Få opslag som dette inden alle andre

Vores team på Universitetscenter for Rygkirurgi søger en engageret sygeplejerske i spændende speciale – er det dig?

Region Syddanmark


Vi søger en sygeplejerske til Universitetscenter for Rygkirurgi UCR i en stilling på 32/37 timer i blandede vagter. Stillingen ønskes besat 1. september 2024 eller efter aftale.

Universitetscenter for Rygkirurgi er et neuro- og ortopædkirurgisk afsnit for patienter med rygsygdomme under Neurokirurgisk Afdeling U. Der er et godt og tæt samarbejde på tværs af afsnittene, hvorfor der er mulighed for alsidige og vekslende opgaver mellem sengeafsnit og ambulatorie.

I stillingen er der mulighed for at sætte alle dine faglige og personlige kundskaber i spil og videreudvikle disse. Vi er kendt for at have høj grad af faglighed mhp. at sikre helhed, kontinuitet og effektivitet i patientens forløb. For at kunne sikre ovenstående har vi fokus på grundig og kvalificeret oplæring i specialet med et 8 ugers introduktionsforløb. Introduktionsforløbet indeholder blandt andet faglige samtaler med vores Kliniske Sygeplejespecialist samt Introkursus i Neurokirurgi. Derudover får alle nyansatte en erfaren kollega som mentor.

Vi har et stort fokus på trivsel og det gode arbejdsmiljø og arbejder med HosInfo, så du har stor indflydelse på din arbejdsplan. Du kan forvente at arbejde i 4 weekender på 12 uger. Vi har en fleksibel udnyttelse af ressourcerne på tværs af afsnittene og lukker sammen med det andet neurokirurgiske sengeafsnit U1 i ferieperioder, hvilket giver gode vilkår for ønsker til ferie herunder tre ugers sammenhængende sommerferie.

På Universitetscenter for Rygkirurgi sætter vi trivsel i medarbejdergruppen i højsædet, hvorfor vi med jævne mellemrum arrangerer aktiviteter uden for arbejdstiden, der styrker medarbejdernes relationer på tværs. Du får derfor en kombination af ældre og yngre kollegaer med et godt socialt fællesskab.

Hvad søger vi?

  • En autoriseret sygeplejerske med interesse inden for neurokirurgisk sygepleje
  • En kollega, der kan arbejde målrettet og struktureret
  • En kollega med gå-på-mod, er nysgerrig og tager initiativ
  • En kollega, der er god til at prioritere og forvalte sin egen tid og ser muligheder frem for begrænsninger
  • En kollega, der evner at skabe et frugtbart og respektfuldt samarbejde mono- såvel som tværfagligt
  • En person, der er den gode kollega, som medvirker til et godt arbejdsmiljø

For yderligere beskrivelse af afsnittet samt uddybelse af de enkelte afsnits funktioner henvises til vores hjemmeside. Kom gerne og besøg os eller skriv til Oversygeplejerske Karoline Hjortebjerg på tlf. 51425987 eller Oversygeplejerske Liselotte B. Klausen på tlf. 23234446 for at høre nærmere. Følg os også gerne på Linkedin.

Løn- og ansættelsesforhold:
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og den forhandlingsberettigede organisation, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

Din ansøgning:
Du skal sende din ansøgning elektronisk via link her på siden. Ansøgningsfristen er den 24. juli og samtaler forventes afholdt den 29. juli. Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.

Afdeling: Neurokirurgisk Afdeling U Odense

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: 32/37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 24 Jul 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 24.07.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2586079//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.