Få opslag som dette inden alle andre

Projektsygeplejerske til forskningssektionen, Kirurgisk Afdeling A, OUH

Region Syddanmark


Er du interesseret i at blive en del af forskningen på en højt specialiseret afdeling
Er du klar til nye udfordringer og spændende arbejdsopgaver i et velfungerende team, så skynd dig at søge denne stilling hos os.
Vi ønsker os en projektsygeplejerske i en fast stilling på 37 timer pr. 01.07.2024 eller efter aftale. Du ansættes under oversygeplejerske Mette Marie Nordestgaards ledelse. Stillingen vil være fordelt lige mellem sengeafsnit A2 og forskningsenheden. Introduktionen til projektsygeplejerske i Afdeling A, betyder oplæring i form af relevante kurser samt introduktion til arbejdet ved erfaren projektsygeplejerske. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med den erfarne projektsygeplejerske, og forskningssektionens øvrige stab af læger, sekretærer og sygeplejersker.

Du vil blive en del af et fast team i forskningsenheden. Der vil ligeledes være et introduktionsprogram for sengeafsnit A2.

På A2 vil du skulle arbejde hver 3. weekend samt blandede vagter.
Ønsker du indblik i vores hverdag som projektsygeplejerske og/eller sygeplejerske på A2, kan vi tilbyde en følgedag.

Arbejdet som projektsygeplejerske
Som projektsygeplejerske arbejder du med mange aspekter af forskningssektionens opgaver.

Dette indebærer opgaver som:

 • Kommunikation på flere niveauer med patienter og samarbejdspartnere
 • Indhentning af patientdata fx spørgeskemaer, blodprøver og foretage bivirkningsregistrering til primært de lægefaglige initierede forskningsprojekter
 • Føre data ind i kliniske forskningsdatabaser
 • Deltage i sygeplejeplejefaglige projekter
 • Deltage i planlægning og gennemførelse af workshops og symposier
 • Deltage i internationale kongresser og møder
 • Spiker Good Clinical Practice (GCP)
 • Indgå i samarbejde med projektansvarlige ved implementering af nye projekter
 • Udvikle egen kliniske praksis og kompetencer.

Hvad er forskningsenheden?
Forskningssektionens intention er, at alle patienter der behandles på Kirurgisk Afdeling A, skal tilbydes at indgå i et forskningsprojekt for at sikre den bedste patientbehandling.
Den kliniske forskning er det primære fokus, men også translationel og eksperimentel kirurgisk forskning er vigtige indsatsområder ligesom sygeplejeforskningen. Målet er, at al diagnostik, behandling og pleje skal være evidensbaseret, og at afdelingen er i front med hensyn til innovation og introduktion af ny behandling.
Indsatsområderne er en høj grad af tværfaglighed ikke alene på OUH, men også regionalt, nationalt og gennem internationale samarbejdsparter. Samarbejde med medico- og medicinalindustrien er højt prioriteret.
Forskningssektionen har en stab af velkvalificerede professorer, postdoc og lektorer. Der arbejdes med små projekter til større projekter, der kan indgå i en ph.d. uddannelse.

Hvilke patienter er indlagt på A2?
A2 er højt specialiseret inden for nedre abdominal kirurgi. Vi modtager patienter med kirurgiske sygdomme i det nedre mave- og tarmkirurgiske område, dvs. tyndtarm, tyktarm og endetarm. Halvdelen af vores patienter er kræftpatienter, som dels kommer i behandlingsmæssigt øjemed, men afsnittet har også mange patienter med åbne indlæggelse, hvor smertelindring er en stor del af behandlingen og plejen.

Den anden halvdel er patienter med benigne lidelser som fx Colitis Ulcerosa og Morbus Crohn. Vi har både regionsfunktion for IBD-kirurgi samt landsdelsfunktion inden for pouch operationer.

Hvad vil vi forvente af dig, som vores nye kollega?

 • Er uddannet sygeplejerske (ufravigeligt krav)
 • Gerne videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau
 • Engagement og interesse for specialet
 • Interesse for faglig udvikling, både din egen, men også vores
 • Stabilitet og fleksibilitet
 • At du er en god kollega
 • At du er robust og kan bevare roen i pressede situationer
 • At du er positiv og glad af natur.

Hvad kan du forvente af os, som ny kollega på A2?

 • Et spændende speciale
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer
 • Gode og opmærksomme kollegaer
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Oplæring efter individuelt behov
 • Mulighed for faglig udvikling
 • At der tilstræbes størst mulig harmoni mellem arbejdsliv og privatliv
 • Tværfagligt samarbejde med afdelingens læger, fysioterapeuter og diætist.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i regionen.
Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.
Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Som ansat på OUH arbejdes der efter OUH´s kodeks

 • Patienten først
 • Højeste faglighed
 • Helhed og ansvar.

Ansøgning:
Ansøgningsfrist er den 26. maj 2024 og samtalerne vil blive afviklet i uge 23 og 24.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks jobportal.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske på A2 Mette Marie Nordestgaard, mobil: 2967 7169, e-mail:

Du er også meget velkommen til, at lave aftale om et uformelt besøg på afdelingen.

OUH´s internetside, Facebook og LinkedIn kan du læse mere om afdelingen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Kirurgisk Afdeling A Odense-Svendborg

Stillingsbetegnelse: Forsker

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 26 May 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 26.05.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2562098//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.