Få opslag som dette inden alle andre

Praktikanter til Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet TænkHar du lyst til at komme i praktik i en professionel ngo og bidrage til vores arbejde til gavn for de danske forbrugere, mens du udvikler dig som studerende? Forbrugerrådet Tænk har startet et nyt praktikantprogram op, og vi søger 6 studerende til et fælles praktikforløb i efterårssemestret 2024.

Forbrugerrådet Tænk søger 6 praktikanter med forskellige faglige profiler, som har lyst til i en periode at supplere studierne med praktisk erfaring fra en spændende arbejdsplads med ca. 110 engagerede kollegaer med mange forskellige fagligheder.

Det er en betingelse, at du læser på en mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvor en praktikperiode er en del af dit studieforløb.

Som praktikant vil du blive inddraget i en lang række opgaver, hvor der bl.a. vil være rig mulighed for at anvende teorier og metoder fra studiet i praksis og få indblik i forbrugerpolitiske dagsordener og problemstillinger.

Afhængigt af din studiemæssige interesse vil du blive tilknyttet en større, studierelevant opgave med mulighed for at fordybe dig og samtidig prøve kræfter med forskellige ad hoc-opgaver.

Praktikperioden er september 2024 til december 2024 / januar 2025, og arbejdstiden er 30 timer om ugen. Vi tilrettelægger din praktiktid fleksibelt, så der er mulighed for at arbejde sideløbende med din praktikopgave og eventuelle eksamener. Alle praktikanter får tildelt en praktikvejleder.

Praktikanterne vil få en fælles introduktion, og der vil blive arrangeret fælles sociale og faglige aktiviteter i løbet af praktikperioden.

Sidste efterårssemester havde vi 5 praktikanter – læs, hvad de syntes om forløbet, her.

De 6 profiler
Vi søger 6 forskellige profiler, som alle skal være fagligt kompetente, kunne arbejde selvstændigt og være en god kollega:

Politisk interessevaretagelse og kommunikation
Har du viden om politisk interessevaretagelse og kommunikation fra dit studie, så har vi en praktikplads i vores presse- og public affairs-team. Her vil du få indsigt og førstehåndserfaring med, hvordan en politisk styret organisation arbejder målrettet med interessevaretagelse, og du vil få mulighed for at sætte dit præg på opgaverne og give dine perspektiver på og idéer til, hvordan man opnår de bedst mulige politiske resultater til glæde for de danske forbrugere.

I praktikperioden vil du skulle deltage i planlægning og eksekvering af public affairs-indsatser, research på og afdækning af relevante forbrugerpolitiske problemstillinger, kontakt til interessenter og beslutningstagere og evaluering af vores indsatser. Du vil desuden deltage i udvikling, planlægning og udførelse af presse- og kampagneopgaver.

Relevante uddannelser kan bl.a. være statskundskab, kommunikation og PKL på CBS, men vi tager også praktikanter fra andre uddannelser i betragtning.

Praktikvejleder: Public affairs-konsulent Magnus Hanquist, [email protected].

Bæredygtigt forbrug
Studerer du antropologi eller lignende, og ved du noget om forbrugeradfærd og adfærdsdesign? Så kan du som praktikant blive tilknyttet projekter om bæredygtigt forbrug i Forbrugerpolitisk center. Vi ønsker generelt i afdelingen at blive klogere på, hvad der skal til for at få forbrugere til at vælge mere bæredygtigt, herunder hvilke barrierer der er herfor.

Du vil især blive tilknyttet projekter og projektudvikling om bæredygtigt forbrug inden for fx transport, økonomi, plantebaseret kost, madspild, energi, tøj, elektronik mv. Opgaverne kan omfatte research og gennemførelse af forbrugeranalyser af forskellige målgrupper efter nærmere aftale.

Kontaktperson: Camilla Udsen, projektchef for fødevarer, [email protected].

Den digitale dagsorden
Interesserer du dig for den digitale dagsorden, så har vi en praktikplads i afdelingen Forbrugerpolitisk center, som både arbejder projektorienteret og med politisk interessevaretagelse inden for forskellige forbrugerrelevante politikområder. Du vil som praktikant skulle understøtte vores arbejde med højaktuelle, politiske emner som kunstig intelligens, tech-giganters forretningsmodeller, dataindsamling i apps, digital svindel, online markedsføring og børn og unges digitale liv. Du vil desuden få forskellige ad hoc-opgaver inden for politikudvikling, research og lobby/public affairs-arbejde.

Relevant uddannelse kan bl.a. være en juridisk eller anden samfundsvidenskabelig uddannelse, men vi tager også praktikanter fra andre uddannelser i betragtning. Det vigtigste er, at du er motiveret for og kompetent i forhold til at arbejde med de digitale dagsordner, der i dag spiller en væsentlig rolle i alle forbrugeres liv.

Praktikvejleder: Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist, [email protected].

Kvalitativ evaluering af økonomi- og gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk har siden 2010 drevet en økonomi- og gældsrådgiving, hvor ca. 120 kompetente frivillige rådgiver mennesker, som har uoverskuelig gæld eller er i risiko for at komme i gældsproblemer.

Som praktikant i gældsprogrammet vil du være med til at lave en kvalitativ evaluering af rådgivningen, hvor vi bliver klogere på den langsigtede effekt af rådgivningen. Evalueringsdesignet vil du være med til at lave, men vi forestiller os, at det vil indebære interview med nogle af de mennesker, der har modtaget rådgivning hos os. Du vil ligeledes blive inddraget i andre udviklingsopgaver i gældsprogrammet og få indblik i det frivillige sociale arbejde i praksis.

