Få opslag som dette inden alle andre

Vi styrker indsatserne i Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark og søger psykologer til Aabenraa, Esbjerg, Odense og Vejle

Region Syddanmark


Via 10-årsplanen for Psykiatrien har vi fået midler til ansættelse af flere psykologer til at varetage et udvidet felt af opgaver på det børne- og ungdomspsykiatriske område samt hurtigere opstart af udredning og behandling.

Om stillingerne i Vejle, med base på Nordbanen 5, 7100 Vejle
Netop nu ansætter vi

 • en meget erfaren psykolog (specialist eller specialpsykolog) og
 • en autoriseret psykolog/psykolog på vej mod autorisation

Opgaverne vil primært ligge på neuroområdet.

Stillingerne er som udgangspunkt faste og på fuld tid, men vi er som regel imødekommende over for ønsker om lidt nedsat tid. Arbejdstiden ligger inden for ambulatoriets åbningstid, som er mellem kl 8 og 16 på hverdage. Der er flexaftale.

I hverdagen vil du både have selvstændigt ansvar for egne patienter og indgå i tværfagligt samarbejde med henblik på diagnosticering og efterfølgende tilbagemelding til den unge og forældre. Der er regelmæssig kollegial sparring og supervision i personalegruppen. Der kan i perioder være opgaver på nogle af vores andre matrikler, fx supervision eller anden specialiseret rådgivning.

Vejle-ambulatoriet
I ambulatoriet kommer du til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper som fx sygeplejersker, læger, socialrådgivere og lægesekretærer. Vi arbejder på neuro-området med udredning og behandling af børn og unge i alderen 4-17 år, primært med adhd/autisme, og vi har stort fokus på inddragelse af netværket samt det tværsektorielle samarbejde.

Ambulatoriet i Vejle har ca. 60 medarbejdere.

Dine opgaver bliver – afhængig af dine kompetencer:

 • At varetage den psykologfaglige del af det ambulante udrednings- og behandlingsforløb, dvs.
  psykologiske tests: primært begavelsestests og test af opmærksomhedsfunktioner. Desuden anamneseoptag, uddybende interviews med børn/unge og forældre samt tilbagemelding til patient, familie og netværk.
 • At deltage i tværfaglige behandlingskonferencer i neuroteamet og bidrage med psykologfaglig viden og sparring til teamets øvrige medlemmer
 • At formidle sager på netværksmøder med skole, PPR, sagsbehandlere i kommuner og andre relevante samarbejdspartnere
 • At indgå i samarbejde med primærsektoren (praktiserende læge, skole, kommune) om behandlingen
 • @ specialpsykolog/specialist: At stå i spidsen for opgaver, som kræver stort overblik og indsigt, som fx komplekse patientforløb, længerevarende supervisionsforløb og tværsektoriel sparring, undervisning og rådgivning til kommuner.
 • @ specialpsykolog, udover ovennævnte, vil dine opgaver desuden være at sidde for bordenden ved diagnostiske konferencer
 • @ specialist og specialpsykolog: Der vil være en dialog om netop dine kompetencer, vægtningen af opgaver, og hvordan du vil kunne passe ind med de øvrige specialister/specialpsykologer

Dine kvalifikationer:

 • Du er psykolog med erfaring inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område – især neuro-området, men også gerne med stor erfaring på det tværdiagnostiske felt. Enten specialist /specialpsykolog (1 stilling) eller psykolog med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring, autoriseret/på vej mod autorisation (1 stilling).
 • Du går med stort engagement ind i det gode og involverende samarbejde med patienter og pårørende
 • Du er god til at bevare overblikket og strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag
 • Du er god til at samarbejde, hjælper gerne en kollega og er ikke bleg for at påtage dig komplekse opgaver.
 • Det, du ikke kan i forvejen, er der dygtige faglige ressourcepersoner, der hjælper dig på vej med.
 • Du har kørekort

Vi tilbyder:

 • God intro og mentorordning
 • Supervision, intern undervisning, temadage
 • Gode udviklingsmuligheder
 • Gode kollegaer, som har et højt fagligt ambitionsniveau, men også prioriterer tid til den kollegiale snak i frokostpausen.

Om afdelingen:
Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark er fysisk placeret på fire matrikler.

Ud over ambulatorier i Vejle, Esbjerg, Odense og Aabenraa rummer afdelingen døgnafsnit i Aabenraa og Odense samt dagafsnit i Esbjerg, Aabenraa og Odense.

Der er en funktionsledelse bestående af en funktionsleder og en ledende overlæge tilknyttet hvert afsnit. I samarbejde med de faglige ressourcepersoner varetager funktionsledelsen den daglige ledelse af afsnittene. Sammen understøtter de medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Den overordnede ledelse for de fire matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en cheflæge og en chefsygeplejerske.

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte specialpsykolog (efter den 2.8) , eller funktionsleder Lisbeth Madsen, 2366 4333, (frem til den 6.7 og efter den 22.7) hvis du vil vide mere.

Referencer: Efter aftale med dig tager vi reference umiddelbart efter samtalen, hvis vi vil indstille dig til ansættelse. Medbring derfor kontaktoplysninger på reference (en tidligere eller nuværende leder) til samtalen eller skriv dem i din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Søg stillingen online via linket herunder. Ansøgningsfristen er den 15. august, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 20. august om eftermiddagen. Tiltrædelse snarest muligt og senest 1.10.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende, hvis der dukker et behov op for medarbejdere, der kan varetage tidsbegrænsede opgaver med neuropsykiatrisk udredning og behandling. Vent derfor ikke for længe med at sende din ansøgning, hvis du kan se dig selv i en tidsbegrænset stilling allerede fra 1.8.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Psykolog

Arbejdstid: Fuld tid

Arbejdssted: Vejle

Ansøgningsfrist: 15 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 15.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2592222//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.