Få opslag som dette inden alle andre

Retspsykiatrien i Middelfart søger en afdelingslæge, der skal være med til at drive og udvikle afsnit P2

Region Syddanmark


Vi søger pr. 1. marts 2024 eller efter aftale en afdelingslæge, der med sin stærke faglighed kan være med til at fortsætte den positive udvikling af afsnit P2.

Om Psykiatrisk Afdeling Middelfart
Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Middelfart og Assens Kommune, med et befolkningsunderlag på ca. 80.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark.

Herudover varetager Retspsykiatrien i Middelfart metalundersøgelserne i Region Syddanmark samt undersøgelser og behandling af sædelighedskriminelle, sidstnævnte som et nationalt netværk med fælles møder og supervision.

Afdelingen har 102 døgnpladser, heraf 84 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktsfunktion. Afdelingen er normeret med 16 overlæger og 12 afdelingslæger.

Vi har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer, med 6 retspsykiatriske afsnit, hver med plads til 14 patienter. Der er 5 afsnit med akutmodtagelse, og et rehabiliteringsafsnit.

Visitationen til retspsykiatriske døgnpladser i hele Region Syddanmark varetages af de retspsykiatriske speciallæger i Middelfart.

Om afsnittet
Afsnit P2 er et retspsykiatrisk afsnit med akut modtagefunktion. Afsnittet er et integreret afsnit med mulighed for både lukket og åben funktion med henblik på at sikre kontinuitet under indlæggelse. Målgruppen er patienter med retslig foranstaltning og patienter under forberedelse til dom.

Afsnittet blev åbnet i juli 2018 og er således stadig et forholdsvist ungt afsnit. Der er fokus på udvikling af personalet, opjustering af det tværfaglige samarbejde samt styrkelse af fællesskabet. Afsnittet har en plejepersonalenormering på 35,0 (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger). Derudover er der tilknyttet en overlæge, en afdelingslæge, socialrådgiver, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og lægesekretær.

Dine opgaver
Du er fast tilknyttet afsnit P2 som afdelingslæge med undersøgelse og behandling af retspsykiatriske patienter som din hovedopgave. Du skal som en del af arbejdet udfærdige retspsykiatriske erklæringer.

Desuden skal du indgå i bagvagtslaget med 7-skifte vagt fra din bolig. I vagttid visiterer du almenpsykiatriske patienter til indlæggelse i P1 i Middelfart samt retspsykiatriske patienter til indlæggelse i hele regionen.

Afdelingen prioriterer uddannelse højt og har uddannelsesfunktion for speciallæger i psykiatri og almen medicin, hvorfor du også vil komme til at indgå i vejledning og undervisning i afdelingen.

Det er vigtigt for os, at du er godt klædt på til at varetage din funktion. Derfor støtter vi blandt andet med:

  • et skræddersyet introprogram samt mentor
  • supervision - bl.a. af mentalerklæringer og behandling af sædelighedskriminelle
  • gode kursusmuligheder samt interne temadage
  • deltagelse i den retspsykiatriske ekspertuddannelse
  • faglig rådgivning blandt fagfæller
  • godt tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer

Kvalifikationer
Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse, og speciallægeanerkendelse i psykiatri.

Retspsykiatrisk erfaring er en fordel, men ikke et krav.

Vi lægger særlig vægt på din lyst og evne til at samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Afdelingen ansætter kun medarbejdere med en tilfredsstillinde straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentelse af samtykke fra den der ansættes.

Vi forventer at du, i fornødent omfang, deltager i lægelig opgaveløsningen på hele Psykiatrisk Afdeling Middelfart, f.eks. ved ferieafvikling.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, kan du kontakte overlæge Lise Töffner Hansen, tlf. 2380 7808 eller cheflæge Louise Ahrendt, tlf. 3044 8463.

Vi skal have din ansøgning senest den 22. december 2023, og din ansøgning skal tage udgangspunkt i de 7 lægeroller.
Vi holder ansættelsessamtaler den 4. januar 2023 fra kl. 12.30.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Stillingsbetegnelse: Afdelingslæge

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Middelfart

Ansøgningsfrist: 22-12-2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 22.12.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Bemærk, at vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2443580//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.