Få opslag som dette inden alle andre

Sygeplejerske søges til spændende delestilling, i Hjerne- og Nervesygdomme Ambulatorium og Sengeafsnit - Her har du mulighed for at få det bedste fra

Region Syddanmark


Kunne du tænke dig at arbejde i et ambulatorium og samtidig have mulighed for at opretholde dine sygeplejefaglige kompetencer inden for det akutte område i et sengeafsnit. Så er det måske dig, vi er på udkig efter.

Hjerne- og Nervesygdomme søger sygeplejerske, der har lyst til at bringe fagligheden i spil på tværs af vores ambulatorie og sengeafsnit. Dit fremmøde vil som udgangspunkt være fordelt med 50% i ambulatoriet og 50% i sengeafsnittet med weekendvagt i sengeafsnittet.

Vi vil til efteråret 2024 tilbyde sklerosesygepleje på Nærhospital Middelfart, hvorfor du i mindre omfang skal påregne transport til og fra arbejde, såfremt du får en funktion der.

Ledelsesmæssigt bliver du ansat under oversygeplejersken i Hjerne- og Nervesygdomme ambulatoriet, men vil også have et tæt samarbejde med oversygeplejersken i sengeafsnittet. Hos os er ledelsen tæt på klinikken, og du kan derfor forvente en synlig og nærværende daglig ledelse.

Som et kæmpe plus har du hos os, stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din vagtplan både i hverdage og weekender, under forudsætning af at du selv udarbejder udkast til din fremmødeplan og planlægger at skulle arbejde gennemsnitligt hver 3. weekend.

Du kan som fastansat sygeplejerske hos os glæde dig til at blive en del af et godt arbejdsmiljø præget af gensidig respekt, arbejdsglæde og åbenhed.

Stillingen ønskes besat den 1. september 2024, eller efter aftale og er på 37 timer, eller timetal efter eget ønske.

Ambulatoriet
Du får et dagligt samarbejde med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, yngre læger og speciallæger i relation til fagteams, samt neurofysiologiassistenter og neuropsykologer.

Vores hyppigste opgaver er i forhold til patienter med Sklerose, Epilepsi, Parkinson, ALS og Hovedpine, selv om vi modtager henvendelser på alle neurologiske lidelser.

Din arbejdsdag vil veksle mellem selvstændige, ambulante sygeplejeprogrammer med adgang til supervision, telefoniske besvarelser og tværgående opgaver med koordination og assistance til lægerne tilknyttet vores akutte ambulatoriefunktion.

Kontakt til patienterne i ambulatoriet er som oftest planlagt, men opgaven fra dag til dag veksler mellem den akutte enkelt besøgende patient og gengangere i form af kronisk syge patienter. Din kontakt til patienterne kan også variere blandt andet fra fremmøde på afsatte tider til henvendelser per telefon uden forudgående aftale.

Vi forventer at du forholder dig åbent og nysgerrigt til din nye arbejdsplads og bl.a. vil bidrage til vores arbejde med at yde excellent sygepleje og tilbyde fælles beslutningstagen, som er eksempler på vores tilgange til sygeplejen. Det er ofte nye kolleger der får de bedste idéer til udvikling af vores fagområde, så vi vil glæde os til din feedback.

Sengeafsnittet
I vores sengeafsnit har vi plads til 22 patienter med forskellige neurologiske lidelser som f.eks. blodpropper i hjernen, hjerneblødning, tumor i hjernen, neuroinfektioner, epilepsi m.fl. Vi arbejder hver dag på at yde excellent sygepleje til alle sengeafsnittes patienter. Derfor prioriterer vi en personorienteret primærsygepleje med vægt på høj faglighed, nærvær og velvære for hver enkelt patient. Vi arbejder dagligt i to teams, hvilket skaber mulighed for løbende erfaringsudveksling og faglig sparring. Samtidig giver det en tydelig struktur i forhold til, hvor du kan få praktisk hjælp i det daglige arbejde.

Patienterne indlægges i sengeafsnittet akut via akutmodtagelsen. En arbejdsdag er derfor meget uforudsigelig, afvekslende og kompleks og det kræver en dygtig sygeplejerske at yde excellent sygepleje i en hverdag der ikke er forudsigelig. Det er en opgave vi løfter sammen. Hos os skal du kunne observeres og handle i relation til akut dårlige patienter, håndtere tekniske sygeplejefærdigheder som sonde-, venflon- og katetheranlæggelse, håndtere diverse iv- og ernæringspumper og kompleks medicinering. Samtidig skal du kunne varetage grundlæggende sygepleje, planlægge og koordinere komplekse forløb, planlægge og afholde samtaler, og give information og vejledning til patienter og pårørende i krise.

Når du er oplært i den grundlæggende neurologi, vil du blive oplært i at give trombolysebehandling, som gives i den akutte fase ved nyopstået apopleksi.

Behandling og pleje af den neurologiske patient koordineres i tæt samarbejde med læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopæd. Der er ligeledes et tæt samarbejde med neurologisk ambulatorium, primærsektor og Det Udekørende Team (DUT). DUT følger op på den neurologiske behandling i patientens hjem, og er bindeled til kommunens rehabiliteringstilbud.

Vi forventer at du

  • brænder for dit fag og ønsker at være i front med den faglige udvikling
  • prioriterer excellent sygepleje og handler efter vores kerneværdi ”Patienten Først”.
  • har blik for effektive patientforløb, og er dygtig til at indgå i dialog
  • kan navigere i en foranderlig hverdag med mange akutte sygeplejeopgaver
  • udviser engagement og kan reflektere over din sygepleje
  • vægter tværfagligt samarbejde højt
  • har solide kommunikative evner og prioriterer professionel omsorg
  • reflekterer over egen praksis og tager medansvar for egen udvikling og opgaveløsning
  • har et positivt sind som ser muligheder frem for begrænsninger og som sammen med kolleger og ledelse har modet til at gå nye veje
  • Sætter pris på og kan bidrage til det gode kollegiale fællesskab

Vi er en afdeling med kollegialt godt sammenhold, hvor der er let til smil og højt til loftet.

Vi tilbyder et struktureret introduktionsforløb, hvor du får tildelt en mentor, som vil guide dig igennem din introduktions- og oplæringsperiode, som tilrettelægges individuelt ud fra dine erfaringer og kompetencer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning via nedestående link, hurtigst muligt og senest den 24. juni 2024.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Kontakt Oversygeplejerske Jens Erik Mortensen, tlf. 76360340 eller 40841291, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Afdeling: Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Kolding

Ansøgningsfrist: 24 Jun 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 24.06.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2586076//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.