Få opslag som dette inden alle andre

PÆDAGOGISK LEDER TIL KRÆMMERHUSET I SKÅDE-HØJBJERG DAGTILBUD

Aarhus KommuneDet skal være fantastisk at være barn i Kræmmerhuset! Vil du stå i spidsen for et børnemiljø, der er kendetegnet ved nærvær, tryghed, omsorg, fordybelse, leg og læring? Kræmmerhuset er en mindre integreret institution i Højbjerg, som søger en relationelt stærk leder, der vil støtte op om en fagligt velfunderet personalegruppe og et stærkt forældresamarbejde. Hvis du motiveres af at være i et stærkt læringsfællesskab med dine medarbejdere og skabe de bedst mulige betingelser for det gode børneliv, så står vi klar til at bakke dig op som vores nye leder.

Om os
Når vi byder velkommen til Kræmmerhuset, vil du opleve et trygt, omsorgsfuldt, sjovt og lærerigt sted at være barn. Du træder ind i en spændende ledelsesopgave i en institution, der er kendetegnet ved høj faglighed, fokus på det udviklende børneliv samt personalets trivsel i et miljø, hvor værdierne respekt, tydelighed, åbenhed og tillid er gældende.

Kræmmerhuset er en mindre integreret institution med 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Huset er opdelt efter alder med en vuggestue- og en børnehaveafdeling. Vi er cirka 12 engagerede medarbejdere i Kræmmerhuset, der gerne løfter i flok.

I Kræmmerhuset vægter vi fællesskabet og tillægger det stor værdi, at man som barn oplever at være en del af noget større – et fællesskab, hvor det unikke i hvert barn får plads og rum til at udfolde sig. Fællesskabet i Kræmmerhuset inkluderer selvfølgelig også forældrene, som vi har et rigtig godt samarbejde med.

Om jobbet
Kræmmerhusets pædagogiske praksis bygger på stærkere læringsfællesskaber, på neuropædagogisk udviklingsleg og den styrkede læreplan. I børnehaven er vi en ny sammensat gruppe, som ser frem til fortsat at udvikle vores struktur, pædagogiske tiltag og indbyrdes samarbejde. Vi står tydeligt på vores børnesyn, og vi trives bedst i et uformelt, men fagligt miljø, hvor anerkendelse og feedback kendetegner praksis.

I Kræmmerhuset har vi brug for en pædagogisk leder, der bedriver pædagogisk ledelse tæt på praksis, som kan give sparring, understøtte og udfordre vores pædagogiske praksis. Vi søger en leder, der har lyst til ledelse og udviser respekt, omsorg og ordentlighed.

Du har udover det pædagogiske ansvar i Kræmmerhuset også ansvaret for den daglige drift af Kræmmerhuset, alt sammen i tæt samarbejde og med understøttelse fra administrationen og dagtilbudslederen.

Du har særligt fokus på:

  • At bevare og forbedre den faglige udvikling, herunder skabe optimale rammer for udformningen af læringsmiljøer til gavn for hvert enkelt barn og dets individuelle behov.
  • At skabe gode betingelser for det samskabende og nære forældresamarbejde - i dagligdagen, i forældrerådet og gennem klar og tydelig information og kommunikation.
  • At bedrive synlig ledelse, hvor du gennem fælles læring, individuel feedback, sparring og med tillid delegerer og fortsat sikrer udvikling af den professionelle pædagogiske praksis.
  • At strukturere hverdagen ud fra en velfungerende mødeplan og skabe overblik via effektiv koordinering af opgaver med blik for husets samlede ressourcer og sikring af stabil drift. Det giver overskud til børnene og pædagogikken.
  • At tage ansvar for vedligeholdelse, økonomi og drift af institutionen inden for den givne ramme.

Om dig
Vi håber, at du kan genkende dig selv i følgende:

Du er anerkendende, omsorgsfuld og tillidsfuld: Du arbejder understøttende og tillidsfuldt med at sætte fokus på kerneopgaven. Du kan skabe og vedligeholde stærke relationer til børn, forældre, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.

Du er involverende og har øje for både den enkelte og helheden: Du har øje for både børn, personale og forældre, og forstår vigtigheden af at lytte og tilpasse dig individuelle behov, samtidig med at du holder fokus på de overordnede mål og strategier.

Du prioriterer kommunikation: Du er kommunikativt stærk. Du er tydelig, anerkendende og ordentlig i din kommunikation, både i forhold til det pædagogiske personale og forældrene.

