Få opslag som dette inden alle andre

Afdelingslæge til Ældrepsykiatrisk Team, Psykiatrisk Afdeling Odense-Svendborg

Region Syddanmark


Her er tilbuddet til dig som gerne vil arbejde i et ambulant team med højt fagligt niveau og have mulighed for at udrede og behandle patienter inden for alle diagnosegrupper.
Stillingen er ledig til besættelse 1. oktober 2024 eller efter aftale. Stillingen er i Lokalpsykiatrien i Odense.
Den ledige stilling:
Den ledige stilling er i Ældrepsykiatrisk Team (ÆPT), som er en del af det Lokalpsykiatrien i Odense.

ÆPT behandler patienter over 70 år, som har en psykiatrisk lidelse eller har adfærdsforstyrrelser som følge af demens og som er bosiddende i de fynske kommuner (fraset Assens, Middelfart og Nordfyns kommuner) og arbejder således bl.a. med pakkeforløb.

Behandlingen foregår fortrinsvis i Lokalpsykiatriens lokaler i Odense, men der kan også være behov for hjemmebesøg. Derudover er der et tæt samarbejde med kommunerne.
Afdelingslægen samarbejder med teamets sygeplejersker omkring behandlingen af patienterne og en del af behandlingen kan foregå via videokonsultationer.

Teamet har et tæt samarbejde med det ældrepsykiatriske sengeafsnit med fælles konferencer og sparring.

Afdelingslægen forventes at indgå i og deltage i den samlede speciallægegruppe i afdelingen og sammen med de øvrige speciallæger i ældreområdet indgå i samarbejde med den ledende overlæge for området.

I ÆPT er ansat flere overlæger, som er på deltid i teamet, da de samtidig arbejder i Demensklinik Fyn som ligger i Svendborg. Der vil være mulighed for at arbejde i demensklinikken, hvis det har interesse, men det forventes ikke af afdelingslægen.
Afdelingslægen deltager i bagvagten.

Psykiatrisk Afdeling Odense-Svendborg:
På matriklen i Odense har vi 111 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et rehabiliterings afsnit, et lukket afsnit, 2 specialiserede åbne afsnit, hvoraf det ene afsnit er for patienter over 70 år.
Der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede og som er samlet i et stort ambulant hus ved havnen.
Afdelingen har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

Vi tilbyder:

  • Du bliver en del af en stor speciallægegruppe med mange fagligheder
  • Tæt faglig sparring med kollegerne.
  • Mulighed for at arbejde i et team med en bred almen psykiatrisk patientgruppe
  • Supervision i speciallægegruppen ved psykolog.
  • Mulighed for deltagelse i relevante kurser.
  • Journalclub i teamet hver måned med kritisk gennemgang af nyere litteratur inden for det ældrepsykiatriske område.
  • Subspecialet understøtter fortsat vedligeholdelse af kendt somatisk viden i komplekst samspil med psykiatri med jævnligt kontakt til kollegaer i almen medicin, geriatri, neurologi og nuklearmedicin.

Vi søger:
Vi søger en speciallæge som:

  • Er speciallæge i psykiatri
  • Har interesse for udviklingen af området.
  • Har gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i teams med flerfaglig personalesammensætning.

Afdelingen har rygepolitik, som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem FAYL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Supplerende oplysninger:
Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekr. Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904.
For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til overlæge Maria Brink, eller til cheflæge Sonja S. Rasmussen, telefon 99448902 eller [email protected]

Din ansøgning med beskrivelse af de 7 lægeroller stiles til:
Cheflæge Sonja S. Rasmussen
Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: Torsdag, den 22. august 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. august 2024.

Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Stillingsbetegnelse: Afdelingslæge

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 22 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 22.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://jobbank.dk/job/2602246//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.