Få opslag som dette inden alle andre

Ph.d.-stillinger i jura På Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Syddansk Universitet (SDU)Ansøgningsfrist: 5. august 2024
Ved Juridisk Institut vil en eller flere ph.d.-stillinger i jura med tjenestested i Odense være ledige til besættelse pr. 1. januar 2025 eller snarest derefter.

Den primære opgave i ansættelsen er forskning og som følge deraf at udfærdige en ph.d.-afhandling inden for den treårige ansættelse. Som ph.d.-stipendiat på Juridisk Institut vil du indgå i et juridisk forskningsmiljø forankret på et samfundsvidenskabeligt fakultet.

Vi forventer, at du har faglige kvalifikationer, der svarer til et niveau opnået ved gennemførelse af en relevant kandidatuddannelse. Har du praktisk erfaring inden for fagområder, der er relevante for det foreslåede forskningsprojekt, er det i sagens natur en fordel, men det hverken kræves eller forventes.

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse på højeste internationale niveau. Gennem ph.d.-forløbet indgår du som ph.d.-studerende i aktive forskningsmiljøer i både ind- og udland og får en omfattende faglig viden ved bl.a. at deltage i ph.d.-kurser. Gennem ph.d.-forløbet opnår du desuden undervisningserfaring, idet du kommer til at prøve kræfter med undervisning inden for udvalgte fag på den juridiske uddannelse. Det forventes, at du kan undervise på dansk og/eller engelsk.

Som ansat ph.d.-studerende skal du indgå i det allerede etablerede juridiske forskningsmiljø på vores institut. Vi værner om vores gode arbejdsmiljø, og du forventes derfor at udvise engagement og synlighed i forhold til instituttet – internt som eksternt – og at bidrage positivt til instituttets arbejdsmiljø, dagligdag og løbende drift.

Du kan finde flere oplysninger om vores ph.d.-uddannelse på vores hjemmeside. På hjemmesiden finder du også information om instituttets meriteringskriterier. Det juridiske ph.d.-program udbydes af Ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og på deres hjemmeside kan du finde generelle oplysninger om det at være indskrevet som ph.d.-studerende.

Juridisk Institut har en samarbejdsaftale med Universita' Ca' Foscari i Venedig. Den gør, at vi tilbyder en såkaldt double PhD degree. Læs mere om aftalen her.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingerne (ift. såvel uddannelsen som ansøgningsproceduren), er du velkommen til at henvende dig til ph.d.-koordinator, professor Nina Dietz Legind på [email protected]. Du er også velkommen til at kontakte en eventuel kontaktperson for det enkelte fagområde.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende:

• Motiveret ansøgning
• Detaljeret cv (uddannelses- og arbejdshistorik skal angives med måneder og årstal)
• Eksamensbeviser (kandidatbevis inkl. eksamensresultater)
• Ansøgningsskema til den ledige ph.d.-stilling (download skemaet her)
• Projektbeskrivelse (maks. fem sider af 2.400 tegn pr. side inkl. mellemrum, noter, bilag, litteraturliste osv.) (download vejledning til udarbejdelse af projektbeskrivelsen her)
• Resumé af din projektbeskrivelse (maks. 250 ord)
• Eventuelle publikationer – dog maks. to (for publicerede kandidatafhandlinger er det kun problemformulering og konklusion, der skal uploades)
• Oplysning om erfaring med undervisning eller anden vidensformidling

Dokumenter bør ikke indeholde CPR-nummer - i så fald skal CPR-nummer overstreges.

Bemærk: Du må kun uploade to filer. Den første fil skal indeholde den motiverede ansøgning. Den næste fil skal indeholde CV og det øvrige materiale. Filerne skal være i Adobe PDF-format. De to filer må tilsammen maks. fylde 10 MB.

Dokumenter, der ikke er på dansk, norsk eller svensk, skal oversættes til engelsk. Hvis din ansøgning ikke indeholder det påkrævede materiale, kan universitetet afvise den uden yderligere varsel.

