Få opslag som dette inden alle andre

KLAN - Stedfortræder for oversygeplejersken i Anæstesiafsnit O - OUH

Region Syddanmark


Stedfortræder for oversygeplejersken i Anæstesiafsnit O - OUHØnsker du at prøve kræfter med ledelse i kombination med dine faglige færdigheder som anæstesisygeplejerske, er denne stilling måske noget for dig.
Hvem er vi i Anæstesi O?
Vi er ét af 6 anæstesiafsnit organisatorisk placeret under Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V, og vi varetager anæstesi/analgesi til både indlagte og ambulante ortopædkirurgiske indgreb. Det ortopædkirurgiske speciale er repræsenteret ved 9 subspecialer.

I dagtid har vi på hverdage ansvarsområdet for traumer og beredskab, og vi er en del af teamet, som i FAM modtager traumatiserede patienter fra hele regionen og medicinsk dårlige patienter (MNK1).

Vi varetager i dagtid på hverdage også akutberedskabet med hjertestopbehandling og anæstesiologiske ydelser til akut dårlige patienter (rødt nødkald) på hele OUH.

Derudover har vi stor uddannelsesaktivitet for både læger og anæstesisygeplejersker samt oplæring af teknisk serviceassistenter, og derfor har vi fokus på et godt læringsmiljø med en superviserende og refleksiv praksis.

Vi arbejder hele tiden med at vedligeholde en kultur og et arbejdsmiljø, hvor alle trives, og hvor vi sammen skaber den gode tone og har det godt sammen. I samarbejdet med operationsafdelingen, som vores nærmeste samarbejdspartner, er der fokus på fagligehden, kerneopgaven og patienten først.

Vi modtager mange akutte patienter, og hverdagen kan ofte være travl og præget af uforudsigelighed og ændringer, hvilket kræver et godt overblik og en robust personlighed.

Om stillingen
Som anæstesisygeplejerske med stedfortræderfunktion er du nærmeste sparringspartner for oversygeplejersken. I samarbejde med oversygeplejersken aftales hvilke opgaver du varetager, men arbejdsplanlægning og sikring af daglig drift og koordinering er højt prioriteret. Du vil være nøgleperson i forhold til kvalitetssikring og du vil sideløbende deltage i det kliniske arbejde.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos oversygeplejersken.

Dine kvalifikationer:

 • Har klinisk erfaring som anæstesisygeplejerske.
 • Har erfaring eller har lyst og interesse i at tilegne dig kompetencer inden for ledelse.
 • Understøtter og kvalificerer oversygeplejerskens arbejde samt optræder loyalt over for ledelsesmæssige beslutninger.
 • Har en åben og respektfuld kommunikation med en anerkendende tilgang til patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere og kan være rollemodel for afsnittets medarbejdere.
 • Er engageret og proaktiv i din tilgang til det samlede opgavesæt.
 • At du som person er nytænkende, ansvarlig og fleksibel og selvstændigt kan træffe beslutninger.
 • Har sans for struktur og planlægning og formår at sætte medarbejdernes potentialer i spil – herunder sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Vi tilbyder:

 • Et tæt samarbejde med oversygeplejersken, hvor vi i fællesskab spiller hinanden gode og tør udfordre hinanden til gavn for vores ledelsesarbejde.
 • En stilling som kombinerer det kliniknære arbejde og administrative ledelsesopgaver.
 • Et tæt samarbejde med den specialeansvarlige anæstesisygeplejerske for uddannelse og undervisning og den specialeansvarlige anæstesisygeplejerske for Traume og Beredskab.
 • Mange udfordrende opgaver med fokus på daglig ledelse, drift, medarbejdernes kompetencer og den sygeplejefaglige udvikling i vores afsnit.
 • Mulighed for at sætte retning for vores afsnit i nært samarbejde med medarbejdere, de specialeansvarlige anæstesisygeplejersker og oversygeplejersken på vej mod Nyt OUH.
 • Ansvar for delegerede områder, samt det driftsmæssige ansvar i oversygeplejerskens fravær.
 • Mulighed for selv at skabe nye udfordringer med udvikling af stillingens indhold afhængig af profil og kompetencer.

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 hovedafsnit, klinisk anæstesi/opvågningsområdet og intensivområdet. I løbet af de næste år skal der ske en udflytning til det nye OUH, hvorfor der også kan ske organisatoriske ændringer.

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V har vedvarende fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø og en arbejdsplads med plads til faglig udvikling, videnskabelig aktivitet og uddannelse.

Afdeling V’s strategi Hele patienten beskriver afdelingens vision, mål, indsatser og aktiviteter. Med henblik på at opnå målene definerer strategien byggesten og løfter til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle i Afdeling V medvirker til at indfri Strategien.

Ansættelsesfrist, samtaler og ansættelsesvilkår

Ansøgningsfrist: 7. marts 2024 kl 12.00
Samtaler forventes afholdt: 12. marts 2024

Tiltrædelse: 1. april eller efter aftale

Ansættelsesbrøk på 37 timer

Løn- og ansættelsesforhold efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Martha Gosvig Iversen 65415503 – eller chefsygeplejerske Susanne Sebens 29647042

Afdeling: Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

Stillingsbetegnelse: Ledende sygeplejerske

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 07-03-2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 07.03.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2501346//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.