En stor del af de mennesker, der søger vores økonomi- og gældsrådgivning, har oplevet en krise i livet som har været udslagsgivende for deres økonomiske problemer. Det kan fx være skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom eller misbrug. Det er derfor vigtigt, at du også har interesse i at arbejde med mennesker i udsatte positioner.

Vi forestiller os, at du gennem dit studie har viden om kvalitative og kvantitative metoder, og at du har interesse i at arbejde med mennesker i udsatte positioner. Du kan fx studere sociologi, antropologi, en kandidat i socialt arbejde eller lignende.

Kontaktperson: Signe Gammeltoft, projektchef, [email protected].

Dataanalyse/datascience og dashboards
Er du passioneret omkring dataanalyse, datastrukturering og udvikling af dashboards? Så har du nu muligheden for at komme med i maskinrummet i afdelingen Test og analyse, der tester forbrugerprodukter og serviceydelser samt laver analyser. Afdelingens arbejde er et vigtigt element i organisationens politiske arbejde, forbrugeroplysning og medlemstilbud.

I praktikperioden vil du skulle arbejde på spændende projekter, vi kan definere i fællesskab, og som matcher dine færdigheder og udviklingsønsker. Du vil kunne arbejde med udvikling af mindre programmer til datahåndtering og API’er. Du vil også have mulighed for at arbejde med mere avancerede projekter, så som dataanalyse og strukturering af data fra vi får data fra vores laboratorier til endelig præsentation på vores hjemmeside eller i vores blad. Du vil blive introduceret til afdelingens forskellige fagområder og få mulighed for at arbejde på tværs af teamet med fokus på produkttest og dataanalyse.

Vi forestiller os, at du har en baggrund inden for, IT, data science, statistik eller andre naturvidenskabelige uddannelser og har et grundlæggende kendskab til at arbejde med Python og API’er.

Praktikvejledere: Projektleder Thorben Bayer, [email protected] / projektleder Thomas Sterner Pedersen, [email protected].

Uønsket kemi i forbrugerprodukter
Interesserer du dig for kemikaliers uønskede effekter på sundhed og miljø? Så tilbyder vi en praktikplads, hvor du bliver en del af teamet bag projektet ”Forbrugerrådet Tænk Kemi”, der hjælper forbrugere med at styre uden om uønskede kemikalier i forbrugerprodukter med udgangspunkt i vores mange undersøgelser og test.

I praktikperioden vil du bl.a. kunne komme til at arbejde med:

  • producentundersøgelse om PFAS i udvalgte produkter
  • deklarationstest efter eget valg
  • vurderinger i vores app Kemiluppen, der bedømmer indholdsstoffer i personlig pleje-, vaske- og rengøringsprodukter
  • andre relevante opgaver alt afhængigt af din profil og interesse

Dit arbejde vil blandt andet kunne danne grundlag for artikler og anden kommunikation til forbrugere.

Du bliver en del af afdelingen Test og analyse, der tester forbrugerprodukter og serviceydelser samt laver analyser. Afdelingens arbejde er et vigtigt element i organisationens politiske arbejde, forbrugeroplysning og medlemstilbud.

Vi forestiller os, at du har en baggrund inden for miljø- eller naturvidenskab, fx biologi, miljøkemi, toksikologi etc.

Praktikvejleder: Projektleder Stine Müller, [email protected].

Vi tilbyder
Forbrugerrådet Tænk tilbyder:

  • Et meningsfuldt praktikforløb, hvor du kan bidrage til at gøre en forskel for de danske forbrugere
  • Et spændende praktikantprogram med mulighed for både personlig og faglig udvikling i fællesskab med andre praktikanter
  • Et ambitiøst og engageret arbejdsmiljø, hvor vi arbejder sammen om at nå fælles mål
  • Mulighed for at deltage i vores supergode og sunde frokostordning
  • Et erkendtlighedsbeløb på kr. 3.000 pr. måned, der udbetales samlet ved afslutningen af praktikforløbet

Ansøgningsprocessen
Vi læser ansøgninger og holder samtaler løbende. Send derfor hellere din ansøgning i dag end i morgen.

Seneste ansøgningsfrist er den 30. april 2024.

Forbrugerrådet Tænk er en medlemsbaseret interesseorganisation. Vi er forbrugernes ansigt og stemme og arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan træffe et trygt og bæredygtigt valg.

I vores lækre lokaler i Ryesgade på Nørrebro vil du møde omkring 110 fagligt kompetente ildsjæle, der bl.a. arbejder med forbrugerpolitik, kommunikation, kampagner, uvildige test og medlemsrådgivning. Vi er stolte af det arbejde, vi udfører til gavn for vores medlemmer og alle forbrugere, og for at nå vores mål arbejder vi sammen på tværs af fagligheder og afdelinger. Hos os er to arbejdsdage sjældent ens, og det skal ofte gå stærkt, men samtidig har vi tid til et godt grin.

Vi har vedtaget en ambitiøs strategi for 2021-2025 med titlen ”Et trygt og bæredygtigt forbrug”, som du skal hjælpe os med at nå i mål med. Læs om strategien her.

Afdeling: Ryesgade 3A, København N

Lokation: København

Ansøgningsfrist: 30 Apr 2024

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Forbrugerrådet Tænkgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 30.04.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Openli

Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


Forbrugerrådet Tænk

Fiolstræde 17B, 2188 København K

Forbrugerrådet Tænk er en medlemsorganisation. Vi varetager vores mere end 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer og forbrugergruppers interesser.

Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2506609//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.