Få opslag som dette inden alle andre

Børnehusene Stjernen afdelingerne Nord og Vest, søger en pædagog til barselsvikariat på 30 - 37 timer om ugen.

Region Syddanmark


Er du uddannet pædagog? Og brænder du for at være med til at gøre en forskel for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser så har vi måske jobbet til dig.
Vil du være med til at sikre børn og unge med multiple funktionsnedsættelser de bedste udviklingsbetingelser og livskvalitet og være med til at give vore børn og unge en meningsfuld hverdag, hvor den enkeltes behov og ønsker danner rammen?

Børnehusene Stjernen er en del af Handicapcenter Fyn, som udover i Odense, har afdelinger i Nyborg og Kerteminde.
Børnehusene Stjernen er en døgninstitution, som består af 3 selvstændige huse, Nordstjernen, Sydstjernen og Veststjernen Vi bor i et nyere bygget hyggeligt, rummeligt og specialindrettet center hvor vi har fælles faciliteter såsom snoezelrum, træningsrum, legerum, etc. Hvert hus har plads til 8 børn og unge i alderen op til 24 år. Vores målgruppe er mobile og immobile børn samt unge med multiple funktionsnedsættelser.

Støttebehovet for de børn og unge som bor på afdelingerne Nord og Vest, varierer fra verbal støtte til fuld støtte til alle adl funktioner. Nogle har behov for 1:1-støtte alle døgnets vågne timer, mens andre kan deles om støtten. Flere af vores børn og unge kommunikerer med støtte fra alternative kommunikationsformer, som fx billed- og digitale kommunikationsværktøjer.

Vores nye kollegaer skal kunne se værdien i at anvende Krap-metoden som vores grundlæggende pædagogiske arbejdsmetode. Vi skal nok sørge for at du bliver uddannet i Krap, hvis du ikke har den i forvejen. Du skal kunne smitte med din ro, være klar i din kommunikation, have overblik og kunne begejstres over hverdagens mange stjernestunder. Din tilgang til hverdagens udfordringer og succeser er afgørende for hvordan børnene oplever disse, da de spejler sig i din reaktion.

Vi forventer du:

 • er uddannet pædagog
 • er en kollega der er anerkendende i tilgangen til børn
 • er stærk i relationsarbejdet
 • er reflekterende, etisk og analytisk i dit arbejde
 • er afprøvende og innovativ i opgaveløsningen
 • er stabil og pligtopfyldende
 • er faglig velfunderet, værdsættende og gerne med erfaring fra autisme området
 • engageret, initiativrig og omsorgsfuld
 • både kan arbejde selvstændigt og indgå i samarbejde med øvrige medlemmer af teamet
 • er skriftlig velformulerende
 • er indehaver af et B - kørekort
 • kan arbejder systematisk og detaljeorienteret
 • kan arbejde med børn der kan have udfordrende adfærd
 • har et stærkt børnesyn

Vi kan tilbyde:

 • en arbejdsplads i udvikling, hvor du kan være med til at sætte dit præg
 • et arbejde hvor relationen og kontakten med børnene er i højsæde
 • en selvstændig og selvledende arbejdsplads
 • dygtige og engagerede kollegaer
 • en spændende og afvekslende hverdag, hvor selvstændighed og egen ansvar er fremherskende
 • tid og rum til fordybelse, nærvær og omsorg i arbejdet
 • et personligt læringsrum, hvor der er plads til at undres
 • et hus hvor vi vil gøre en forskel for børnene
 • Faglig sparring og supervision

Vi prioriterer et omsorgsfuldt miljø, der har ”højt til loftet”, og hvor børnene og de unge altid kommer først. Vores mission er at være det bedste alternativ og supplement til barnets og den unges hjem. Vi har et tæt samarbejde med pårørende, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejerske, skole og uddannelsesintuitioner osv.

Børnehusene Stjernen modtager børn og unge med en bred vifte af vanskeligheder grundet medfødt eller erhvervet hjerneskade. Følgevirkninger kan være spasticitet, epilepsi, syns- og hørenedsættelser, autismespektrumforstyrrelser og diagnoser som Angelmann- og Jouberts syndrom.
Den indre udviklingsalder svinger fra få måneder til omkring 5 år og nogle børn har uhensigtsmæssig adfærd og nedsat impulsstyring.

Den pædagogiske arbejdsmetode tager udgangspunkt i KRAP dvs. de kognitive behandlingsformer og har fokus på de ressourcer børnene og de unge har. Pædagogikken i huset er lagt an på at imødekomme børnenes og de unges individuelle fysiske og sociale behov for der igennem at sikre den enkeltes trivsel og udvikling. Husets struktur bygger på forudsigelighed, overskuelighed og tydelighed. De pædagogiske, praktiske og administrative opgaver er uddelegeret i personalegruppen, så alle tager del i husets drift.

Ud over det pædagogiske arbejde er der sundhedsfaglige opgaver i form at medicinhåndtering, pleje/omsorgsopgaver og dokumentationsopgaver.

Praktisk
Arbejdstiden skifter mellem dag- og aftenvagter i tidsrummet fra kl. 5.45 – 22.15 og der er faste vagter hver anden weekend.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, CV, samt relevante bilag sendes elektronisk, og skal være os i hænde senest d. 19. april 2024
Der kaldes løbende ind til samtaler.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kasper Bøg Meszaros på tlf. nr. 30510 6527, eller på mail:

Se vores hjemmeside

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Socialpædagog

Arbejdstid: kl. 5.45 – 22.15 og der er faste vagter hver anden weekend.

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 19 Apr 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (19.04.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2524185//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.