Få opslag som dette inden alle andre

Chefbioanalytiker til Afdeling for Genetik, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Region HovedstadenStillingen som chefbioanalytiker ved Afdeling for Genetik er ledig til besættelse fra d. 01.10.2024 eller efter aftale.

Om Afdeling for Genetik
Afdeling for Genetik varetager opgaver indenfor specialet klinisk genetik for hele Region Hovedstaden samt adskillige landsdelsfunktioner for andre regioner. Afdelingen er beliggende på to matrikler på henholdsvis Blegdamsvej og på Gl. Landevej, Glostrup.

Afdelingens opgaver er genetisk rådgivning af patienter og deres familier for genetiske sygdomme samt specialanalyser i afdelingens laboratorium. Analyserepertoiret er bredt og omfatter bl.a. traditionelle kromosomanalyser, metaboliske analyser, enkeltgen-analyser samt NGS-baseret teknologi til genpaneler og fortolkning af WGS.

Afdelingen har en betydelig forskningsmæssig aktivitet og samarbejder bredt med afdelinger i ind- og udland.

Afdeling for Genetiks budget er ca. 125 mio. kr. Afdelingen modtager årligt ca. 6.000 henvisninger til genetisk rådgivning og udfører ca. 35.000 analyser. Det samlede antal stillinger er ca. 160 årsværk, heraf 30 læger og yderligere 25 akademikere, 65 bioanalytikere, 10 genetiske vejledere og 10 sekretærer. Fire professorater ved Københavns Universitet er tilknyttet afdelingen.

Om stillingen
Chefbioanalytikeren udgør afdelingsledelsen sammen med cheflægen. Afdelingsledelsen er sammen ansvarlig for den ledelsesmæssige og overordnede administrative drift af afdelingen, herunder økonomistyring og personaleledelse. Afdelingsledelsen skal virkeliggøre Region Hovedstadens, Rigshospitalets og Diagnostisk Centers vision og strategi i egen afdeling. Derudover skal den nødvendige faglige udvikling i afdelingen sikres og interne samt eksterne samarbejdsrelationer fortsat udvikles.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en bioanalytiker med kendskab til klinisk genetik. Det vægtes, at ansøgeren har relevant og substantiel ledelseserfaring og kan indgå i et tværfagligt ledelsesmæssigt samarbejde samt har lyst til at udvikle afdelingens aktuelle fokus på medledelse.

Der lægges vægt på en åben samarbejdsform, at ansøgeren kan kommunikere klart og har evne til at etablere et tæt samarbejde med andre faggrupper og specialer. Af personlige egenskaber vil der blive lagt vægt på beslutningsevne og gennemslagskraft, gode samarbejdsevner – og herunder evne til at inspirere medarbejderne.

Løn og ansættelsesforhold
Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dbio.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til cheflæge Birgitte Diness, telefon 51558778, mail [email protected] eller centervicedirektør Lene Ørnstrup, telefon 3545 2015, mail [email protected].

Ansøgning
Ansøgning skal vedlægges CV og autorisationsbevis og skal sendes online via linket i opslaget. Ansøgningsfristen er 11.08.2024.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.550 årsværk og en årlig omsætning på 1,2 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, forskning og uddannelse. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer. Centrets 36 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 700 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter. Centret rummer Afdeling for Røntgen og Scanning, Afdeling for Klinisk Biokemi, Afdeling for Patologi, Afdeling for Klinisk Immunologi (Region Hovedstadens blodbanker, vævsbanker og vævstypelaboratorium), Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Afdeling for Genetik, Afdeling for Genomisk Medicin og DEKS.

Afdeling:
Blegdamsvej 9, København Ø

Lokation: Rigshospitalet - Blegdamsvej

Ansøgningsfrist: 11 Aug 2024

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Hovedstadengem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 11.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Det handler om liv. Om at bringe liv til verden og skabe livskvalitet. Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstaden træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre. Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv. Vil du være med til at gøre en forskel?​

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2588889//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.