Du er beslutningskompetent og personlig: Din faglige ekspertise og personlighed, gør dig i stand til at opbygge stærke relationer og fastholde en fælles retning – også i modvind.

Du skaber overblik og arbejder struktureret: Du kan skabe systematik - i driften og i egne opgaver. Du holder overblikket og fokus, når ambitionerne er høje og idéerne mange. Du formår at rammesætte både metode og proces.

Du skaber psykologisk tryghed: Du fremmer en kultur hvor vi taler om problemerne, hjælper hinanden, værdsætter vores forskelligheder, og hvor vi tør begå fejl og lære af dem.

Krav til stillingen
Du er pædagogisk uddannet og fagligt velfunderet med erfaring inden for 0-6 års området. Det vil også være et plus, hvis du har specialpædagogisk indsigt. Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring, eller erfaring med ledelsesprocesser, der giver dig potentialet til at træde ind i lederrollen. Du har en lederuddannelse eller lyst til at gå i gang med en. Du kender til digitale værktøjer og kan understøtte den digitale strategi, hvor medarbejderne skal arbejde med Aula, SharePoint, Chromebook og Outlook.

Derfor skal du vælge os
Kræmmerhuset er en hyggelig og stemningsfuld institution, som emmer af sjæl og varme. Huset, der er en tidligere isenkramforretning, skaber i dag en legende, indbydende atmosfære for børnene. Med de store butiksvinduer, der åbner ud mod Rosenvangs Allé og Kridthøj Torvet, inviteres både lys og lokalsamfundet ind i stuerne. På den anden side af bygningen er vores hyggelige, nyetablerede legeplads.

Du bliver en del af et lederteam på i alt 9 pædagogiske ledere og en dagtilbudsleder. I lederteamet har vi fokus på både ledelsesmæssige og faglige aspekter og på, at vores ledelse skaber værdi for kerneopgaven.

Vi er som team kendetegnet ved en høj grad af fællesskab omkring opgaven, hvor vi aktivt bruger hinanden og hinandens kompetencer og tager medansvar for udviklingen af hele dagtilbuddet. Du kan forvente, at vi har en mentorordning etableret den første tid, du er leder.

Læs om #DetViGør i Børn og Unge:
Læs mere om os: Kræmmerhuset (aarhus.dk)
Dagtilbud: Det Vi Gør (aarhus.dk)
Børn og Ungepolitikken: Børne- og ungepolitik (aarhus.dk)
Bredere børnefællesskaber: Bredere børnefællesskaber (aarhus.dk)
Stærkere læringsfællesskaber: Stærkere Læringsfællesskaber (aarhus.dk)
Ledelse: Ledelse (aarhus.dk)

Løn og ansættelse
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du er ansat uden højeste arbejdstid.
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og lokallønsaftale indgået med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Årsløn er ca. 471.552 kr. ekskl. pension. Herudover er der jf. lokallønsaftalen kvalifikationstillæg for specifikke uddannelser.
Der indhentes børneattest samt straffeattest.

Vi håber, du kan starte den 1. september 2024.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning
Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 4. juni 2024. Den 7. juni udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 11. juni fra kl.11.00 og frem.
Der medvirker HR-konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå den 21. og 24. juni. Anden samtalerunde afholdes den 27. juni fra kl.11.30.

Klik på "Ansøg" nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen eller har lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder, Lone Albertsen, på telefonnummer 4012 4429. Eller konstitueret dagtilbudsleder i Skåde Højbjerg dagtilbud, Mette Guldager, på telefonnummer 51 57 66 44.

I Aarhus Kommune sætter vi børnene i centrum
Vi vil give alle børn og unge de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives. Det kræver stærke læringsfællesskaber og tværfagligt samarbejde mellem de voksne omkring barnet.
I Aarhus Kommune bliver du en del af en samarbejdskultur, hvor data, viden og erfaringer inddrages, så alle får mulighed for at lære sammen af hinanden og med hinanden på tværs af professioner, medarbejder- og ledelsesniveauer. Vi tror på at børn og unge gør, hvad de kan. Børnene er ikke problemet, men de viser problemet. I Aarhus Kommune tager de voksne ansvar for læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Afdeling: Kræmmerhuset

Ansøgningsfrist: 04 June 2024

Placering: Olaf Rudes Vej 20, 8270, Højbjerg

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aarhus Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 04.06.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


Aarhus Kommune

Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Aarhus Kommune eller Århus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 349.983 indbyggere.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2549408//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.