Få opslag som dette inden alle andre

HALLOO – vi leder efter dig, Grejsdalen 13 i Nyborg - genopslag for at udvide ansøgerfeltet.

Region Syddanmark


Pædagog/PAU søges til Grejsdalen 13.
Handicapcenter Fyn, Grejsdalen Hus 13 i Nyborg søger en pædagog eller PAU med interesse for borgere med en diagnose inden for autismespektrum forstyrrelse og nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Stillingen er med ansættelse gerne fra den pr 01.08.24, men også gerne før eller senest den 01.09 og med et timetal mellem 32 – 37 timer pr. uge. Der er skiftende arbejdstider dag og aften, samt arbejde hver 2. weekend.

I Hus 13 bor 8 voksne borgere. Vi arbejder ud fra en relations orienteret, rummelig og anerkendende tilgang, hvor vi sætter ”Borgeren først”. Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor vi vægter fagligheden højt og vores fokus er på borgerens trivsel. Det pædagogiske arbejde ved den enkelte borger tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov for en struktureret og forudsigelig hverdag så der skabes tryghed for den enkelte. Der anvendes ved flere borgere visuelt understøttende kommunikation i form af piktogrammer, dagstavler og Tegn Til Tale. Ligeledes har borgerne brug for støtte og guidning i alle hverdagens gøremål. Enkelte har behov for 1:1 støtte i alle døgnets vågne timer. Der vil kunne forekomme udad-reagerende og selvskadende adfærd. Vi arbejder løbende med, at tilpasse borgernes risikoprofiler, for at skabe størst mulig tryghed og trivsel for både borger og medarbejder.

Vi anvender KRAP i vores arbejde med borgeren og arbejder som center på at blive certificeret.

Vi lægger i vores praksis vægt på værdier som anerkendelse, rummelighed, respekt og ligeværdighed.

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med de pårørende og inddrager dem så meget som muligt.

Den pædagog/PAU vi søger må gerne:

 • Have kendskab til borgergruppen eller være nysgerrig på at lære.
 • Være fagligt velfunderet og trives i en struktureret pædagogisk hverdag.
 • Have et roligt smittende nervesystem når hverdagen ind i mellem bliver hektisk.
 • Kunne arbejde selvstændigt, motiveret og kan comitte sig til kerneopgaven.
 • Være teamspiller, refleksiv, nærværende og se styrken i godt samarbejde.
 • Kunne formulere sig skriftligt og deltage i dokumentations arbejdet i hverdagen.
 • Have godt overblik, ordenssans og være pligtopfyldende.
 • Være afklaret med, at arbejdet indeholder hjælp til personlig hygiejne.
 • Kan finde ro i at arbejde meget 1:1 med borger.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt udfordrende og spændende job.
 • En kompetent og meget engageret personalegruppe.
 • Mulighed for en KRAP uddannelse og andre kurser.
 • Et arbejdsmiljø hvor der også er plads til humor.
 • Et grundigt intro forløb med sidemandsoplæring hos borgerne og intro på center niveau.
 • Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
 • Supervision, teammøder og personalemøder.

Ansøgningsfrist er løbende – dog senest den 15.08.2024
Samtaler vil blive afholdt løbende.
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Ulrich Hermansen tlf. 20271526, såfremt du vil vide mere.

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Socialpædagog

Arbejdstid: Der er skiftende arbejdstider dag og aften, samt arbejde hver 2. weekend.

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 15 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 15.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2584937//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.