Få opslag som dette inden alle andre

Ortopædkirurgisk Operationsafsnit A750, Vejle Sygehus, søger 2 operationssygeplejersker pr. 1. september- hos os kan ferie med familien tilgodeses

Region Syddanmark


Da vi udvider vores operationskapacitet har vi nu brug for 2 nye på vores hold. Du har derfor nu muligheden for at komme på et stærkt fagligt operationshold med gode arbejdstider.

Vi søger en sygeplejerske til fastansættelse på 37 timer ugentligt, eller hvis andet timeantal ønskes kan dette også tilgodeses.
Vi søger ligeledes en sygeplejerske til et årsvikariat på 37 timer ugentligt eller hvis andet timeantal ønskes kan dette også tilgodeses.
Vi er et afsnit, hvor der primært opereres patienter i elektive forløb. Der indsættes ca. 1900 knæ eller hofteproteser årligt på vores 4 operationslejer. Derudover udføres akutte indgreb hos patienter, hvor der opstår komplikationer efter en tidligere operation.

Operationsafsnittet består af 16 operationssygeplejersker, 2 portører, 1 afdelingsmedhjælper og 1 oversygeplejerske. Derudover har vi et stort team samarbejde med anæstesilæger, anæstesisygeplejersker samt alloplastik læger.

Dine kommende kolleger er aldersmæssigt fordelt bredt. Nogle har mange års erfaring i specialet, og der er derfor gode kompetencer at trække på. Andre har færre års erfaring, og har dermed en erindring om det at være ny, hvilket kan være rart, når man starter et nyt sted.

På A750 arbejder vi med de ’Nationale kompetencekort for nyansatte operationssygeplejersker uden operationserfaring’. Sammen med ’Referenceramme for sygepleje på SLB’ danner kompetencekortene et fælles teoretisk udgangspunkt, som i det daglige giver anledning til faglige drøftelser og udvikling af sygepleje. Arbejdet er med til at styrke vores fælles sprog og sygepleje.

Vi prioriterer, at afsnittet konstant er åbent over for udviklingstiltag, som tilgodeser det gode patientforløb, konstruktive arbejdsgange samt uddannelse. Derfor har vi et tæt samarbejder med ortopædkirurgisk dagafsnit. Her er mulighed for udvidelse af kompetencer.

Vi arbejder fortløbende med kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, faglighed og den sociale kapital. Vi er optaget af et godt arbejdsmiljø. Vi tager hånd om hinanden både mono- og tværfagligt.

Vi har en meget høj patienttilfredshed, som vi er stolte af og gør os umage med at fastholde.

Hvem er du?

 • Du har minimum to års klinisk erfaring som sygeplejerske
 • Du er indstillet på at arbejde i et teknologisk speciale
 • Du ved, at arbejdet på et ortopædkirurgisk operationsafsnit er fysisk krævende
 • Du er en sygeplejerske med fokus på kerneydelsen i operationssygeplejen, hvor bl.a. hygiejne og korttidskontakten med patienten er vigtige nøgleord
 • Du har gode samarbejdsevner i et tæt tværfagligt team-samarbejde

Hos os kan vi tilbyde

 • Grundig introduktion og oplæring med mentor ordning.
 • Fokus på et godt og rummeligt arbejdsmiljø hvor en åben dialog med respekt for forskellige holdninger er en selvfølgelighed
 • Faglig og personlig udvikling via kurser og kompetenceudvikling

Vi forventer

 • Du sætter patienten først
 • Du er professionel i dit arbejde over for patienterne
 • Du bidrager til ordentlighed i det vi siger og gør

Arbejdstiden
Arbejdstiden vil primært være dagtjeneste fra 7.30-15 eller fra 7.30-15.30. Om tirsdagen har vi lang operationsdag. Her vil man på skift arbejde fra 7.30-18.30. Afsnittet er vagtdækket alle årets dage, bestående af rådighed fra hjemmet. I hverdage fra kl. 16-22 (startende med en dagvagt 7.30-16), weekender kl. 8-20. Man skal påregne ca. 4 vagter pr. måned. Under rådighedsvagt skal du have mulighed for at kunne møde inden for en time til effektivt arbejde efter tilkald.

Oplæringsperioden er af individuel varighed ca. 3-6 måneder. I denne periode er arbejdstiden uden tilkaldevagter fra hjemmet.

Da vi er et elektivt operationsafsnit, er vi kun bemandet med vagthold mellem jul/nytår og påske, og nedsætter den vanlige produktionskapacitet i skoleferierne. Hos os kan ferie med familien tilgodeses.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Praktiske oplysninger
For yderligere spørgsmål og uddybning af ovenstående er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Stine Vium Fristed på tlf. 79405580 eller på mail

Har du lyst til at se operationsafsnittet, er du velkommen til at besøge os under forudgående aftale med oversygeplejerske Stine Vium Fristed.

Se også funktionsbeskrivelse for operationssygeplejerske samt Ortopædkirurgisk Afdelings hjemmeside.

Ansøgningsfrist er søndag den 14. juli 2024.

Stillingen er omfattet af ny løn. Der vil blive taget referencer inden ansættelse. Vi afvikler samtaler mandag i uge 30.

Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Vejle

Ansøgningsfrist: 14 Jul 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (14.07.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2595900//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.