Få opslag som dette inden alle andre

Uddannelsesansvarlig overlæge til Bedøvelse og Intensiv, Esbjerg og Grindsted Sygehus

Region Syddanmark


Vil du være med til at præge uddannelsesudviklingen i en afdeling hvor faglighed, uddannelse og læring er nøgleord samt ydermere være en del af et speciallægeteam bestående af positive, fremsynede, engagerede, aktive og humørfyldte kolleger, bør du søge denne stilling.

Pr. 1. september 2024 eller efter aftale, søger vi en ny kollega, der er kvalificeret speciallæge med dokumenteret interesse og erfaring som uddannelsesansvarlig overlæge.

Afdelingen ønsker fortsat et stærkt lægefagligt fællesskab under hensyntagen til den enkeltes interesser og ønsker. Med fokus på vigtigheden af relationer imellem medarbejderne, der skaber en forståelse for helheden og et godt arbejdsmiljø, lægges der vægt på at ansøgerne er personer med ønske om, at deltage i et aktivt fællesskab.

Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for 5 introduktionsstillingsforløb og 4 hoveduddannelsesforløb årligt. Afdelingen har en selvstændig uddannelses/udviklingsenhed med 1 uddannelsesansvarlig overlæge og 1 – 2 uddannelsesansvarlige yngre læger.

Der vil være mulighed for at blive tilknyttet den døgndækkede akutlægebil.

Vi forventer at den uddannelsesansvarlige overlæge

 • Er uddannet speciallæge i anæstesiologi
 • Har kompetence og erfaring til at styrke den lægelige uddannelse
 • Har kendskab til lærings- og evalueringsstrategier
 • Har erfaring med planlægning og koordinering af yngre lægers uddannelse
 • Har grundlæggende kendskab til det kliniske speciale og kvalitetssikring
 • Har interesse for ledelse og administration
 • Er fagligt inspirerende og initiativrig
 • Besidder gode samarbejdsevner

Vi tilbyder

 • En afdeling med et godt fællesskab og gode kolleger
 • Tillid frem for kontrol
 • En flad ledelsesstruktur
 • Fleksibel vagtplan

Hvem er vi

Vi håndterer samtlige skærende specialer på Esbjerg og Grindsted sygehus såvel planlagte som akutte operationer. Herudover betjenes Psykiatricenter Vest (psykiatriske afdelinger) med anæstesi til ECT-behandlinger.
Aktiviteten i vores afdeling er som helhed præget af hospitalets status som akutsygehus med ca. 17.000 anæstesier pr. år. Bedøvelse og Intensiv varetager desuden driften af sygehusets Intensiv afsnit med 12 højintensive pladser samt den døgndækkede akutlægebil.
Lægestaben består aktuelt af 26 speciallæger, 12 læger på intro- og hoveduddannelsesniveau. Der er 6 oversygeplejersker, der tilsammen leder ca. 260 sygeplejersker fordelt på intensiv afsnit, opvågnings afsnit, operations afsnit, anæstesi afsnit, planlagt Kirurgi Esbjerg og planlagt Kirurgi Grindsted. Herunder varetager afdelingen også planlægning og booking af operationer i central Booking
Dit hovedarbejdssted vil være på Esbjerg og Grindsted Sygehus
Bedøvelse og Intensiv består af følgende afsnit:

Anæstesi afsnit (Esbjerg, Grindsted og Brørup). Der udføres samlet ca.17.000 anæstesier årligt. Der ydes anæstesi inden for gynækologi/obstetrik, urologi, øre-næse-hals-, ortopæd-organ-, kar-, kæbe og plastikkirurgi.
Central booking har bookingansvaret i samtlige specialer for elektive operationer på Esbjerg og Grindsted Sygehus
Intensiv afsnit har 12 pladser. Der indlægges per år er ca. 850 patienter.
Planlagt Kirurgi Esbjerg modtager alle central elektive operationspatienter samt varetager dagkirurgi fra specialerne parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologisk kirurgi, urologi, mammakirurgi, øre-næse-hals kirurgi samt plastikkirurgi.
Planlagt Kirurgi Grindsted varetager elektiv ortopæd- og parenkymkirurgi.
Præhospital afsnit har en døgnbemandet lægebil, der dækkes af afdelingens egne læger.
Uddannelse vi er normeret til 5 introduktionsstillinger og 4 hoveduddannelsesforløb årligt. Der pågår et tæt tværfagligt samarbejde mellem afdelingens uddannelsesansvarlige medarbejdere. Læs gerne vores seneste Inspektorrapport.
Afdelingen har tilknyttet medicinstuderende som en del af ”stamafdelingskonceptet” i relation til medicinstudiet på Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitets Hospital. Der er afsat en klinisk lektor til dette formål

Du er velkommen til at kontakte Cheflæge Morten Lund Christiansen på tlf. 21513056 ved yderligere spørgsmål til stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningen og relevante bilag fremsendes elektronisk. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, ansøgere skal udfylde dette skema (Overlægebedømmelse) og medbringe til evt. samtale.

Ansøgningsfrist er den 28.05.24
Ansættelsessamtale afholdes den 13.06.24

Afdeling: Bedøvelse og Intensiv

Stillingsbetegnelse: Overlæge

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Esbjerg

Ansøgningsfrist: 28 May 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 28.05.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2566027//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.