Få opslag som dette inden alle andre

Overlæge på Øre-Næse-Halskirurgisk/Høreklinik Afdeling F med særligt ansvar for ørekirurgi og behandling af patienter med svimmelhed

Region Syddanmark


Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter aftale.

Afdelingen
Afdelingen har et stort antal højt specialiserede funktioner og regionsfunktioner, og servicerer primært Region Syddanmark med 1,2 mio. indbyggere. Afdelingen har desuden hovedfunktion for sit lokale optageområde som omfatter ca. 500.000 indbyggere på Fyn og omkringliggende øer. Afdelingen har en stor undervisningsforpligtelse overfor Syddansk Universitet, samt en række yngre læger under specialistuddannelse.
På Odensematriklen foregår udredning og behandling på højtspecialiseret niveau i særdeleshed, samt indlæggelseskrævende patientforløb. På Svendborgmatriklen foregår ambulante patientforløb inkl. kirurgi. På begge matrikler findes desuden høreklinikker.

Hovedarbejdssted bliver Svendborgmatriklen. Der vil også være funktioner på Odensematriklen.

Stillingen
Ansøger forventes at

 • varetage og videreudvikle den højtspecialiserede ørekirurgi på OUH, herunder cochlear implant kirurgi, med fokus på faglig kvalitet og oplæring
 • have lyst og evner til at kunne indgå i tværfaglige samarbejder, f.eks. skullbase-kirurgi i samarbejde med neurokirurgisk afdeling og behandling af maligne sygdomme i relation til øret i samarbejde med plastikkirurgisk og onkologisk afdeling.
 • være fagområdeansvarlig for Svimmelhedsambulatoriet på Svendborgmatriklen med fokus på faglig kvalitet, udvikling, oplæring samt multidisciplinære samarbejder med øvrige hospitalsafdelinger og primærsektoren. Den ansatte vil være sparringspartner inden for vestibulogi for den ledende overlæge i Svendborg, som har det formelle ledelsesansvar.
 • være ansvarlig for visitation til Svimmelhedsambulatoriet, etablering og revision af instrukser
 • bidrage aktivt i oplæringen af yngre læger i afdelingen generelt og i den ørekirurgiske søjle i særdeleshed.
 • være bevidst om sin ledelsesmæssige position, sit medansvar i afdelingens drift og sit ansvar som rollemodel for yngre kolleger.
 • indgå i afdelingens bagvagtslag
 • have undervisningserfaring på universitetsniveau og bidrage til afdelingens undervisningsforpligtelse på medicinstudiet og audiologistudiet i et omfang svarende til minimum et C-lektorat.
 • deltage aktivt i afdelingens forskningsprojekter samt præ- som postgraduat undervisning
 • profilere afdelingen både internt på OUH, men også udenfor OUH
 • arbejde efter OUH's kodeks; patienten først, højeste faglighed, helhed og ansvar
 • bakke op om OUH's ledelsesgrundlag samt principper om medarbejderskab

Ansøger
Ansøger skal være speciallæge i oto-rhino-laryngologi og oppebære kompetencer indenfor de 7 lægeroller.
Ansøger skal hertil kunne fremvise særlige kompetencer og interesser inden for ovenfor nævnte subspecialer.
Dokumenteret forskning vægtes positivt.
Ansøgere skal have fagligt engagement og ambition, gode samarbejdsevner, fleksibilitet og godt humør, samt en stor arbejdskapacitet.

Ansøgning
Ansøgningen bør udformes, således at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder.
Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer ift. de 7 lægeroller, samt udformes mhp. faglig bedømmelse jf. Region Syddanmarks vejledning for ”Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Syddanmark” . Se mere her: Bedømmelse af overlæger ved ansættelse (regionsyddanmark.dk)

Se i øvrigt funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er iht. til den gældende overenskomst for overlæger mellem Foreningen af speciallæger og Danske Regioner.
Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

Tidsforløb
Ansøgningsfrist er den 7. juli 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Svendborg den 12. juli 2024.

Vil du høre mere
er du velkommen til at kontakte konst. cheflæge Camilla Slot Mehlum, tlf. 61794845/65411649, eller ledende overlæge Christian Faber (nærmeste leder),

Afdeling: Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afd. F

Stillingsbetegnelse: Overlæge

Arbejdstid: Fuld tid

Arbejdssted: Svendborg

Ansøgningsfrist: 07 Jul 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 07.07.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2577529//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.