Få opslag som dette inden alle andre

Afdelingschef for Strategisk Styring og Planlægning i Regional IT

Region Syddanmark


Er du en stærk lederprofil og vil du stå i spidsen for at styrke de strategiske rammer for styring og den digitale arkitektur på tværs af regionens hyperkomplekse it-landskab og tilhørende kompleks økonomistruktur? Så er her en unik mulighed for at sætte dine kompetencer i spil som afdelingschef i Regional IT.

Regional IT i Region Syddanmark står over for en spændende udvikling, da vi per 1. maj 2024 har overtaget ansvaret for forvaltningen af det samlede it-landskab i Region Syddanmark. Som afdelingschef for Strategisk styring og planlægning får du en vigtig rolle i at sikre, at den nye organisering lander godt med en ny forretnings- og økonomimodel. Den hidtidige afdelingschef skal fremover være teknologirådgiver ved ambassaden i Seoul – og derfor søger vi nu en ny person på den væsentlige post som afdelingschef for Regional IT’s stabsfunktioner.

Din rolle og ansvar
Som afdelingschef for Strategisk styring og planlægning vil du få det overordnede ansvar for to væsentlige funktionsområder: Styring, som har ansvaret for de tværgående, administrative støttefunktioner i Regional IT såsom sekretariatsbetjening, økonomi-, kontrakt- og porteføljestyring samt ledelse- og forretningsudvikling. Herudover Arkitektur, som har ansvaret for regionens digitale arkitektur, herunder enterprisearkitektur og arkitektur i dybden på de enkelte systemområder.

Du kommer til at yde et vigtigt bidrag til at sikre fundamentet for den nye organisering, og du er en vigtig sparringspartner for it-direktøren, som du vil referere til. Dermed får du direkte medindflydelse på den strategiske udvikling og den taktiske styring af Regional IT fremadrettet. Du vil få personaleansvaret for de to funktionschefer for Styring og Arkitektur, som du vil få et tæt samarbejde med og det bliver din opgave sammen med dem at motivere og sikre den strategiske udvikling af de to funktionsområder, der samlet består af ca. 55 medarbejdere.

Som afdelingschef vil dit arbejde tage udgangspunkt i en strategisk indsats for at modne og optimere det styringsmæssige set-up internt i Regional IT, særligt i forhold til at forene økonomistyring med strategisk planlægning. Hertil modning og optimering af den strategiske udvikling og betjening af udvalg på it-området; samt metoder for styring og rådgivning omkring it- og digitaliseringsarkitektur.

Dine kerneopgaver i jobbet som afdelingschef

 • Sætte den strategiske retning for funktionsområderne og understøtte, at funktionsområderne samarbejder på tværs som én samlet stabsfunktion
 • Sikre udviklingen og implementeringen af en ny økonomimodel og et økonomisk styrings set-up
 • Sikre den strategiske udvikling af governancen på it-området og medvirke til at sikre høj kvalitet i betjeningen af politiske og administrative udvalg
 • Medvirke til den løbende strategiudvikling inden for digitaliserings- og it-området i Region Syddanmark
 • Medvirke til en løbende opfølgning på initiativer og projekter med udspring i Region Syddanmarks aktuelle digitaliseringsstrategi
 • Understøtte den løbende udvikling og realisering af Regional IT’s organisatoriske strategi
 • Skabe bedre sammenhæng mellem sundhedsområdet, strategi og it ved at styrke og modne arbejdet med enterprisearkitekturen for hele Region Syddanmark
 • Sikre den løbende udvikling af it-principper og retningslinjer for region Syddanmarks digitale arkitektur – såvel tværgående som i de enkelte systemområder
 • Understøtte udviklingen af den samlede ledelsesgruppe i Regional IT
 • Deltage i væsentlige strategiske udvalg på it-området internt i Regional IT samt tværregionale it-fora.

Personlige kompetencer
Da du får en stor kontaktflade. både i og uden for Region Syddanmark, er dine personlige kompetencer yderst væsentlige for os.

Vi forventer derfor, at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner og formidler dine meninger og input konstruktivt, så du opleves som proaktiv, inddragende og helhedsorienteret i samarbejdet med Regional IT’s andre afdelinger, med sygehusene og øvrige enheder. Du har strategisk overblik og er i stand til at overskue komplekse problemstillinger. Du evner at rådgive på basis af en udefra-og-ind tankegang, hvor der tages udgangspunkt i sygehusenes mål, situation og behov som basis for etablering af konstruktive it- og digitaliseringsløsninger. I Regional IT arbejder vi med et ledelsesgrundlag, som blandt andet lægger vægt på, at vi som ledere har et kollektivt mere end individuelt fokus. Derfor er det også vigtigt, at du har sans for at skabe et miljø, der understøtte god trivsel og arbejdsvilkår.

Kvalifikationer
Vi ser gerne, at du har erfaring og kvalifikationer indenfor følgende overordnede områder:

 • Mennesker og processer i store organisationer
 • Strategisk økonomistyring
 • Politisk betjening
 • Governancemodeller og best-practice inden for it og digitalisering
 • Arkitekturmodeller og rådgivning inden for digitalisering og it.

Mere konkret betyder det, at du har:

 • En relevant videregående uddannelse/efteruddannelse – gerne en kombination af it og ledelse
 • Konkret og praktisk erfaring med ledelse samt organisatorisk udvikling og implementering inden for afdelingens kerneområder
 • Økonomisk forståelse og evner inden for budgethåndtering
 • Organisationsforståelse og erfaring med processer og kultur fra en stor politisk ledet organisation – gerne inden for sundhedssektoren
 • Evner at skabe netværk på alle niveauer i en stor organisation
 • Formår at kommunikere klart og tydeligt i både skrift og tale
 • Solide it-kundskaber og teknisk forståelse, der kan omsættes til forretningsmæssige løsninger.

Din nye arbejdsplads
Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er Region Syddanmarks centrale it og driftsorganisation med omkring 420 medarbejdere.

Vi arbejder struktureret med ledelse og udviklingen af vores ansatte, så vores kompetencer kan komme i spil til gavn for det danske sundhedsvæsen. Hverdagen hos os er præget af tillid og vi vægter vores trivsel højt.

Din base bliver i Regionshuset i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du forventes tillige at bruge tid på vores øvrige lokationer og må derfor påregne en vis rejseaktivitet inden for regionen i forbindelse med samarbejdet med regionens sygehuse og øvrige enheder samt i forbindelse med møder i diverse samarbejdsfora såvel regionalt som nationalt – f.eks. i regi af Danske Regioner.

Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at kontakte it-direktør Morten Lundgaard på telefon 2159 89 58

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 6. august 2024.
Vi forventer at afholde 1. samtale den 15. august og 2. samtalerunde den 21 august. Mellem første og anden samtalerunde vil der blive gennemført relevante tests.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Afdeling: Regional IT

Stillingsbetegnelse: Afdelingschef

Arbejdstid: 37 timer/uge

Arbejdssted: Vejle

Ansøgningsfrist: 06 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 06.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2589869//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.