Forslag til områder og emner
Opslaget er ikke begrænset til særlige juridiske områder og temaer, men nedenstående liste kan tjene til inspiration. Den faglige kontaktperson er anført i parentes.

Medieret (Sten Schaumburg-Müller, [email protected])
Straffuldbyrdelsesret (Linda Kjær Minke, [email protected])
Sundhedsret (Frederik Waage, [email protected])
Forvaltningsretlige retsprincippers virkning på forfatningsniveau (Frederik Waage, [email protected])
Folketingets ombudsmands rolle i dansk forfatnings- og forvaltningsret (Frederik Waage, [email protected])
Causakriteriet i dansk ekspropriationsret (minkerstatningerne) (Frederik Waage, [email protected])
Skatterettens virksomhedsbegreb (Jane Ferniss, [email protected])
Beskatning ved ind- og udstationering af medarbejdere (Jane Ferniss, [email protected])
Selskabsretlige problemstillinger forbundet med f.eks. SMV eller anpartsselskaber (Troels Michael Lilja, [email protected])
Forbrugerbeskyttelse i aftaleretten efter varedirektivet og direktivet om digitalt indhold (Troels Michael Lilja, [email protected])
Obligationsretlige retsgrundsætninger (Torsten Bjørn Larsen, [email protected])
Tingsrettens anvendelse på IP-rettigheder (Torsten Bjørn Larsen, [email protected])
Beskyttelse af den præsumptivt svage part (Nina Dietz Legind, [email protected])
EU-rettens betydning for udviklingen af governance i pengeinstitutter (Niels Skovmand Rasmussen, [email protected], og Nina Dietz Legind, [email protected])
Samspillet mellem EU-retten og national ret på det finansielle område (Niels Skovmand Rasmussen, [email protected], og Nina Dietz Legind, [email protected])

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten med tilhørende cirkulære til protokollat om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter og bestemmelserne for ph.d.-stipendiater, som den er beskrevet heri.

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 20. december 2021 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiater.

Ansøgningsprocedure
Ved ansøgningsfristens udløb udvælges et antal ansøgere til faglig bedømmelse (shortlisting) ud fra en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der ift. deres kvalifikationer og projektbeskrivelse bedst matcher instituttets forskningsgruppers strategier og instituttets rekrutteringsbehov.

De udvalgte ansøgere vil herefter blive bedømt af et fagkyndigt udvalg under ph.d.-skolen. Når udvalget har afgivet sin indstilling, vil ansøgeren få tilsendt den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende selv. Udvalgte ansøgere inviteres til en ansættelsessamtale.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 5. august 2024, 23:59 CET.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juridisk Institut er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der består af i alt seks institutter. Instituttet har cirka 65 fastansatte medarbejdere – samt en række deltidsansatte undervisere – fordelt på fire forskningsgrupper (Privatret, Offentlig ret, International ret samt Retten i samfundet) og et sekretariat. Derudover har instituttet forskningscenteret Centre for Law, Sustainability & Justice. Instituttet arbejder for at sikre høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for retsvidenskabelig forskning, uddannelse og videnudveksling.

Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse (BA jur.)/cand.jur. samt kombinationsuddannelsen HA (jur.)/cand.merc.jur. Instituttet varetager endvidere undervisningen i de øvrige juridiske fag, der udbydes på SDU, bl.a. på cand.merc.aud., ingeniøruddannelserne og HD-uddannelserne.

Instituttet har til huse på tre lokationer: Campus Odense (hvor størstedelen af medarbejderne har deres daglige virke), Campus Kolding og Campus Esbjerg. BA jur.-uddannelsen i Esbjerg startede i 2023, og her er det juridiske fagmiljø derfor under opbygning.

Placering: Odense, Denmark

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Syddansk Universitet (SDU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 05.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


Syddansk Universitet (SDU)

Campusvej 55, 5230 Odense M

SDU åbnede dørene for de første studerende i Odense i september 1966, og siden da er det gået stærkt. Vi har nu fem fakulteter med omkring 30.000 studerende, heraf mere end 15 % fra udlandet, og knap 4.000 ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg og København.

Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2566850//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.