Få opslag som dette inden alle andre

Genopslag - Pædagog/ergoterapeut eller lignende til døgntilbud børn/unge

Skanderborg KommuneSkovbo oplever stor efterspørgsel og deraf tilgang i både aflastning og døgnbørn. Derfor søger vi en dygtig kollega, der drømmer om at arbejde med vores skønne børn og unge. Lisbeth og Camilla beskriver herunder lidt om hvad det vil sige, at arbejde her.

Lisbeth (pædagog på Skovbo siden 2003) om de ting der gør Skovbo til den gode arbejdsplads
”Der sker hele tiden udvikling. En arbejdsplads i bevægelse, der tilpasser og ændrer sig til at rumme de børn/unge, der har brug for en plads på Skovbo. Barnet er i centrum, det møder vi med høj faglighed. Godt forældresamarbejde, hele tiden i dialog med forældrene om deres børns udvikling. Skønne kollegaer, mulighed for sparring og refleksioner. Der er også plads til sjov og hyggeligt samvær. Lydhør ledelse, døren er altid åben.”

Camilla (pædagog på Skovbo siden 2015)
”En af de ting jeg sætter pris på ved at arbejde på Skovbo, er det brede spektrum af uddannelser og kompetencer. Vi spiller hinanden gode og løfter i flok. Vi har en ledelse, der vægter videreuddannelse højt og giver os plads til at dygtiggøre os i forskellige felter. Kollegaer der giver plads til humor, omsorg og sparring og vi har de skønneste børn og unge.”

Lyder det som noget for dig og kunne du tænke dig at blive en del af en velfungerende arbejdsplads med en høj faglighed hvor kerneopgaven altid er formålet, men også en arbejdsplads, hvor der er fokus på den sociale kapital med plads til humor og sociale begivenheder, så læs videre for Skovbo søger en kollega på 32 timer/ugentligt snarest muligt.

Du skal være uddannet pædagog eller have anden uddannelse på tilsvarende niveau, som f.eks. ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, fysioterapeut eller lignende. Stillingen indebærer varetagelse af det pædagogiske arbejde og afhængig af dit fagområde vil du herudover byde ind i opgaveløsningen med dine fagfaglige kompetencer i et bredt tværfagligt samarbejde.

Skovbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Alle børn og unge på Skovbo er udviklingshæmmede og forsinkede i deres udvikling. Funktionsniveauet er ofte påvirket kommunikativt, således verbalt sprog for nogle børn ikke udvikles. Derudover er der nedsat evne til at forstå og tilpasse sig, særligt i sociale sammenhænge. Dette ledsages for flere børn og unge på Skovbo af komorbiditet og somatiske ledsagehandicaps.

Tilbuddet består af tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.På Skovbo lægger vi særlig vægt på

 • At det arbejdsmæssige fællesskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og forståelse for den fælles pædagogiske vision på Skovbo.
 • Hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser.
 • At tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns / unges muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets- / den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje.
 • Børnenes / de unges indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer.
 • Gennem kommunikation med barnet / den unge at forstå, anerkende og understøtte dem i at realisere egne mål, for herigennem at give dem oplevelsen af at have indflydelse på sit eget liv.
 • Vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og den pædagogiske vision:

Kerneopgave på Skovbo
Skovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.Pædagogisk vision på Skovbo
Vi ønsker at understøtte børnene / de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.

Vi ønsker tillige at skabe en udviklingsforståelse, der lægger stor vægt på de mellemmenneskelige relationer. Derfor er vigtige nøgleord kommunikation og samspil. Dels som værende afgørende for barnets- / den unges udvikling, dels skabe et frugtbart samarbejde med forældre og skabe udvikling mellem kolleger, i et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab.Din profil

 • Du er uddannet pædagog/ergoterapeut eller har tilsvarende uddannelse med interesse for at arbejde tværfagligt.
 • Du er indstillet på, og loyal overfor at omsætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til den pædagogiske hverdag.
 • Du sætter fagligheden højt, og vil bidrage aktivt til at medudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske arbejde, samt understøtte dette i samarbejde med de sundheds- og pædagogfaglige koordinatorer.
 • Kan indgå i et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven.
 • Trives med høje krav, forventninger og løbende læring.
 • At du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, eller børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.
 • At du kan skabe rammer for udfordrende samvær og aktiviteter, så børnene og de unge får mulighed for at danne relationer og udvikle kammeratskab.
 • Du kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og er tillige indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op.
 • Du har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde.
 • Løbende opfølgning på Skovbos pædagogfaglige- og sundhedsfaglige indsatser og kan arbejde forsøgs- og udviklingsorienteret.
 • At du kan arbejde analytisk, benytte faglige analyser og indsamle relevant data.
 • Du er skriftlig velformuleret og kan arbejde selvstændigt med skriftlig pædagogisk- og sundhedsfaglig dokumentation.

Se tillige den udvidede jobprofil, der beskriver forventninger til generelle- og fagfaglige kompetencer, der er vedlagt stillingsopslaget.Vi kan tilbyde

 • Et tilbud med tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel og det velfungerende arbejdsmiljø
 • Et grundigt og fagligt introduktionsforløb, løbende oplæring og sparring.
 • Høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar.
 • Et aktivt og dynamisk forældresamarbejde.
 • Et samarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”.
 • En kultur, hvor du får mulighed for at sætte dine ressourcer i spil sammen med andre.
 • En målrettet efteruddannelsesstrategi – både intern og ekstern uddannelse.
 • Et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven.
 • Et velfungerende og aktivt LMU samarbejde.

På Skovbo fremhæver vi frihedsgraderne hos den enkelte medarbejder. Denne tillid og opbakning mener vi giver større ansvarlighed, øget motivation og plads til kreativitet.Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst i forhold til Ny Løn. Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.

Arbejdstiden er mellem kl. 6.00 og 23.00 på hverdage, fordelt på to tjenester morgen og aften – arbejde hver anden weekend.Ansøgningsfrist
31. juli 2024.
Der indkaldes løbende til samtaleHvis du vil vide mere
Se også Skovbos hjemmeside

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Skanderborg Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.07.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


Skanderborg Kommune

Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg

Vi har lige nu ingen beskrivelse af virksomheden.

Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

Følg og udforsk


https://jobbank.dk/job/2594384//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.