Få opslag som dette inden alle andre

Er kirurgi lige dig – så kom til Kolding og leg

Region Syddanmark


Organkirurgi, Kolding Sygehus forsøger i øjeblikket en oprustning mhp at kunne hjemtage basis-operationer, som aktuelt sendes ud i det private.

Vi tilbyder derfor en afdelingslægestilling til besættelse 1/6 -24 eller efter aftale. Sommerferieplan er lagt her, så der vil være mulighed for frit valg af sommerferie eller tiltrædelse efter ferien.

Du vil indgå i bagvagtslaget (aktuelt 9 skiftet rul) med 2-skiftet tilstedeværelsesvagt. Derudover består vagtholdet af en døgndækket forv- og mellemvagt, samt en overlægevagt på tilkald efter kl 18.

Om dig:
Du er speciallæge i kirurgi.

Du er faglig kompetent, har gode samarbejdsevner og medvirker til et godt fagligt og socialt miljø på afdelingen og i huset.

Du er god til at prioritere og kan være teamleder i FAM og på operationsstuen.

Du har humor, overskud og er en god kollega.

Du sætter uddannelse af yngre kolleger højt

Du bidrager aktivt til fortsat faglig udvikling og varetagelse af afdelingens drift.

Vi tilbyder:
En glad afdeling med gode engagerede kolleger, som løfter i flok.

Fleksibel vagtplanlægning mhp. at få dit arbejds- og privatliv til at balancere

Teamdannelse, som varetager subspecialernes fortsatte udvikling med høj kvalitet, samtidigt med, at alle skal kunne varetage den akutte generelle kirurgi.

Gode muligheder for faglig udvikling og subspecialisering.

Du kan få styrket dine organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer om dette ønskes, med uddannelse og tildeling af udviklings- og ledelsesopgaver.

Vi har mulighed for at tildele en mentor blandt afdelingens speciallæger mhp optimalt onboarding forløb.

Om afdelingen :
Organkirurgisk afdeling varetager den benigne elektive kirurgi og har derudover et stort akutindtag.

Vi har gennem de sidste år opbygget faglige teams mhp optimering af patientforløb med høj faglig kvalitet.

Øvre team består af en galdedel med laparoskopisk og åben galdekirurgi, ERCP, PTC i samarbejde med Røntgenafdelingen, Rendevous galder og choledochoskopier. Derudover en mindre refluks gruppe, der varetager laparo- og endoskopisk reflukskirurgi, samt har en stor pH- og manometri funktion.

Hernieteamet udfører åbne/laparoskopiske og robotassisterende hernieoperationer og er besøgscenter for robotkirurgi.

Nedre team foretager benign colonkirurgi og proktologi.

Akutkirurgien prioriteres fremadrettet med en tilknyttet ledende overlæge og ambition om at tilbyde subspecialisering i akutkirurgi når dette etableres i regionen.

Skopiafsnit med primært gastro- og koloskopier (6000/år).

Afdelingen fungerer med en flad ledelse, tillid frem for kontrol og med stor vægt på et godt arbejdsmiljø. Vi forventer en ordentlig tone, og at alle kan bede om, og få hjælp.

Forskning prioriteres på afdelingen og i huset. Der er aktuelt en selvstændig forskningsafdeling med resourcepersoner inden for epidemiologi, statistik, hjælp til fundraising osv. En nyoprettet innovationshub er netop etableret i samarbejde med private aktører.

Afdelingen arbejder aktuelt på ansættelse af en post doc mhp planlægning og støtte til forskning i afdelingen.

Vi har et engageret uddannelsesteam med UAO og 2 UKYLér. Afdelingen har KBU, intro kirurgi, HU kirurgi fase 1 og 2, HU i almen medicin, akut kirurgi, plastikkirurgi og gynækologi og som følge deraf stort fokus på uddannelse.

Sygehus Lillebælt praktiserer aktivt ”patienten først”. Der vil i de kommende år være fokus på yderligere implementering af Fælles Beslutningstagning, Vælg klogt og skærmtilbud med henblik på at respektere patientens tid. Vi forventer at kommende kolleger deler disse værdier og udlever dem i hverdagen.

Nøgleinformationer :

Sygehus Lillebælt har et optageområde på 350.000, Kolding er akutsygehuset.

Vi har et sengeafsnit med aktuelt 17 pladser til de mest komplicerede organkirurgiske patienter. Derudover er der patienter i FAM, Korttidsafsnit (perioperative patienter), DagKlikken, ambulatorie/endoskopi afsnit og central operationsgang.

140 ansatte hvoraf ca. 40 er læger.

Løn- og ansættelsesforhold:

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst

Der skal dokumenteres kompetencer inden for de syv lægeroller i ansøgningen og ansættelse er betinget af dansk autorisation og ren børneattest.

Du er velkommen til at kontakte Cheflæge Majbritt Falkenberg (76 36 26 79) eller ) for yderligere oplysninger eller ønske om besøg på afdelingen.

Chefsygeplejerske Sidse Petersen, 7636 2511

Ansøgningsfrist : 19/4-24

Samtaler afholdes i uge 17-18 eller efter aftale.
For at give din ansøgning den bedste behandling, bedes du anvende "søg stillingen".

Afdeling: Organkirurgi, Kolding Sygehus

Stillingsbetegnelse: Afdelingslæge

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Kolding

Ansøgningsfrist: 19 Apr 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (19.04.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2528173//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.