udredning og behandling
 • den daglige supervision af medicinske studenter og yngre læger på uddannelsesniveau
 • optimering af hensigtsmæssige patientforløb/arbejdsgange
 • afdelingens generelle undervisningsforpligtigelser
 • afdelingens administrative opgaver – bl.a. udarbejdelse af retningslinjer/instrukser

Kvalifikationer:
Ansøger skal:

 • være speciallæge i klinisk onkologi
 • være fleksibel med gode samarbejdsevner
 • kunne indgå i tværfagligt arbejde
 • gerne have undervisningserfaring og gode kommunikative færdigheder
 • med fordel have videnskabelig erfaring og kunne igangsætte og gennemføre videnskabelig aktivitet – men ikke et krav
 • være ambitiøs, nysgerrig og målrettet

I det daglige referer afdelingslægen til cheflægen, Onkologisk Afdeling.

Ansøgning:
Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til sine kompetencer indenfor de syv lægeroller.

Ansøgningen bedes bilagt CV. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist d. 7. december 2023 og samtaler forventes afholdt 12. december 2023. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2024 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Stefan Starup Jeppesen på telefon 6541 2978 eller på mail:

Afdeling: Onkologisk Afdeling R Odense

Stillingsbetegnelse: Afdelingslæge

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 07-12-2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 3 dage (07.12.2023)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Bemærk, at vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2422665//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.